Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Kolosyen 4​:​1-18

4  NOU menm mèt, kontinye aji avèk esklav NOU yon fason ki jis, yon fason ki kòrèk, piske NOU konnen NOU menm tou NOU gen yon Mèt nan syèl la.  Pèsevere nan lapriyè e rete veyatif ladan l, epi di Bondye mèsi.  Anmenmtan, priye pou nou tou, pou Bondye ka ouvri yon pòt pou pawòl la, pou nou ka pale sekrè sakre a ki gen rapò ak Kris, sekrè sakre, annefè, ki fè mwen nan chenn nan,  yon fason pou m pale l klè jan m dwe pale l la.  Kontinye mache avèk sajès anvè moun ki deyò yo, lè NOU byen sèvi ak tan NOU*.  Se pou pawòl NOU toujou bèl, se pou l sizonnen ak sèl, yon fason pou NOU konnen jan NOU dwe reponn chak moun.  Tichik, frè byenneme mwen an, yon sèvitè fidèl e yon esklav menm jan avèk mwen nan Seyè a, ap fè NOU konn tout sitiyasyon m.  Mwen voye l ban NOU pou NOU ka konnen kòman nou ye, e pou li ka konsole kè NOU.  Mwen voye Onezim, frè byenneme mwen an ban NOU tou, li menm ki fidèl, ki soti lakay NOU. Y ap fè NOU konnen tout sa k ap pase isit la. 10  Aristak, ki prizonye ansanm avè m, voye salye NOU. Mak, kouzen Banabas la, voye salye NOU tou. (Se konsènan li menm NOU te jwenn enstriksyon pou NOU byen akeyi l, si l vin jwenn NOU.) 11  E Jezi, ki rele Jistis, voye salye NOU tou. Moun sa yo fè pati moun ki sikonsi yo. Se yo menm sèl ki konpayon travay mwen pou wayòm Bondye a, e yo tounen yon gwo rekonfò pou mwen. 12  Epafras, yon esklav Kris Jezi, ki soti lakay NOU, voye salye NOU. Li toujou ap lite pou NOU nan priyè li, yon fason pou NOU ka vin konplè alafen e pou NOU gen yon fèm konviksyon nan tout volonte Bondye. 13  Paske, mwen bay temwayaj li te fè anpil efò ni pou NOU, ni pou moun ki Lawodise yo, ni pou moun ki Yerapolis yo. 14  Lik, doktè byenneme a, ansanm ak Demas voye salye NOU. 15  Salye frè Lawodise yo pou mwen, ansanm ak Nimfa ak kongregasyon ki lakay li a. 16  E lè yo fin li lèt sa a lakay NOU, fè yon jan pou yo li l nan kongregasyon ki nan vil Lawodise a tou, e pou NOU li pa Lawodise a. 17  Epitou, di Achip pou l kontinye veye pou l ka byen fè sèvis li te aksepte antanke disip Seyè a. 18  Men salitasyon pa m, mwen menm Pòl, mwen ekri ak pwòp men m. Toujou sonje chenn mwen yo. Mwen swete pou favè san parèy la avèk NOU.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “lè nou rachte moman apwopriye a pou nou menm”.