Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Jan 17​:​1-26

17  Apre Jezi fin di bagay sa yo, li leve je l gade syèl la, li di: “Papa, lè a rive. Fè pitit ou a jwenn glwa, pou pitit ou a ka ba w glwa,  konsa, piske w ba l pouvwa sou tout moun, l ap ka bay tout moun ou ba li yo lavi ki pap janm fini an.  Pou yo ka gen lavi ki pap janm fini an, se pou yo aprann konnen w, ou menm, sèl vrè Dye a, ak sila a ou te voye a: Jezi Kris.  Mwen te ba w glwa sou tè a, mwen fini travay ou te ban m fè a.  Kounye a, ou menm Papa, fè m jwenn glwa, fè m vin bò kote w pou m ka gen glwa mwen te genyen lè m te bò kote w anvan monn nan te egziste a.  “Moun ou te retire nan mitan monn nan pou w ban mwen yo, mwen fè yo konnen non w. Yo te pou ou, ou ban mwen yo, e yo obeyi pawòl ou.  Kounye a, yo vin konnen tout sa w ban mwen yo se nan men w yo soti.  Paske, se pawòl ou te di m yo mwen te di yo, e yo resevwa yo, e yo vin konnen toutbon mwen vini kòm reprezantan w, e yo kwè se ou ki voye m.  M ap fè yon demann an favè yo. Se pa an favè monn nan m ap fè yon demann, men se an favè moun ou ban mwen yo, paske se pou ou yo ye. 10  Tout sa m genyen se pou ou, tout sa w genyen se pou mwen, e mwen te jwenn glwa nan mitan yo. 11  “Epitou, m ap kite monn nan, m ap vin jwenn ou, men yo menm, yo nan monn nan. Papa, ou menm ki sen, voye je sou yo poutèt non w ou ban mwen an, dekwa pou yo ka vin youn menm jan mwen menm avè w nou ye a. 12  Lè m te avèk yo, mwen te konn voye je sou yo poutèt non w ou ban mwen an, e mwen te pwoteje yo. Pa gen youn nan yo ki detwi, eksepte pitit destriksyon an, yon fason pou pasaj ki nan Ekriti a ka akonpli. 13  Men kounye a, m ap vin jwenn ou, e m ap di bagay sa yo nan monn nan, yon fason pou yo ka gen jwa mwen genyen an konplètman. 14  Mwen ba yo pawòl ou, men monn nan rayi yo, paske yo pa fè pati monn nan, menm jan mwen menm mwen pa fè pati monn nan. 15  “Mwen pa mande w pou w retire yo nan monn nan, men mwen mande w pou w voye je sou yo akoz Mechan an. 16  Yo pa fè pati monn nan, menm jan mwen menm mwen pa fè pati monn nan. 17  Fè yo vin sen* grasa laverite. Pawòl ou se laverite. 18  Menm jan w te voye m nan monn nan, mwen menm tou mwen voye yo nan monn nan. 19  E mwen rete sen* pou yo, pou yo menm tou yo ka vin sen grasa laverite. 20  “Mwen pa fè demann an favè moun sa yo sèlman, men mwen fè demann tou an favè moun k ap mete lafwa nan mwen grasa pawòl yo, 21  pou yo tout ka vin youn, menm jan ou menm, Papa, ou ann inyon avè m e mwen ann inyon avèk ou, pou yo menm tou ka vin ann inyon avèk nou, dekwa pou monn nan ka kwè se ou ki te voye m. 22  Anplis, mwen ba yo glwa ou te ban mwen an, dekwa pou yo ka vin youn menm jan mwen menm avè w nou youn. 23  Mwen ann inyon avèk yo e ou ann inyon avèk mwen, yon fason pou yo ka vin youn toutbon, pou monn nan ka konnen se ou ki te voye m, e pou l ka konnen ou renmen yo menm jan ou renmen m nan. 24  Papa, mwen ta renmen pou kote mwen ye se la moun ou ban mwen yo ye avè m tou, yon fason pou yo wè glwa ou ban mwen an, paske w te renmen m depi anvan monn nan te fonde*. 25  Papa, ou menm ki jis, monn nan pa rive konnen w vre. Men mwen menm, mwen rive konnen w, e moun sa yo rive konnen se ou ki te voye m. 26  Mwen fè yo konnen non w e m ap fè konnen l, dekwa pou lanmou w gen pou mwen an ka nan yo e mwen menm pou m ann inyon avèk yo.”

Nòt anba paj

Oswa: “mete yo apa”.
Gade nòt ki pou v. 17 la.
Gade 2yèm nòt ki pou Mt 25:34 la.