4. RÉSZ

Miért készítettük el az Új világ fordítást?

Miért készítettük el az Új világ fordítást?

Kongói Dem. Közt.

Ruanda

Isten neve a Zsoltárok 69:31-ben (Szümmakhosz fordításából, III–IV. század)

Mi, Jehova Tanúi évtizedeken át számos bibliafordítást használtunk, nyomtattunk és terjesztettünk. De úgy láttuk, hogy sokat segítene az embereknek egy új bibliafordítás, ugyanis Istennek az az akarata, hogy mindenki „pontosan megismerje az igazságot” (1Timóteusz 2:3, 4). Ezért 1950-től kezdve, részletekben, közreadtuk a modern nyelvezetű Új világ fordításunkat, mely hűen és pontosan adja vissza Isten üzenetét. Ma már több mint 130 nyelven elérhető.

A bibliafordításnak könnyen érthetőnek kell lennie. Az évek múlásával a nyelvek változnak, és sok bibliafordítás megértését homályos és régies kifejezések nehezítik. Emellett, mivel régebbi és pontosabb bibliai kéziratokat fedeztek fel, jobban meg lehet érteni a bibliai héber, arámi és görög nyelveket.

A bibliafordításnak hűen kell visszaadnia Isten üzenetét. A Biblia fordítóinak megbízhatóan kell fordítaniuk az eredeti szöveget, nincs joguk változtatni az Istentől származó gondolatokon. Azonban a Szentírás legtöbb fordításában nem használják Isten nevét, a Jehova nevet.

A bibliafordítás tiszteletet kell hogy adjon a szerzőnek (2Sámuel 23:2). A Biblia legrégebbi kézirataiban (lásd például a lenti képet) Isten neve mintegy 7000-szer fordul elő, és az Új világ fordítás a Jehova nevet használja ezeken a helyeken (Zsoltárok 83:18). A sokévnyi gondos kutatásnak köszönhetően ezt a Bibliát öröm kézbe venni, mivel világosan közli Isten gondolatait. Akár elérhető a nyelveden ez a fordítás, akár nem, arra ösztönzünk, hogy tedd szokásoddá, hogy mindennap olvasod Jehova Szavát (Józsué 1:8; Zsoltárok 1:2, 3).

  • Miért láttuk szükségesnek egy új bibliafordítás elkészítését?

  • Mit tegyünk mindennapi szokásunkká, ha szeretnénk megismerni Isten akaratát?