Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Galat 6​:​1-18

6  Frè m yo, menmsi yon moun fè yon fo pa san l pa rann li kont, NOU menm ki gen matirite, eseye redrese moun sa a avèk dousè. Men, se pou NOU chak veye tèt NOU dekwa pou NOU menm tou NOU pa sibi tantasyon.  Se pou youn kontinye pote fado lòt, e konsa, ap fè sa lalwa Kris la mande.  Paske, si yon moun panse li se yon bagay alòske li pa anyen, se pwòp tèt li l ap twonpe.  Men, se pou chak moun egzamine sa l fè, e lè sa a l ap gen rezon pou l rejwi parapò ak tèt li sèlman, e non pa nan konparezon ak yon lòt moun.  Paske, chak moun ap pote pwòp chay pa l.  Epitou, se pou nenpòt moun yo anseye pawòl la pataje tout bon bagay avèk moun ki bay ansèyman sa a.  Pa twonpe tèt NOU: moun pa ka pase Bondye nan jwèt. Paske, kèlkeswa sa yon moun simen, se sa l ap rekòlte tou.  Paske, yon moun ki simen pou chè li, chè li ap fè l rekòlte destriksyon, men yon moun ki simen pou lespri a, lespri a ap fè l rekòlte lavi ki pap janm fini an.  Donk, annou pa sispann fè sa ki byen, paske lè lè a rive, n ap rekòlte, si nou pa kite fatig pote n ale. 10  Se sa k fè, toutotan nou gen okazyon pou sa, annou fè byen ak tout moun, men sitou ak moun ki fanmi nou nan lafwa. 11  Gade jan m ekri gwo nan lèt m ap ekri NOU ak pwòp men m nan. 12  Se tout moun sa yo ki vle fè moun plezi k ap chèche fòse NOU sikonsi, men yo fè sa pou moun pa pèsekite yo pou poto soufrans Kris la, sètadi Jezi. 13  Paske, moun ki fè yo sikonsi yo, menm yo menm, yo pap fè sa Lalwa mande, men, yo vle NOU vin sikonsi dekwa pou yo ka gen rezon pou yo vante tèt yo anrapò ak NOU. 14  Men, mwen pa janm vle vante tèt mwen, eksepte pou poto soufrans Jezi Kris, Seyè nou an. Se grasa li, pou mwen menm, monn nan kloure sou yon poto, e pou monn nan, mwen kloure sou yon poto. 15  Paske, kit yon moun sikonsi, kit li pa sikonsi, sa pa anyen, men, sa ki yon bagay, se si moun nan vin yon nouvo kreyati. 16  Mwen swete pou tout moun ki pral mache nan lòd selon prensip sa a, wi, pou Izrayèl Bondye a gen lapè ak mizèrikòd. 17  Apati de jodi a, pinga pèsonn ban m pwoblèm, paske mwen pote mak yon esklav Jezi sou kò mwen. 18  Frè m yo, mwen swete pou favè san parèy Jezi Kris, Seyè nou an, ansanm avèk mantalite NOU demontre a. Amèn.

Nòt anba paj