22. RÉSZ

Milyen munkát végeznek a Bételben?

Milyen munkát végeznek a Bételben?

Salamon-szigetek

Kanada

Dél-afrikai Köztársaság

A Bétel-család tagjai különféle osztályokon dolgoznak, hogy támogassák a Bétel felügyelete alá tartozó egy vagy több országban végzett prédikálómunkát. Egyebek közt fordítanak, folyóiratokat nyomtatnak, kiadványokat raktároznak, hangfelvételeket és videofilmeket készítenek, vagy a könyvkötészeten dolgoznak.

A fiókbizottság felügyeli a munkát. A vezetőtestület minden egyes fiókhivatal felvigyázására egy fiókbizottságot kér meg, mely legalább három tapasztalt vénből áll. A fiókbizottság tájékoztatja a vezetőtestületet arról, hogyan halad előre a prédikálómunka a felügyelete alá tartozó országokban, és az esetlegesen felmerülő problémákról is beszámol. Ez segít a vezetőtestületnek eldönteni, milyen témákkal foglalkozzanak a kiadványok, összejövetelek és kongresszusok. A vezetőtestület képviselői időnként meglátogatják a fiókhivatalokat, és segítséget nyújtanak a fiókbizottságoknak (Példabeszédek 11:14). Egy különleges összejövetelen a főhivatal képviselője előadást tart a fiókhivatal területén élőknek, hogy buzdítsa őket.

Segítik a gyülekezetek munkáját. A fiókhivatalban felelős testvérek hagyják jóvá a gyülekezetek megalakulását, emellett koordinálják a fiókhivatal területén szolgáló úttörők, misszionáriusok és körzetfelvigyázók munkáját. Megszervezik a kongresszusokat, az új királyságtermek építését, és gondoskodnak arról, hogy a gyülekezetekhez eljussanak a szükséges kiadványok. A fiókhivatalban végzett minden munkával ahhoz járulnak hozzá, hogy a prédikálómunkát szervezetten tudjuk végezni (1Korintusz 14:33, 40).

  • Hogyan segíti a fiókbizottság a vezetőtestületet?

  • Milyen munkákat végeznek a fiókhivatalban?