Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

1 Pyè 4​:​1-19

4  Kidonk, piske Kris te soufri nan lachè, NOU menm tou, se pou NOU gen menm mantalite sa a, paske yon moun ki soufri nan lachè fini ak peche,  yon fason pou l pa viv pou dezi lèzòm ankò pandan rès tan l ap viv nan lachè a, men pou l fè volonte Bondye.  Paske, tan NOU te pase ap fè volonte nasyon yo sifi. Lè sa a, NOU te lage kò NOU nan konduit deregle, nan pasyon, nan bwè twòp bwason ki gen alkòl, nan banbòch, nan gagòt bwason ak nan idolatri ki detestab.  Etandone NOU pa kontinye kouri avèk yo nan chemen ki mennen nan menm ma labou debòch la, sa boulvèse yo, e yo pale NOU mal.  Men, moun sa yo pral rann kont devan sila a ki pare pou l jije ni moun ki vivan ni moun ki mouri.  Anfèt, se pou rezon sa a yo te anonse moun ki mouri yo bon nouvèl la tou, yon fason pou byenke yo jije yo anrapò ak lachè menm jan yo jije moun, yo ka viv ann amoni ak lespri, selon Bondye.  Men, lafen tout bagay vin pi pre. Donk, se pou NOU gen bonsans, e se pou NOU vijilan pou NOU pa neglije lapriyè.  Anvan tout bagay, se pou NOU gen anpil lanmou youn pou lòt, paske lanmou kouvri yon pakèt peche.  Se pou youn kontan akeyi lòt, san bougonnen. 10  Se pou chak moun itilize don l resevwa a pou l sèvi lòt moun. Konsa, l ap sanble ak moun k ap byen jere favè san parèy Bondye a, yon favè li demontre divès fason. 11  Si yon moun ap pale, se pou l pale kòmsi se deklarasyon sakre Bondye l ap bay. Si yon moun ap sèvi, se pou l sèvi antanke moun ki depann de fòs Bondye bay, dekwa pou Bondye ka jwenn glwa nan tout bagay pa mwayen Jezi Kris. Glwa ak pisans se pou li pou tout tan gen tan. Amèn. 12  Byenneme, NOU pa bezwen sezi poutèt gwo eprèv ap rankontre, ki vin sou NOU tankou dife, kòmsi se yon bagay etranj ki rive NOU. 13  Okontrè, se pou NOU toujou nan lajwa, piske ap patisipe nan soufrans Kris yo, dekwa pou NOU ka nan lajwa e pou NOU ka kontan anpil tou lè glwa li va parèt. 14  Si yo fè NOU sibi move tretman pou non Kris, NOU mèt kontan, paske lespri ki gen glwa a, wi, lespri Bondye, poze sou NOU. 15  Sepandan, pinga okenn nan NOU soufri paske l se asasen, oswa paske l se vòlè, oswa paske l se malfektè, oswa paske l se moun k ap antre nan zafè lòt moun. 16  Men, si yon moun soufri paske l se kretyen, li pa bezwen wont. Okontrè, se pou l kontinye glorifye Bondye dèske l pote non sa a. 17  Paske, tan ki fikse pou jijman an rive, e l ap kòmanse nan kay Bondye a. Bon, si l kòmanse sou nou an premye, kòman sa va fini pou moun ki pa obeyi bon nouvèl Bondye a? 18  “Si moun ki jis la se ak difikilte l ap sove, e moun ki pa gen respè pou Bondye yo ak moun k ap viv nan peche yo, ki kote y ap pase?” 19  Donk, se pou moun k ap soufri ann akò ak volonte Bondye yo kontinye remèt nanm yo nan men yon Kreyatè ki fidèl, toutpandan y ap fè sa ki byen.

Nòt anba paj