Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Jan 16​:​1-33

16  “Mwen di NOU bagay sa yo dekwa pou NOU pa abandone m.  Y ap mete NOU deyò nan sinagòg la. Anfèt, gen yon lè k ap rive kote yon moun ap touye NOU e l ap panse se yon sèvis sakre li bay Bondye.  Men, y ap fè bagay sa yo paske yo pa rive konnen ni Papa a ni mwen menm.  Sepandan, mwen di NOU bagay sa yo yon fason pou NOU ka sonje mwen te di NOU sa lè lè a rive pou yo fèt. “Men, mwen pa t di NOU bagay sa yo okòmansman, paske mwen te ansanm avèk NOU.  Gade kounye a mwen pral jwenn sila a ki voye m nan, epoutan pa gen youn nan NOU ki mande m: ‘Kote w prale?’  Okontrè, tristès anvayi kè NOU poutèt mwen di NOU bagay sa yo.  Sepandan, sa m ap di NOU an se laverite: Se nan enterè NOU m prale. Paske, si m pa ale, èd la pa gendwa vin jwenn NOU. Men, lè m ale, m ap voye l ban NOU.  E lè l vini, l ap montre monn nan aklè ki sa peche ye, l ap montre l ki sa sa ki jis ye e l ap montre l ki sa jijman ye.  Toudabò, l ap montre aklè ki sa peche ye, paske yo pa demontre yo gen lafwa nan mwen. 10  Epi, l ap montre aklè ki sa sa ki jis ye, paske mwen pral jwenn Papa a e NOU pap wè m ankò. 11  Anfen, l ap montre aklè ki sa jijman ye, paske yo jije chèf monn sa a. 12  “Mwen gen anpil bagay pou m di NOU toujou, men, NOU pa ka konprann yo kounye a. 13  Sepandan, lè lespri ki fè konn verite a ap vini, l ap gide NOU e l ap ede NOU konprann laverite nèt. Paske, se pa sa ki soti nan li menm l ap di, men se bagay li tande l ap di, e l ap anonse NOU bagay k ap vini yo. 14  L ap glorifye m, paske l ap resevwa nan sa ki pou mwen e l ap anonse NOU li. 15  Tout bagay Papa a genyen se pou mwen. Se poutèt sa mwen di NOU li resevwa nan sa ki pou mwen e li anonse NOU li. 16  Nan yon ti tan NOU pap wè m, men apre yon ti tan ankò ap wè m.” 17  Lè sa a, kèk nan disip li yo t ap di youn lòt: “Ki sa l vle di lè l di nou: ‘Nan yon ti tan NOU pap wè m, men apre yon ti tan ankò ap wè m’? E ki sa l vle di lè l di: ‘Paske mwen pral jwenn Papa a’?” 18  Se konsa yo t ap di: “Ki sa l vle di lè l di: ‘Nan yon ti tan’ an? Nou pa konnen de ki sa l ap pale.” 19  Jezi te konnen yo te vle poze l kesyon, se sa k fè li di yo: “Poutèt mwen di: Nan yon ti tan NOU pap wè m, men apre yon ti tan ankò ap wè m, youn ap poze lòt kesyon? 20  Anverite m ap di NOU sa: NOU pral kriye e NOU pral rele, men monn nan pral rejwi. NOU pral nan lapenn, men lapenn NOU an ap tounen kè kontan. 21  Lè yon fi ap akouche, kè l sere, paske lè l rive. Men, lè l fin fè pitit la, li pa sonje soufrans yo ankò, paske li kontan poutèt yon moun fèt sou tè a. 22  Kidonk, NOU menm tou, NOU nan lapenn kounye a. Men, m ap gen pou m wè NOU ankò, e kè NOU ap kontan, e pèsonn pap retire jwa NOU genyen an nan men NOU. 23  Jou sa a, NOU pap poze m okenn kesyon ditou. Anverite m ap di NOU sa: Si NOU mande Papa a yon bagay nan non mwen, l ap ban NOU l. 24  Jiska prezan, NOU pa mande anyen nan non mwen. Mande e ap resevwa, konsa, ap vin gen yon jwa total. 25  “Mwen sèvi ak konparezon pou m di NOU bagay sa yo. Gen yon lè k ap vini, mwen pap sèvi ak konparezon pou m pale avèk NOU ankò, men m ap pale NOU de Papa a aklè. 26  Jou sa a, ap fè Papa a demann nan non mwen. Lè m di sa a, sa pa vle di mwen pral fè demann pou NOU. 27  Paske, Papa a li menm gen afeksyon pou NOU, poutèt NOU gen afeksyon pou mwen e poutèt NOU kwè mwen vini kòm reprezantan Papa a. 28  Se bò kote Papa a mwen soti pou m vini nan monn nan. Kounye a, m ap kite monn nan e mwen pral jwenn Papa a.” 29  Disip li yo di: “Apa w ap pale klè kounye a e w pa sèvi ak konparezon! 30  Kounye a, nou konnen w konn tout bagay e ou pa bezwen pèsonn di w anyen. Se sa ki fè nou kwè se bò kote Bondye w soti.” 31  Jezi reponn yo: “NOU kwè kounye a? 32  Gade! Gen yon lè k ap vini, e vrèman, li deja rive, kote ap gaye, chak moun pral lakay yo, e ap kite m poukont mwen. Epoutan, mwen pa poukont mwen, paske Papa a ansanm avè m. 33  Mwen di NOU bagay sa yo pou NOU ka gen lapè grasa mwen. NOU gen tribilasyon nan monn nan, men pran kouraj! Mwen venk monn nan.”

Nòt anba paj