Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Korentyen 2​:​1-16

2  Se poutèt sa, frè m yo, lè m te vin lakay NOU, mwen pa t vin enpresyone NOU ak gwo pawòl oswa ak sajès pou m fè NOU konnen sekrè sakre Bondye a.  Paske, lè m te nan mitan NOU, mwen te deside pou m pa t konnen anyen, eksepte Jezi Kris, li menm yo te kloure sou yon poto.  E mwen te vin lakay NOU nan feblès, nan lakrentif e avèk anpil respè.  Ni lè m t ap pale ni lè m t ap preche, mwen pa t itilize pawòl sajès lèzòm pou m konvenk NOU, men, pawòl mwen yo te demontre pisans lespri a,  dekwa pou NOU pa t met lafwa NOU nan sajès lèzòm, men pou NOU mete l nan pisans Bondye.  La a n ap pale sou sajès moun ki gen matirite yo genyen, men nou pap pale sou sajès ki gen nan sistèm sa a, ni sou sajès chèf ki nan sistèm sa a genyen, yo menm ki gen pou yo disparèt.  Men, n ap pale sou sajès Bondye ki parèt nan yon sekrè sakre, yon sajès ki kache, yon sajès Bondye te gentan destine alavans pou glwa nou, anvan sistèm yo te vin egziste.  Pa gen youn nan chèf ki nan sistèm sa a ki rive konn sajès sa a, paske si yo te konnen l, yo pa t ap kloure Seyè ki gen glwa a sou yon poto.  Men, tankou sa ekri: “Bagay Bondye prepare pou moun ki renmen l yo, je pa wè yo, zòrèy pa tande yo, e moun pa ka imajine yo.” 10  Paske, se nou menm Bondye fè konnen yo grasa lespri li, paske lespri a fouye nan tout bagay, menm nan bagay pwofon Bondye yo. 11  Paske, kiyès pami lèzòm ki konnen sa k nan panse yon moun, si se pa lespri moun nan? Menm jan an tou, pèsonn pa rive konnen sa k nan panse Bondye, anwetan lespri Bondye. 12  Ebyen, nou menm, se pa lespri monn nan nou te aksepte, men se lespri ki soti nan Bondye a, yon fason pou nou ka konnen bagay Bondye ban nou ak tout kè li. 13  Bagay sa yo, nou pale yo tou, men nou pa fè sa ak pawòl ki soti nan sajès lèzòm, men nou fè sa ak pawòl ki soti nan lespri Bondye, pandan n ap sèvi ak pawòl ki ann akò ak lespri a pou n esplike bagay ki gen rapò ak Bondye. 14  Men, yon moun ki kite dezi l mennen l pa aksepte bagay ki gen rapò ak lespri Bondye, paske pou li, yo se bagay moun sòt, e li pa ka rive konnen yo, paske yon moun dwe gen lespri Bondye pou l ka egzamine yo. 15  Men, vrèmanvre, moun ki kite lespri Bondye gide l la egzamine tout bagay, men li menm, okenn moun pa egzamine l. 16  Paske, “kiyès ki rive konnen sa k nan panse Jewova, pou l ta di l sa pou l fè”? Men nou menm, nou gen panse Kris la.

Nòt anba paj