Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

2 Tesalonisyen 2​:​1-17

2  Sepandan, frè nou yo, konsènan prezans Jezi Kris, Seyè nou an, e konsènan rasanbleman nou bò kote l, n ap mande NOU  pou NOU pa kite lespri NOU twouble fasil, ni pou NOU pa kite NOU boulvèse ak yon pawòl ki sanble soti nan Bondye, oubyen ak yon pawòl nou ta voye di, oswa ak yon lèt nou swadizan voye, kòmkwa jou Jewova a la deja.  Pa kite pèsonn pran tèt NOU nan okenn fason, paske jou sa a pa gendwa rive anvan apostazi a vini, anvan moun k ap fè sa ki ilegal la, pitit destriksyon an, parèt aklè.  Li se yon opozan, e li monte tèt li pi wo pase tout moun yo rele “dye”, oswa pase bagay moun adore. Konsa, li chita nan tanp Bondye a, li deklare li se yon dye.  Èske NOU pa sonje mwen te konn di NOU bagay sa yo lè mwen te ansanm avèk NOU?  E konsa kounye a, NOU konnen ki sa k ap aji tankou yon obstak, dekwa pou moun k ap fè sa ki ilegal la pa parèt aklè anvan lè l.  Se vre, ilegalite sa a ki se yon mistè deja ap travay, men se sèlman jiskaske moun k ap aji tankou yon obstak kounye a vin pa la ankò.  Lè sa a, vrèmanvre, sila a ki san lwa a ap vin parèt aklè, li menm Seyè Jezi ap elimine ak souf bouch li, li menm l ap aneyanti ak prezans li k ap parèt aklè.  Men, prezans sila a ki san lwa a se travay Satan, e li fè sa ak tout kalite zèv pisans, ansanm ak siy ak bagay etonan ki chita sou manti, 10  epi ak tout kalite bagay ki pa jis ak tout kalite blòf pou moun k ap peri yo, kòm yon pinisyon, poutèt yo pa t aksepte renmen laverite pou yo te ka sove. 11  Se poutèt sa, Bondye kite yo pran nan blòf, pou yo ka vin kwè nan manti, 12  dekwa pou yo ka jije yo tout poutèt yo pa t kwè nan laverite, men yo te pran plezi nan sa ki pa jis. 13  Sepandan, se yon devwa pou nou pou n toujou di Bondye mèsi pou NOU, frè nou yo Jewova renmen, paske Bondye chwazi NOU depi okòmansman pou NOU ka sove, lè l sèvi ak lespri l pou l fè NOU vin sen e grasa lafwa NOU nan laverite. 14  Se pou NOU ka sove ki fè li rele NOU pa mwayen bon nouvèl n ap anonse a, pou NOU ka vin gen glwa Jezi Kris, Seyè nou an. 15  Kidonk, frè nou yo, kenbe fèm e rete kole sou bagay nou te anseye NOU yo, kit se voye nou te voye di NOU sa, kit se nan lèt nou te voye ban NOU. 16  Anplis de sa, se pou Jezi Kris li menm, wi, Seyè nou an, ansanm ak Bondye, Papa nou an, ki renmen nou e ki ban nou yon konsolasyon etènèl ak yon bèl esperans grasa favè san parèy la, 17  konsole kè NOU, e se pou yo fòtifye NOU nan tout bon aksyon ap fè ak nan tout bon pawòl ap di.

Nòt anba paj