Ou ka al sou Entènèt pou w fè rezèvasyon pou w vizite syèj mondyal la ki nan Wòwik ak Patèsonn nan Nouyòk, e pou w vizite filyal Etazini an ki Wòlkil nan Nouyòk.

Fè aranjman pou w vizite lokal nou yo ki Ozetazini.