Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Timote 4​:​1-16

4  Sepandan, pawòl Bondye enspire a di aklè, nan tan k ap vini yo, kèk moun ap abandone lafwa, y ap koute pawòl blòf movèzespri enspire, ak ansèyman demon,  akoz ipokrizi yon seri moun k ap bay manti, ki gen konsyans yo make tankou se ak yon fè cho.  Y ap entèdi moun marye, e y ap bay lòd pou moun pa manje yon seri manje, alòske se Bondye ki kreye manje sa yo pou moun ki gen lafwa e ki konnen laverite yon fason egzak yo manje, lè yo fin di Bondye mèsi.  Anfèt, tout sa Bondye kreye bon, e yon moun pa dwe refize anyen, depi l di Bondye mèsi anvan l manje l,  piske pawòl Bondye a deklare li sen, e piske moun nan priye sou li.  Lè w bay frè yo konsèy sa yo, w ap vin yon bon sèvitè Kris Jezi, yon sèvitè ki nouri ak pawòl ki fòtifye lafwa e ki fè pati bèl ansèyman w ap suiv pazapa a.  Men, rejte lejann ki pa ann amoni ak bagay ki sakre, lejann tankou sa granmoun fi yo konn rakonte yo. Yon lòt bò, egzèse w nan objektif pou w gen atachman pou Bondye.  Annefè, fè egzèsis fizik itil pou yon tikras bagay. Men, atachman pou Bondye itil pou tout bagay, piske li gen pwomès ni pou lavi kounye a, ni pou lavi k ap vini an.  Pawòl sa a fidèl e li merite pou nou aksepte l totalman. 10  Se pou rezon sa a n ap travay di e n ap lite, paske nou mete esperans nou nan yon Dye ki vivan, ki se yon Sovè pou tout kalite moun, sitou pou moun ki fidèl yo. 11  Kontinye bay enstriksyon sa yo e kontinye anseye yo. 12  Pa janm kite pèsonn meprize w paske w jèn. Okontrè, se pou w vin yon egzanp pou moun ki fidèl yo, nan pawòl ou, nan konduit ou, nan lanmou w, nan lafwa w ak nan vi pwòp w ap mennen an. 13  Annatandan m vini, kontinye konsantre w sou lekti an piblik, sou egzòtasyon ak ansèyman w ap bay. 14  Pa neglije don w genyen an, don w te jwenn grasa yon pwofesi, lè gwoup ansyen yo te poze men yo sou ou a. 15  Reflechi sou bagay sa yo, plonje nèt ladan yo, yon fason pou tout moun ka wè pwogrè w aklè. 16  Toujou veye sou tèt ou ak sou ansèyman w ap bay. Pèsevere nan bagay sa yo, paske lè w fè sa, w ap sove ni tèt ou, ni moun k ap koute w.

Nòt anba paj