Sit jw.org la gen yon nouvo seksyon ladan l anba ribrik “Sa Bib la anseye”. Seksyon sa a rele “Zouti pou etidye Labib”. Li gen liv pou fè etid, videyo ak lòt bagay ankò ki la pou ede n etidye Bib la. Seksyon “Zouti pou etidye Labib” la gen ladan l tou kèk gid pou etidye Labib ki baze sou liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a, yon seri gid ki te nan seksyon “Jèn yo” anvan sa.

Navige nan seksyon “Zouti pou etidye Labib”.