Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Efezyen 3​:​1-21

3  Se poutèt sa, mwen menm Pòl, mwen nan prizon pou Kris Jezi, nan enterè NOU menm, moun ki nan nasyon yo.  Reyèlman, NOU tande Bondye ban m jere favè san parèy li a pou NOU,  ki vle di li fè m konnen sekrè sakre a grasa yon revelasyon, jan m sot ekri kèk mo sou sa pi wo a.  Se poutèt sa, lè NOU li sa, NOU ka wè nan ki pwen mwen konprann sekrè sakre ki gen rapò ak Kris la.  Nan jenerasyon ki pase yo, yo pa t fè lèzòm konnen sekrè sa a, jan lespri a fè apot li yo ak pwofèt li yo, yo menm ki sen, konnen l kounye a.  Men sekrè a: moun ki nan nasyon yo gen pou yo vin eritye ansanm avèk nou, pou yo vin manm menm kò avèk nou, e pou yo patisipe avèk nou nan pwomès la, ann inyon avèk Kris Jezi, grasa bon nouvèl la.  Mwen te vin yon sèvitè sekrè sa a, selon favè san parèy Bondye fè m grasa fason pisans li aji.  Se mwen menm, yon moun ki pi piti pase pi piti nan tout moun ki sen yo, yo bay favè san parèy sa a, pou m ka anonse nasyon yo bon nouvèl sou richès Kris la, yon richès moun pa ka mezire,  e pou m ka fè moun yo wè jan Bondye jere sekrè sakre a, yon sekrè ki te rete kache nan li depi digdantan, li menm ki kreye tout bagay. 10  Sa te fèt konsa, dekwa pou, kounye a, pa mwayen kongregasyon an, gouvènman ak otorite ki nan syèl la ka rive konnen divès aspè ki gen nan sajès Bondye, 11  selon objektif etènèl li etabli a ki gen rapò ak Kris Jezi, Seyè nou an. 12  Grasa li, nou gen libète pou nou pale, e nou ka pwoche alèz bò kote Bondye avèk konfyans, grasa lafwa nou nan Kris*. 13  Se sa k fè, mwen mande NOU pou NOU pa bay legen akoz tribilasyon m ap sibi pou NOU yo, paske yo se yon glwa pou NOU. 14  Se poutèt sa, mwen met ajenou devan Papa a, 15  li menm ki pèmèt tout fanmi ki nan syèl la e ki sou tè a egziste*, 16  pou m priye l, li menm ki gen anpil glwa a, pou l fòtifye moun NOU ye pa anndan an avèk pisans, grasa lespri li, 17  pou l ka fè Kris abite nan kè NOU ansanm ak lanmou, grasa lafwa NOU, dekwa pou NOU vin anrasinen nan fondasyon an e pou NOU vin byen chita sou li. 18  Konsa, ap ka konprann lajè, longè, wotè ak pwofondè laverite totalman, ansanm ak tout moun ki sen yo, 19  e ap ka konnen lanmou Kris demontre a, yon lanmou ki depase konesans, dekwa pou NOU ka ranpli ak tout bèl kalite Bondye bay. 20  Bondye, selon pisans li k ap aji nan nou, ka vrèman fè pi plis lontan pase tout sa nou mande oubyen tout sa nou imajine. 21  Glwa pou li pa mwayen kongregasyon an e pa mwayen Kris Jezi, nan tout jenerasyon, pou tout tan gen tan. Amèn.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “nan li”.
Oswa: “vin gen non yo genyen an”.