Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

Galat 2​:​1-21

2  Epi katòz an apre, mwen te monte Jerizalèm ankò ansanm ak Banabas, e mwen te mennen Tit avè m tou.  Mwen te monte apre m te fin resevwa yon revelasyon, e an prive, mwen te prezante mesye ki enpòtan yo bon nouvèl m ap preche pami nasyon yo yon fason pou m asire m se pa pou granmesi mwen t ap kouri nan kous la ni se pa pou granmesi mwen te kouri ladan l.  Sepandan, menm Tit ki te avè m, yo pa t oblije l sikonsi, byenke li se Grèk.  Men, pwoblèm sa a te vin parèt akoz fo frè ki te fofile toudousman nan mitan nou, e ki te glise kò yo pou yo espyone nou parapò ak libète nou genyen ann inyon ak Kris Jezi a, yon fason pou yo ka fè nou vin esklav nèt.  Nou pa t lage bay moun sa yo, nou pa t soumèt devan yo, non, pa menm pou yon moman, dekwa pou NOU ka rete atache ak verite ki nan bon nouvèl la.  Men, kanta pou moun sa yo yo te konsidere kòm moun ki enpòtan, pou mwen menm, mesye sa yo pa t vin ak anyen ki nouvo. Dayè, kèlkeswa sa yo te ye anvan, sa pa gen diferans pou mwen, piske aparans moun pa enpresyone Bondye.  Okontrè, lè yo wè yo te konfye m bon nouvèl la pou moun ki pa sikonsi yo, menm jan yo te konfye Pyè li pou moun ki sikonsi yo  (paske Sila a ki te bay Pyè kapasite li bezwen pou l travay antanke apot pou moun ki sikonsi yo te ban m kapasite tou pou m fè menm jan an pou moun ki nan nasyon yo),  wi, lè Jak, Sefas ak Jan te vin konnen favè san parèy Bondye te ban m nan, mesye sa yo, ki sanble se pilye kongregasyon an yo ye, te bay Banabas avè m lanmen pou yo montre yo dakò pou n al preche nasyon yo, pandan yo menm y ap preche moun ki sikonsi yo. 10  Yo te sèlman mande nou pou nou sonje moun ki pòv yo. Se sa menm mwen fè efò sensè pou m fè tou. 11  Men, lè Sefas te vin Antyòch, mwen te opoze ak li devan li, paske li klè, li pa t aji byen. 12  Paske, anvan mesye Jak te voye yo te rive, li te konn manje avèk moun ki nan nasyon yo byen pwòp. Men, kou mesye yo rive, li sispann fè sa e li rale kò l sou yo, paske li te pè moun ki nan gwoup moun ki sikonsi yo. 13  Lòt Juif yo fè menm jan an tou, yo antre nan jwèt la, yo menm rale Banabas nan jwèt yo a. 14  Men, lè m wè yo pa t ap mache ann amoni ak verite ki nan bon nouvèl la, mwen di Sefas devan yo tout: “Si ou menm, byenke w se Juif, ou pap viv tankou Juif, men w ap viv tankou moun ki nan nasyon yo, ki jan w fè ap oblije moun ki nan nasyon yo pou yo viv selon koutim Juif yo?” 15  Nou menm ki Juif natif natal, ki pa menm ak moun ki nan nasyon yo k ap pratike peche, 16  kòm nou konnen se pa paske yon moun fè sa lalwa mande ki fè yo deklare l jis, men se sèlman grasa lafwa li gen nan Kris Jezi, menm nou menm nou mete lafwa nou nan Kris Jezi, pou yo ka deklare nou jis poutèt nou gen lafwa nan Kris, men se pa poutèt nou fè sa lalwa mande. Paske, yo pap deklare pèsonn jis poutèt li fè sa lalwa mande. 17  Kounye a, si nou menm, pandan n ap chèche pou yo deklare nou jis grasa Kris, yo ta konsidere nou peche kont lalwa, èske sa vle di an reyalite se Kris k ap ankouraje nou fè peche? Jamè! 18  Paske, si menm bagay mwen te kraze yo m ap rebati yo ankò, mwen montre mwen se yon moun k ap dezobeyi lalwa. 19  Paske, mwen mouri anrapò ak lalwa, pou m ka vin vivan anrapò ak Bondye. 20  Kounye a, yo kloure m ansanm ak Kris sou poto a. Se pa mwen menm ankò k ap viv, men se Kris k ap viv ann inyon avè m. Wi, lavi m ap viv kounye a, m ap viv li grasa lafwa mwen genyen nan Pitit Bondye a ki renmen m e ki livre tèt li pou mwen. 21  Mwen pa rejte favè san parèy Bondye a. Paske, si se lalwa ki fè moun vin jis, Kris te mouri pou granmesi.

Nòt anba paj