Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

SIT ENTÈNÈT JW.ORG

Jwenn enfòmasyon nan lang siy

Jwenn enfòmasyon nan lang siy

Pifò enfòmasyon nan lang siy yo sou fòma videyo. Gen kèk lang siy ki tradui yon pati nan sit jw.org la, sa gen ladan l paj akèy la. Gen kèk lòt lang siy ki poko tradui sit jw.org la, men yo gen videyo, peryodik ak lòt piblikasyon ankò ki diponib. N ap jwenn yo sou sit jw.org la anba seksyon PIBLIKASYON an.

Itilize youn nan opsyon ki vin apre yo pou nou jwenn enfòmasyon nan lang siy:

 Chwazi yon lang siy

  • Premye metòd: Klike sou Lang pou w ka wè tout lang siy ki disponib sou sit jw.org la.

  • Tcheke ti kare Fè lang siy yo parèt sèlman an pou w ka wè lang siy sèlman.

    Yon lòt bagay ou ka fè se mete non lang siy ou vle a. Lè sa a, w ap ka wè lang ki mache ak sa w mete a.

  • Dezyèm metòd: Klike sou lyen “Gade videyo nan lang siy” lan, ki parèt sou paj Akèy la. Chwazi yon lang siy.

Si sit la disponib nan lang ou chwazi a, l ap parèt nan lang ou chwazi a.

Li fasil pou nou rekonèt yon sit ki se yon sit lang siy. Rezon ki fè sa se paske chak opsyon ki sou sit sa a gen yon ti senbòl. Chak senbòl ede nou gen yon ide sou yon seksyon sou sit la.

Nan seksyon PIBLIKASYON an, gen kèk opsyon ki pa gen menm non ak opsyon ki sou sit pou moun pale yo. Pa egzanp, sou sit lang siy yo, opsyon MIZIK la pote non CHANTE.

Itilize meni an pou w ka ale kote w vle a sou sit la. Jwe oswa telechaje yon videyo nan lang siy.

Ale nan seksyon PIBLIKAYSON an

 Ale nan PIBLIKASYON > SA K GEN SOU SIT LA.

Chwazi lang siy ou vle a. Etandone gen plizyè santèn lang nan lis la, li t ap bon si w klike sou lis la epi w kòmanse tape kèk lèt nan lang ou vle a. Konsa, sèl lang k ap parèt se lang ki matche ak sa w tape a.

Si lang siy ou chwazi a gen sèlman kèk piblikasyon, tout piblikasyon yo ap parèt nan paj ki rele SA K GEN SOU SIT LA. Sepandan, pou lang siy ki gen anpil piblikasyon yo, se sèlman atik ki disponib yo k ap parèt nan paj ki rele SA K GEN SOU SIT LA. Ale nan paj ki gen piblikasyon yo (pa egzanp, BIB, PERYODIK, LIV & BWOCHI) pou w ka wè nan ki lang siy piblikasyon sa yo disponib.

Itilize aplikasyon JW Library Sign Language lan

Aplikasyon JW Library Sign Language lan se yon bon aplikasyon pou w itilize si:

  •   ou itilize videyo lang siy yo souvan.

  • ou ta renmen gen videyo sa yo sou yon aparèy mobil menmsi w pa sou Entènèt.

  • aplikasyon an disponib pou lang siy ou itilize a.

Pou plis detay, ale sou paj èd JW Library Sign Language lan.