JW Library ap mache sou aparèy Apple ki vin apre yo:

  • iPad 2 ak sa ki pi resan pase l yo (fò l gen iOS 8.0 pou piti)

  • iPhone 4GS ak sa ki pi resan pase l yo (fò l gen iOS 8.0 pou piti)

  • iPod touch 5yèm jenerasyon (fò l gen iOS 8.0 pou piti)