16. RÉSZ

Mi a kisegítőszolgák szerepe?

Mi a kisegítőszolgák szerepe?

Mianmar

Program a gyülekezetben

A szántóföldi összejövetelen

A királyságterem takarítása

A Bibliából megtudjuk, hogy a gyülekezeti feladatokat a felvigyázók és a kisegítőszolgák látják el (Filippi 1:1). A gyülekezetekben általában több vén és kisegítőszolga is van. Milyen feladataik vannak a kisegítőszolgáknak?

Támogatják a vének testületét. A kisegítőszolgák közt fiatalok és idősek egyaránt vannak. Megbízható, lelkiismeretes keresztények, akik nagy becsben tartják a Jehovával ápolt kapcsolatukat. A gyülekezetben szervezést igénylő feladatokat és fizikai munkákat is el kell látni. Ezek a rutinszerűen elvégezhető, mégis fontos teendők a kisegítőszolgákra vannak bízva, hogy a vének a tanításra és a pásztori feladatokra tudjanak figyelni.

Sok hasznos munkát végeznek. Némelyiküket azzal bízzák meg, hogy rendező legyen az összejövetelen, és üdvözölje az érkezőket. Mások a hangosító berendezést kezelik, kiszolgálják a testvéreket az irodalompultnál, elvégzik a könyvelést, vagy gondoskodnak arról, hogy a gyülekezet tagjainak legyen prédikálóterülete. A királyságterem karbantartásában és tisztántartásában is részt vesznek. A vének megkérhetik őket, hogy segítsenek valamiben az időseknek. A kisegítőszolgák örömmel látnak el bármilyen feladatot, ezért megérdemlik, hogy nagyra becsüljük őket (1Timóteusz 3:13).

Jó példát mutatnak. Azért lettek kiválasztva kisegítőszolgának, mert nagyszerű keresztény tulajdonságaik vannak. Az összejöveteleken tartott programjaikkal erősítik a hitünket. A prédikálómunka iránti lelkesedésük arra ösztönöz, hogy mi is buzgók legyünk. És azzal, hogy együttműködnek a vénekkel, hozzájárulnak a gyülekezet öröméhez és egységéhez (Efézus 4:16). Idővel ők is vénként szolgálhatnak.

  • Mi jellemző a kisegítőszolgákra?

  • Mit tesznek azért, hogy a gyülekezet zökkenőmentesen működjön?