Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jan 15​:​1-27

15  “Mwen se bon pye rezen an, e Papa m se kiltivatè a.  Kèlkeswa branch nan mwen ki pa bay fwi, li retire l, e kèlkeswa branch ki bay fwi, li pwòpte l pou l ka bay plis fwi.  NOU deja pwòp grasa pawòl mwen di NOU.  Rete ann inyon avè m, e m ap rete ann inyon avèk NOU. Yon branch pa ka bay fwi poukont li si l pa rete nan pye rezen an. Se menm jan an tou, NOU pa ka bay fwi si NOU pa rete ann inyon avè m.  Mwen se pye rezen an, NOU se branch yo. Yon moun ki rete ann inyon avè m, e mwen rete ann inyon avèk li, moun sa a ap bay anpil fwi, paske san mwen menm, NOU pa ka fè anyen ditou.  Si yon moun pa rete ann inyon avè m, antanke branch, y ap voye l jete e l ap seche. Moun ap ranmase branch sa yo e y ap voye yo nan dife pou yo boule.  Si NOU rete ann inyon avè m e si pawòl mwen yo rete nan kè NOU, NOU mèt mande sa NOU vle, ap jwenn li.  Papa m jwenn glwa lè NOU kontinye bay anpil fwi e lè NOU montre NOU se disip mwen.  Menm jan Papa a renmen m nan, se konsa mwen renmen NOU. Rete nan lanmou mwen. 10  Si NOU obeyi kòmandman m yo, ap rete nan lanmou mwen, menm jan mwen menm mwen obeyi kòmandman Papa a e mwen rete nan lanmou l. 11  “Mwen di NOU bagay sa yo dekwa pou NOU ka gen lajwa mwen genyen an, e dekwa pou lajwa NOU genyen an ka vin total. 12  Men kòmandman mwen bay: se pou NOU youn renmen lòt menm jan mwen renmen NOU an. 13  Pèsonn pa gen yon pi gwo lanmou pase yon moun ki bay lavi* l pou zanmi l. 14  NOU se zanmi m, si NOU fè sa mwen ban NOU lòd fè. 15  Mwen pa rele NOU esklav ankò, paske yon esklav pa konnen sa mèt li ap fè. Men, mwen rele NOU zanmi, paske mwen fè NOU konnen tout bagay mwen tande Papa m di. 16  Se pa NOU menm ki te chwazi m, okontrè se mwen ki te chwazi NOU pou NOU kontinye bay fwi e pou fwi NOU an ka rete. Konsa, Papa a ap ban NOU kèlkeswa sa NOU mande l nan non m. 17  “Bagay sa yo, mwen òdone NOU yo dekwa pou NOU youn renmen lòt. 18  Si monn nan rayi NOU, NOU konnen li te rayi m anvan li rayi NOU. 19  Si NOU te fè pati monn nan, monn nan t ap atache ak NOU, paske NOU t ap pou li. Kòm NOU pa fè pati monn nan, e mwen chwazi NOU nan monn nan, se sa k fè monn nan rayi NOU. 20  Sonje pawòl mwen te di NOU an: Yon esklav pa plis pase mèt li. Si yo pèsekite m, y ap pèsekite NOU tou. Si yo obeyi pawòl mwen, y ap obeyi pawòl NOU tou. 21  Men, yo pral fè NOU tout bagay sa yo akoz non mwen, paske yo pa konnen sila a ki voye m nan. 22  Si mwen pa t vini e mwen pa t pale avèk yo, yo pa t ap peche. Men, kounye a, yo pa gen okenn eskiz pou peche yo a. 23  Yon moun ki rayi m, li rayi Papa m tou. 24  Si mwen pa t fè sa pèsonn lòt moun pa t fè nan mitan yo, yo pa t ap peche. Men, kounye a, yo wè sa m fè, yo rayi ni mwen ni Papa m. 25  Men, se yon fason pou pawòl ki ekri nan Ekriti sakre* yo, pawòl ki di: ‘Yo rayi m san rezon’ an, ka akonpli. 26  Lè èd la vini, èd m ap voye pou NOU ki soti bò kot Papa a, lespri ki fè konn verite a, ki soti nan Papa a, l ap temwaye pou mwen. 27  E NOU menm, bò kote pa NOU, NOU dwe bay temwayaj, paske NOU te la ansanm avè m depi okòmansman.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “nanm”.
Mo pou mo: “Lalwa”.