Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Jak 2​:​1-26

2  Frè m yo, ou kwè NOU ta gen lafwa nan Jezi Kris, Seyè nou an ki gen glwa a, epi pou NOU ta nan paspouki?  Paske, sipozon yon moun ki gen bag lò nan dwèt li e ki gen bèl rad sou li antre nan reyinyon NOU, epi gen yon moun ki pòv ki antre tou avèk yon vye rad sal sou li.  Si NOU byen kontan wè moun ki gen bèl rad la, NOU di l: “Chita la a, nan bon plas sa a”, men NOU di moun ki pòv la: “Ou menm, ou mèt ret kanpe”, oubyen NOU di l: “Chita la a, bò ti ban kote m depoze pye m nan”,  èske se pa distenksyon ap fè nan mitan NOU? Èske se pa jij k ap bay move santans NOU vin tounen?  Koute, frè byenneme m yo. Èske se pa moun ki pòv dapre monn nan Bondye chwazi pou yo ka rich nan lafwa, e pou yo ka benefisye* wayòm li te pwomèt moun ki renmen l yo?  Poutan NOU menm, NOU rabese moun ki pòv la. Èske se pa moun ki rich yo k ap toupizi NOU e k ap trennen NOU lajistis?  Èske se pa yo menm k ap sal bèl non NOU pote a?  Donk, si, ann amoni ak pasaj ki nan Ekriti a, NOU kontinye obeyi lwa wa a, lwa ki di: “Ou dwe renmen pwochen w menm jan ou renmen tèt ou” a, NOU fè byen.  Men, si NOU kontinye montre NOU nan paspouki, NOU peche, e lwa a fè parèt aklè NOU se moun ki dezobeyisan. 10  Paske, si yon moun fè tout sa Lalwa mande, men li fè yon fo pa sou yon pwen, li vin koupab pou tout. 11  Paske, sila a ki di: “Ou pa dwe fè adiltè” a, di tou: “Ou pa dwe asasinen.” Si kounye a ou pa fè adiltè, men ou asasinen yon moun, ou dezobeyi lalwa. 12  Kontinye pale tankou moun yo gen pou yo jije selon lwa yon pèp ki lib e kontinye aji konsa tou. 13  Paske, moun ki pa abitye fè moun mizèrikòd, se san mizèrikòd y ap jije l. Mizèrikòd pote laviktwa sou jijman. 14  Frè m yo, sa sa itil si yon moun di li gen lafwa, men li pa fè bon aksyon? Lafwa sa a pa ka sove l, pa vre? 15  Si yon frè oswa yon sè touni, e li pa gen ase manje pou l manje chak jou, 16  epoutan youn nan NOU di l: “Ale anpè, chofe kò w, epi kontinye byen manje”, men NOU pa ba l sa li bezwen pou kò li, sa sa itil? 17  Se menm bagay la tou pou lafwa, depi pa gen bon aksyon ki mache avè l, li mouri. 18  Sepandan, yon moun gendwa di: “Ou menm ou gen lafwa, mwen menm mwen fè bon aksyon. Montre m lafwa pa w san w pa fè bon aksyon, epi mwen menm m ap montre w lafwa pa m grasa bon aksyon mwen fè.” 19  Ou kwè se yon sèl Bondye ki genyen, pa vre? Ou fè byen. Epoutan, demon yo kwè sa tou e yo tranble. 20  Men, ou menm ki san konprann, èske w vle wè ki jan lafwa ki pa mache ak bon aksyon an initil? 21  Èske se pa lè Abraram, papa nou, te fin ofri Izarak, pitit gason l lan, sou lotèl, yo te deklare l jis pou bon aksyon l te fè a? 22  Ou wè lafwa li te mache ak bon aksyon li te fè, e grasa aksyon sa yo lafwa li te vin konplè. 23  E pasaj nan Ekriti yo ki di: “Abraram te mete lafwa l nan Jewova, e se pou rezon sa a Bondye te konsidere l kòm yon moun ki jis” la te jwenn akonplisman l, e yo te vin rele l “zanmi Jewova”. 24  NOU wè se grasa bon aksyon yon moun fè y ap deklare l jis, se pa grasa lafwa l sèlman. 25  Menm jan an tou, èske yo pa t deklare Rahab, pwostitye a, jis pou sa l te fè a, lè l te fin byen resevwa mesaje yo, e li te fè yo pase nan yon lòt wout pou yo ale? 26  Wi, menm jan kò ki san espri a mouri, se konsa tou, lafwa ki pa gen bon aksyon mache avè l la mouri.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “eritye”.