Kounye a, li posib pou moun nan plis peyi fè ofrann sou Entènèt pou soutni ni travay n ap fè ki gen rapò dirèk ak Bib la ni travay imanitè n ap fè. N ap jwenn enfòmasyon sou fason pou nou fè yon ofrann nan zòn kote nou ye a sou paj Fè yon ofrann pou travay mondyal nou an.