Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

2 Korentyen 2​:​1-17

2  Ebyen, mwen pran desizyon pou NOU pa nan tristès lè m ap vin wè NOU ankò.  Paske, si mwen fè NOU tris, kiyès k ap fè kè m kontan, si se pa moun mwen te fè tris yo?  Se poutèt sa mwen te ekri bagay sa yo, dekwa pou lè m vini, mwen pa vin tris akoz moun ki ta dwe fè m rejwi yo, paske mwen sèten sa ki ban m lajwa a bay NOU tout menm lajwa a.  Paske, mwen te boulvèse anpil e kè m te sere anpil lè m t ap ekri NOU, e se ak anpil dlo nan je mwen te fè sa. Se pa t pou m te fè NOU tris, men se pou m te fè NOU konnen jan mwen renmen NOU anpil.  Kounye a, si yon moun te fè yon lòt moun tris, se pa mwen li te fè tris, men se NOU tout li te fè tris nan yon sèten pwen. Mwen di sa pou m pa montre m twò di.  Reprimann sa a pifò moun te bay la kont pou mesye sa a.  Se sa k fè okontrè, NOU ta dwe dispoze padone l kounye a, e NOU ta dwe konsole l, dekwa pou gwo tristès pa fini avè l yon fason oswa yon lòt.  Se sa k fè, m ap ankouraje NOU pou NOU fè l santi NOU renmen l.  Se pou sa tou mwen ekri NOU, pou m ka gen prèv NOU se moun ki obeyisan nan tout bagay. 10  Pou nenpòt bagay NOU padone yon moun, mwen menm tou, mwen padone l. Anfèt, kèlkeswa sa mwen padone a, si mwen padone yon bagay, se poutèt NOU menm, e Kris temwen sa. 11  Se yon fason pou nou pa bay Satan avantaj sou nou, paske nou konn entansyon l. 12  Lè m te rive Twowas pou m anonse bon nouvèl sou Kris la, e te gen yon pòt ki te ouvri pou mwen nan travay Seyè a, 13  lespri m pa t anpè poutèt mwen pa t jwenn Tit, frè mwen an. Se sa k fè mwen te di frè yo orevwa e mwen te ale Masedwàn. 14  Men, n ap di Bondye mèsi, li menm ki toujou mennen nou nan yon kòtèj laviktwa ansanm ak Kris, e ki sèvi ak nou pou l fè odè konesans li an gaye toupatou. 15  Paske, pou Bondye, nou se yon bon odè, toutpandan n ap pwoklame Kris pami moun k ap sove yo e pami moun k ap peri yo. 16  Pou moun k ap peri yo, nou se yon odè ki mennen nan lanmò, e pou moun k ap sove yo, nou se yon odè ki mennen nan lavi. Kiyès ki kalifye pou yon sèvis konsa? 17  Nou kalifye pou sa, paske nou pap mache vann pawòl Bondye a tankou anpil moun ap fè, men se avèk senserite n ap pale, wi, ansanm ak Kris, n ap pale devan je Bondye, antanke moun Bondye voye.

Nòt anba paj