Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Labib sou Entènèt | LABIB — TRADIKSYON MONN NOUVO A Gade edisyon 2015 lan

1 Jan 2​:​1-29

2  Timoun mwen yo, m ap ekri NOU bagay sa yo pou NOU ka pa fè peche. Sepandan, si yon moun ta fè yon peche, nou gen yon èd* bò kot Papa a, se Jezi Kris, yon moun ki jis.  Li se yon sakrifis pou peche nou, yon sakrifis ki rekonsilye nou ak Bondye, e se pa pou peche pa nou sèlman, men se pou peche lemonnantye tou.  E men kòman n ap wè si nou konnen l: se si nou kontinye obeyi kòmandman l yo.  Yon moun ki di: “Mwen konnen l”, epoutan li pa obeyi kòmandman l yo, moun sa a se yon mantè, e laverite pa nan li.  Men, si yon moun obeyi pawòl li, lanmou pou Bondye vin konplè nan moun sa a toutbonvre. Konsa, nou konnen nou ann inyon avèk li.  Si yon moun di li ret ann inyon avèk li, moun sa a gen obligasyon tou pou l kontinye mache jan Jezi te mache a.  Byenneme, m ap ekri NOU yon kòmandman ki pa nouvo, se yon ansyen kòmandman, yon kòmandman NOU te genyen depi okòmansman. Ansyen kòmandman sa a se pawòl NOU te tande a.  Epoutan, m ap ekri NOU yon kòmandman ki nouvo, yon kòmandman ni li menm ni NOU menm te suiv, paske fènwa a ap pase e vrè limyè a deja ap klere.  Yon moun ki di li nan limyè, epoutan li rayi frè l, se yon moun ki nan fènwa jis kounye a. 10  Yon moun ki renmen frè l, se yon moun ki rete nan limyè, e nan ka pa l, pa gen anyen ki ka fè l bite. 11  Men, yon moun ki rayi frè l, se yon moun ki nan fènwa, e l ap mache nan fènwa. Li pa konn kote l prale, paske fènwa a bouche je l. 12  Timoun mwen yo, m ap ekri NOU paske peche NOU yo padone poutèt non li. 13  Papa m yo, m ap ekri NOU paske NOU vin konnen l, li menm ki la depi okòmansman an. Jèn yo, m ap ekri NOU paske NOU venk Mechan an. Timoun mwen yo, m ap ekri NOU paske NOU vin konnen Papa a. 14  Papa m yo, m ap ekri NOU paske NOU vin konnen l, li menm ki la depi okòmansman an. Jèn yo, m ap ekri NOU paske nou djanm, pawòl Bondye a rete nan NOU NOU venk Mechan an. 15  Pa renmen monn nan, ni bagay ki nan monn nan. Si yon moun renmen monn nan, lanmou pou Papa a pa nan li. 16  Paske tout sa ki nan monn nan, tankou dezi lachè, dezi je ak egzibisyon yon moun ap fè ak mwayen l genyen pou l viv, pa soti nan Papa a, men yo soti nan monn nan. 17  Anplis de sa, se pase monn nan ap pase, e dezi li genyen ap pase tou, men moun ki fè volonte Bondye ap rete pou toutan. 18  Timoun mwen yo, se nan dènye èdtan an nou ye, e kòm NOU te tande antikris* la ap vini, ebyen depi kounye a gen anpil antikris ki parèt. Se sa k fè nou konnen se nan dènye èdtan an nou ye. 19  Yo soti nan mitan nou, men yo pa t menm jan avèk nou. Paske si yo te menm jan avèk nou, yo t ap rete ansanm avèk nou. Men yo soti pou l ka parèt aklè se pa tout moun ki menm jan avèk nou. 20  E NOU gen yon onksyon* ki soti nan sila a ki sen an. NOU tout gen konesans. 21  Se pa paske NOU pa konnen laverite ki fè m ap ekri NOU, men se paske NOU konnen l, e se paske okenn manti pa soti nan laverite. 22  Kiyès ki mantè a, si se pa moun ki nye se Jezi ki Kris la? Men antikris la: se moun ki nye Papa a ak Pitit la. 23  Tout moun ki nye Pitit la pa ann inyon ak Papa a nonplis. Moun ki rekonèt Pitit la ann inyon ak Papa a tou. 24  Kanta pou NOU menm, se pou sa NOU te tande depi okòmansman an rete nan NOU. Si sa NOU te tande depi okòmansman an rete nan NOU, NOU menm tou, ap rete ann inyon ak Pitit la e ap rete ann inyon ak Papa a. 25  Anplis de sa, sa li menm li te pwomèt nou an se lavi ki pap janm fini an. 26  M ap ekri NOU bagay sa yo konsènan moun k ap eseye twonpe NOU yo. 27  E kanta pou NOU menm, onksyon NOU te resevwa nan men l lan rete nan NOU, e NOU pa bezwen pèsonn anseye NOU. Men, onksyon sa a anseye NOU sou tout bagay, e li se verite, li pa yon manti. Menm jan li anseye NOU an, se pou NOU rete ann inyon ak sila a ki te bay li a. 28  Donk, kounye a, timoun, rete ann inyon avèk li, pou nou ka lib pou nou pale e pou nou pa rete lwen l tou wont lè l parèt aklè pandan prezans li a. 29  Si NOU konnen li jis, NOU konnen tout moun k ap pratike sa ki jis se pitit li.

Nòt anba paj

Oswa: “avoka”.
Sa vle di: “sila a ki kont Kris la”.
Mo grèk la fè referans ak “pase luil sou” oswa “vide luil sou”.