Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

1 Korentyen 3​:​1-23

3  Kidonk, frè m yo, mwen pa t ka pale avèk NOU tankou se ak moun lespri Bondye ap dirije, men, mwen te pale avèk NOU tankou se ak moun ki kite lachè ap mennen yo, tankou se ak timoun piti nan Kris.  Mwen te ban NOU bwè lèt, mwen pa t ban NOU manje gwo manje, paske NOU potko djanm ase. Anfèt, jis kounye a NOU poko fin djanm,  piske se dezi monn nan k ap mennen NOU toujou. Depi gen jalouzi ak chirepit nan mitan NOU, èske se pa dezi monn nan k ap mennen NOU? Èske se pa menm jan ak moun nan monn nan ap mache?  Paske, lè youn di: “Mwen pou Pòl”, epi yon lòt di: “Mwen pou Apolòs”, èske se pa menm jan ak moun nan monn nan NOU ye?  Dayè, ki sa Apolòs ye? Wi, ki sa Pòl ye? Yo se sèvitè ki ede NOU vin kwayan, jan Seyè a pèmèt yo chak fè.  Mwen plante, Apolòs wouze, men se Bondye ki fè sa k plante a grandi.  Konsa, se pa ni moun ki plante a, ni moun ki wouze a ki yon bagay, men se Bondye ki fè l grandi a.  Ebyen, moun ki plante a ak moun ki wouze a fè youn, men yo chak ap resevwa rekonpans pa yo selon travay pa yo.  Paske, nou se konpayon travay Bondye. NOU menm, NOU se jaden Bondye bay kiltive, NOU se kay Bondye ap bati. 10  Selon favè san parèy Bondye ban mwen an, antanke yon kontremèt ki gen sajès, mwen poze yon fondasyon, men yon lòt moun ap bati sou li. Se pou chak moun kontinye veye ki jan l ap bati sou li. 11  Paske, pèsonn pa ka poze yon lòt fondasyon, apa sa ki poze a, ki se Jezi Kris. 12  Kounye a, si yon moun bati sou fondasyon an ak lò, ak ajan, ak pyè presye, epi yon lòt bati ak bwa, ak zèb sèch oswa ak pay, 13  travay chak moun ap parèt aklè. Jou eprèv la ap devwale l, paske dife ap fè l parèt aklè, e dife a li menm pral montre kalite travay chak moun. 14  Si travay yon moun bati sou fondasyon an rete, moun sa a ap resevwa yon rekonpans. 15  Si travay yon moun boule, l ap sibi yon pèt, men li menm, l ap sove. Men, si l sove, se pral tankou se nan dife l sove. 16  Èske NOU pa konnen NOU se tanp Bondye, e lespri Bondye abite nan NOU? 17  Si yon moun detwi tanp Bondye a, Bondye ap detwi l. Paske, tanp Bondye a sen, e tanp sa a, se NOU menm. 18  Pinga pèsonn twonpe tèt li: si youn nan NOU panse li gen sajès nan sistèm sa a, pito l vin sòt pou l ka vin gen sajès. 19  Paske, sajès monn sa a se bagay moun sòt li ye devan Bondye. Paske, men sa ki ekri: “Li pran moun ki gen sajès yo nan pwòp pyèj yo.” 20  E men sa ki ekri ankò: “Jewova konnen rezònman moun ki gen sajès yo pa vo anyen.” 21  Kidonk, pinga pèsonn chèche jwenn glwa nan men lèzòm. Paske, tout bagay se pou NOU. 22  Keseswa Pòl, oswa Apolòs, oswa Sefas, oswa monn nan, oswa lavi, oswa lanmò, oswa bagay ki la kounye a, oswa bagay ki gen pou vini yo, yo tout se pou NOU. 23  NOU menm bò kote pa NOU, NOU pou Kris, e Kris bò kote pa l, li pou Bondye.

Nòt anba paj