Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Timote 5​:​1-25

5  Pa kritike yon granmoun gason yon fason ki di. Okontrè, sipliye l tankou se te papa w. Sipliye jèn mesye yo tankou se te frè w.  Sipliye granmoun fi yo tankou se te manman w. Sipliye jèn medam yo tankou se te sè w, san okenn move lide.  Pran swen* vèv ki vèv toutbon yo.  Men, si yon vèv gen pitit oswa pitit pitit, se pou pitit sa yo aprann demontre atachman pou Bondye anvè moun lakay yo anvan, e se pou yo kontinye bay paran yo ak gran paran yo sa yo dwe yo, paske se yon bèl bagay nan je Bondye.  Yon fi ki vèv toutbon e ki lage san anyen, se nan Bondye li met espwa l, e li pèsevere nan siplikasyon ak nan lapriyè lajounen kou lannuit.  Men, yon vèv ki lage kò l nan plezi, se yon vèv ki mouri byenke l vivan.  Donk, kontinye ba yo enstriksyon sa yo pou yo ka san repwòch.  Se sèten, si yon moun pa bay moun ki sou kont li sa yo gen bezwen, sitou moun lakay li, li renye lafwa, e li pi mal pase yon moun ki pa gen lafwa.  Yo ka mete non yon vèv sou lis si li gen swasant an pou pi piti, si l te fidèl ak mari l*, 10  si l gen repitasyon yon moun ki fè sa ki byen, pa egzanp, si l te elve pitit li byen, si l te konn resevwa etranje, si l te konn lave pye moun ki sen yo, si l te konn ede moun ki nan detrès e si l te chofe pou l fè tout bon aksyon. 11  Men, pa mete vèv ki pi jèn yo sou lis la, paske lè anvi seksyèl yo genyen vin kanpe ant yo menm ak Kris, yo vin vle marye. 12  Lè sa a, se yon kondanasyon yo resevwa, paske yo pa respekte premye pwomès yo te fè a. 13  Anmenmtan tou, yo pran abitid rete san yo pap fè anyen, y ap plede mache kay moun. E yo pa annik rete san yo pap fè anyen, men tou, y ap fè tripotay, y ap mele nan zafè moun, y ap pale bagay yo pa ta dwe pale. 14  Se sa k fè, mwen vle pou jèn vèv yo marye, pou yo fè pitit, pou yo okipe kay yo, pou yo pa bay opozan yo okenn okazyon pou yo pale nou mal. 15  Anfèt, gen kèk ladan yo ki deja vire al suiv Satan. 16  Si yon fi ki kwayan gen fanmi l ki vèv, se pou l ede yo, yon fason pou chay la pa tonbe sou kongregasyon an. Konsa, kongregasyon an ap ka ede vèv ki nan nesesite toutbon yo. 17  Ansyen k ap byen dirije yo merite yon onè doub, sitou sa yo k ap travay di nan pawòl la ak nan ansèyman an. 18  Paske, gen yon pasaj nan Ekriti yo ki di: “Ou pa dwe mete baboukèt pou towo bèf k ap bat manje angren an.” E gen yon lòt ki di: “Ouvriye a merite pou yo peye l.” 19  Pa aksepte yon akizasyon kont yon ansyen, eksepte si gen de oubyen twa temwen. 20  Reprimande moun k ap pratike peche yo devan je tout moun, pou sa sèvi rès moun yo avètisman. 21  Mwen ba w lòd fòmèl devan Bondye, devan Kris Jezi e devan zanj Bondye chwazi yo pou w byen egzamine bagay yo anvan w pran yon desizyon, pou w pa fè anyen nan paspouki. 22  Pa janm prese poze men w sou okenn moun. Pa patisipe nan peche lòt moun nonplis. Rete pwòp. 23  Sispann bwè dlo sèlman, men pran yon ti diven poutèt lestomak ou a e poutèt malad w ap malad souvan an. 24  Gen kèk moun, peche yo parèt aklè pou tout moun, e yo mennen tou dwat nan kondanasyon. Men gen lòt moun, se pi devan peche yo vin parèt aklè. 25  Menm jan an tou, bèl aksyon moun fè parèt aklè pou tout moun, e sa ki pa parèt aklè yo pa ka ret kache nèt.

Nòt anba paj

Mo pou mo: “onore”.
Mo pou mo: “madanm yon sèl mari”.