Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

SIT ENTÈNÈT JW.ORG

Navige sou sit JW.ORG la ak yon aparèy mobil

Navige sou sit JW.ORG la ak yon aparèy mobil

Tout paj ki sou sit la ak tout opsyon ou jwenn lè w sou yon òdinatè toujou disponib menmsi w ap sèvi ak yon tablèt oswa yon telefòn. Sèl bagay ki diferan se fason meni yo parèt ak fason yo ranje bagay yo sou ekran an. Yo fè sa pou fè l pi fasil pou w sèvi ak sit la si w ap itilize yon aparèy mobil. Teknik yo pral esplike la yo ap ede w jwenn sa w bezwen yo sou sit jw.org la.

 Itilize meni pou navige sou yon aparèy mobil la

Nan yon gwo ekran, meni prensipal la toujou pa anlè ekran an epi dezyèm meni an toujou rete an vètikal agoch ekran an.

Men, si w ap sèvi ak yon aparèy mobil, meni yo ret kache kò yo pou w ka gen plis espas pou w wè sa ki nan paj Entènèt la. Tout meni yo toujou parèt an vètikal.

 • Klike sou Meni an pou w ka fè meni pou w navige yo parèt oswa pou w kache meni an. Chwazi yon seksyon pou w ka wè paj k ap mennen w nan pati sa a sou sit la.

 • Klike sou Bay tout detay la pou w ka wè dezyèm meni navigasyon ki mache ak seksyon an. Chwazi yon opsyon nan meni sa a pou w jwenn paj ki mennen nan pati sa a sou sit la.

 • Klike sou Pa bay tout detay la pou w fè dezyèm meni navigasyon an retire kò l sou ekran an.

 • Klike sou JW.ORG pou w retounen nan paj akèy la.

 • Klike sou Lang pou w ka wè tout lang ki disponib yo.

 • Klike sou Chèche pou w ka fè yon rechèch grasa opsyon Chèche a.

 Ale nan atik ak nan chapit yo ki nan yon piblikasyon

Nan yon gwo ekran, ou ka toujou wè lis sijè a toutpandan w ap li yon chapit oubyen yon sijè nan yon piblikasyon. Men si w ap sèvi ak yon aparèy mobil, lis sijè a toujou kache kò l nan ekran an.

 • Klike sou bouton Afiche lis la pou w ka wè lis sijè a. Chwazi youn pou w ka wè sa ki nan sijè sa a oswa chapit la.

 • Klike sou bouton Anvan an pou w ka wè sa ki te nan sijè anvan an oswa nan chapit anvan an.

 • Klike sou bouton Apre a pou w ka wè sa ki te nan sijè ki vin apre a oswa nan chapit ki apre a.

 • Klike sou bouton Retire lis la pou w ka fè lis sijè a retire kò l nan ekran an epi kontinye li sijè oswa chapit ki te ouvè a.

 Sèvi ak Labib ki sou Entènèt la

Ale nan PIBLIKASYON > LABIB epi klike sou Li l sou Entènèt oswa klike sou lyen Li Labib sou Entènèt ki nan paj Akèy la.

Nan Lis opsyon pou navige nan Bib la, chwazi yon chapit oswa yon liv nan Bib la epi klike sou Chèche.

Toutpandan w ap desann nan paj la, Lis opsyon pou navige nan Bib la rete nan paj la. Konsa, li ka pi fasil pou w navige nan yon lòt chapit.

 • Klike sou bouton Retire a pou w ka retire Lis opsyon pou navige nan Bib la nan Meni an. Sa ap fè gen plis espas sou ekran an pou tèks biblik yo afiche. Pou w chwazi yon lòt chapit, premye bagay pou w fè se monte anlè oswa desann anba paj ou ye a.

 • Klike sou bouton Mete a pou w mete Paj pou navige nan Bib la nan Meni an.

 • Klike sou Afiche lis la pou w ka wè lis liv ki nan Bib la, san wete pati ki nan entwodiksyon yo ak Apendis yo.

 • Klike sou bouton Anvan an pou w ka wè sa ki te nan chapit anvan an.

 • Klike sou bouton Apre a pou w ka wè chapit ki vin annapre a.

 • Klike sou bouton Retire lis la pou w ka pa wè lis liv ki nan Bib la

 Koute anrejistreman odyo ki disponib pou yon atik

Si anrejistreman odyo a disponib pou atik w ap li a, w ap wè Pati Odyo a parèt.

 • Klike Fè l jwe pou w ka jwe anrejistreman odyo a.

 • Klike sou Poz pou w poz anrejistreman odyo a. Yon lòt fwa ankò, klike sou Fè l jwe pou w fè l kontinye jwe.

 • Klike yon kote nan pati odyo a pou w ka avanse anrejistreman odyo k ap jwe a oswa fè l fè bak.

Si pandan anrejistreman odyo a ap jwe, ou desann pi ba nan paj la, Pati odyo a ap ret kole ak Meni an. Sa ap pèmèt ou poz anrejistreman odyo a oswa fè l jwe ankò san w pa pèdi kote w te rive nan lekti a.