4. RÉSZ

Az egyedülálló könyv szerzője

Az egyedülálló könyv szerzője

AZ AMERIKAIAKNAK mintegy 96 százaléka vallja magát istenhívőnek, az európai és ázsiai lakosság körében viszont jóval alacsonyabb ez a százalékarány. De még az olyan országokban is, ahol az emberek többsége azt állítja, hogy nem hisz Istenben mint személyben, elég sokan elfogadják azt a gondolatot, hogy valamilyen ismeretlen erő idézte elő az anyagi világegyetem létrejöttét. A híres japán pedagógus, Fukudzava Jukicsi, akinek az arcképe a 10 000 jenes bankjegyen látható, egyszer ezt írta: „Azt mondják, az ég egyetlen embert sem teremtett a másiknál nagyobbnak vagy kisebbnek.” Fukudzava az „ég” szóval valamiféle természeti törvényszerűségre utalt, mely őszerinte létrehozta az embereket. Sokan elfogadják az ilyen elvont „ég” gondolatát. A Nobel-díjas Fukui Kenicsi is kifejezte hitét abban, hogy a világegyetem egy hatalmas rendszer szerint épül fel, mely a vallásos szóhasználatban megfelel „Istennek”, ő ellenben a „természet sajátosságának” nevezte.

Fukudzava Jukicsi (balra), Fukui Kenicsi (jobbra)

2 E nagy tudású emberek hitték azt, hogy egy örökkévaló valami vagy valaki hozott mozgásba mindent a világegyetemben. Vajon miért? Nos, gondolkodj el ezen: A Nap olyan nagy csillag, hogy a Föld egymilliószor beleférne, a tejútrendszerben mégis csak egy parányi pont. A Tejút pedig csupán egyike a világegyetem több milliárd galaxisának. A tudományos megfigyelések arra engednek következtetni, hogy ezek a galaxisok óriási sebességgel távolodnak egymástól. Roppant nagy energiára volt szükség ahhoz, hogy mozgásba lehessen hozni a világegyetemet. Ki vagy mi volt ennek az energiának a forrása? „Emeljétek fel a magasba tekinteteteket és lássátok! Ki teremtette ezeket a dolgokat? – teszi fel a kérdést a Biblia. – Ő, aki előhozza seregüket szám szerint, sőt néven szólítja valamennyit. Tevékeny energiájának bősége és tetterős hatalma következtében egyetlenegy sem hiányzik közülük” (Ézsaiás 40:25, 26NW). Ez a vers rámutat, hogy volt valaki, aki mozgásba hozta a világegyetemet: a „tevékeny energia” Forrása.

Sombrero-galaxis

3 Gondolj a Földön található életre is. Létrejöhetett magától az élet, amint azt az evolucionisták állítják? Michael Behe biokémikus megállapítja: „A tudomány rendkívüli előrehaladást tett abban, hogy megértse, miként működnek az élet vegyi folyamatai, de a biológiai rendszerek molekuláris szintű kifinomultsága és összetettsége megbénítja a tudomány azon próbálkozását, hogy megmagyarázza eredetüket. . . Sok tudós konokul azt bizonygatja, hogy a magyarázatok már a kezükben vannak, vagy legalábbis előbb-utóbb meglesznek, a tudományos szakirodalomban viszont semmit sem lehet találni ezeknek az állításoknak az alátámasztására. Sokkal fontosabb az, hogy – maguknak a [biomolekuláris] rendszereknek a felépítése alapján – meggyőző érvek vannak amellett, hogy az élet működésére adott darwini magyarázat örökre bizonytalan marad.”

„Egy jellegzetes fehérje csavarodása. . . egy háromdimenziós kirakós játékhoz hasonlítható” – mondja Michael Behe. Az emberi testet ugyanakkor feltehetőleg több százezer ilyen „kirakós játék” alkotja. A tudósok igyekeznek megfejteni ezeket a kirakós játékokat, de vajon ki gondolta ki őket?

4 Csakugyan meg vagy elégedve azzal az elmélettel, hogy az emberi élet mindennemű értelem közreműködése nélkül jött létre? Nézzük például azt, amit egyesek „a világegyetem legösszetettebb tárgyának” tekintenek: az emberi agyat. Lássuk, milyen következtetésekre juthatunk. Dr. Richard M. Restak a következőket mondja: „Az agyműködést utánzó számítógépek között még a legfejlettebbek teljesítménye. . . is csak körülbelül egytízezred része a házi légy. . . teljesítőképességének.” Az emberi agy sokkal különb a házi légyénél. Be van programozva nyelvek megtanulására. Kijavítja magát, újraírja programját és növeli a saját teljesítőképességét. Bizonyára egyetértesz azzal, hogy még egy nagy teljesítményű szuperszámítógépnek is, melynek a „teljesítménye. . . csak körülbelül egytízezred része a házi légy. . . teljesítőképességének”, van értelmes alkotója. Mi a helyzet akkor az emberi aggyal? *

5 Mintegy 3000 évvel ezelőtt, amikor az emberek még nem voltak annyira tisztában azzal, milyen csodálatos a fizikai felépítésük, a Biblia egyik írója az emberi test felépítésén elmélkedve ezt mondta: „Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.” Anélkül, hogy ismerte volna a DNS-molekulákat, így írt: „Látták szemeid az én alaktalan testemet [szemeid már embrióként láttak engem, NW], és könyvedben ezek mind be voltak írva” (Zsoltárok 139:14, 16). Vajon kiről beszélt? Ki alkotott meg mindent a világegyetemben a „tevékeny energiájának bősége” által?

Melyiknek nagyobb a teljesítőképessége: az agyműködést utánzó legfejlettebb számítógépnek, vagy egy egyszerű házi légynek?

6 A Biblia legelső verse így szól: „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet” (1Mózes 1:1). Egyúttal ő a Biblia Szerzője is, aki a könyv tartalmát ihlette. Feltárja magáról, hogy ő olyan személy, akivel szoros kapcsolatot ápolhatunk.

^ bek. 4 Bizonyára élvezettel olvasol majd további részleteket erről a Van-e Teremtő, aki törődik veled? című könyv 2–4. fejezeteiben; Jehova Tanúi kiadványa.