37. TANULMÁNYOZÁSI CIKK

Készségesen rendeljük alá magunkat Jehovának

Készségesen rendeljük alá magunkat Jehovának

„Vajon akkor ne rendeljük alá magunkat még készségesebben szellemi életünk Atyjának. . .?” (HÉB 12:9)

46. ÉNEK Jehova a Királyunk!

ÁTTEKINTÉS *

1. Miért rendeljük alá magunkat Jehovának?

MIVEL Jehova a Teremtőnk, alá kell rendelnünk magunkat neki. * Joga van megszabni a teremtményeinek, hogy hogyan viselkedjenek (Jel 4:11). De van egy másik nyomós indokunk is: Jehova uralma a lehető legjobb. A történelem során sok emberi uralkodónak volt valamennyi hatalma mások felett. Velük összevetve Jehova a legbölcsebb, legkedvesebb, legirgalmasabb és legkönyörületesebb uralkodó (2Móz 34:6; Róma 16:27; 1Ján 4:8).

2. A Héberek 12:9–11 szerint milyen okaink vannak rá, hogy alárendeljük magunkat Jehovának?

2 Jehova azt akarja, hogy ne csupán istenfélelemből engedelmeskedjünk neki, hanem szeretetből, úgy gondolva rá, mint törődő Atyánkra. Pál a hébereknek írt levelében elmagyarázta, hogy azért kell készségesen alárendelni magunkat az Atyának, mert a tőle jövő képzés a javunkra válik. (Olvassátok fel: Héberek 12:9–11.)

3. a) Hogyan fejezhetjük ki, hogy alárendeljük magunkat Jehovának? b) Milyen kérdésekről lesz szó?

3 A Jehovának való alárendeltség magában foglalja, hogy mindenben engedelmeskedünk neki, amennyire csak tőlünk telik, és ellenállunk a kísértésnek, hogy a saját értelmünkre támaszkodjunk (Péld 3:5). Könnyebb alárendelni magunkat Jehovának, ha megismerjük a gyönyörű tulajdonságait. Miért? Mert minden tettében ezek a tulajdonságok nyilvánulnak meg (Zsolt 145:9). Minél többet tudunk Jehováról, annál jobban szeretjük őt. És ha szeretjük Jehovát, nincs szükségünk egy szabálygyűjteményre arról, hogy mit tegyünk, és mit ne. Igyekszünk összhangba hozni a gondolatainkat és az érzéseinket azzal, ami jó, és elkerülni azt, ami rossz (Zsolt 97:10). De időnként nehéz lehet engedelmeskedni Jehovának. Vajon miért? És mit tanulhatnak a vének Nehémiás kormányzótól, az apák Dávid királytól, az anyák pedig Jézus anyjától, Máriától? Ez a cikk választ ad ezekre a kérdésekre.

MIÉRT LEHET NEHÉZ ALÁRENDELNI MAGUNKAT JEHOVÁNAK?

4–5. A Róma 7:21–23 szerint miért lehet nehéz alárendelni magunkat Jehovának?

4 Egyebek közt azért érezhetjük nehéznek, hogy alárendeljük magunkat Jehovának, mert bűnt és tökéletlenséget örököltünk, és így hajlunk az engedetlenségre. Amikor Ádám és Éva fellázadt Isten ellen, és evett a tiltott gyümölcsből, saját értékrendet állítottak fel (1Móz 3:22). Ma a legtöbb ember szintén nem fogadja el Jehova vezetését, hanem maga dönti el, hogy mi számít jónak, és mi rossznak.

5 De még azok is, akik ismerik és szeretik Jehovát, nehéznek érezhetik, hogy teljesen alárendeljék magukat neki. Pál apostol is ezt tapasztalta. (Olvassátok fel: Róma 7:21–23.) Hozzá hasonlóan mi is szeretnénk azt tenni, amit Jehova helyesnek tart. De ez folytonos küzdelmet jelent, mivel hajlunk a rosszra.

6–7. Mi a második ok, amiért időnként nem könnyű alárendelni magunkat Jehovának? Mondj egy példát!

6 Az is megnehezítheti, hogy alárendeljük magunkat Jehovának, hogy hatással van ránk a kultúra, melyben nevelkedtünk. Sok emberi elmélet ellentétben áll Jehova akaratával, és folyamatos harcot jelenthet megszabadulni az általános szemléletmódtól. Nézzünk erre egy példát.

7 Néhány helyen a fiatalokat arra ösztönzik, hogy az életük legfőbb célja a meggazdagodás legyen. Egy testvérnő, Mary * is ilyen nyomásnak volt kitéve. Mielőtt megismerte Jehovát, az ország egyik legnevesebb iskolájába járt. A családja elvárta tőle, hogy legyen egy megbecsült állása, ahol sok pénzt kereshet. És hát Mary is erre vágyott. De miután megismerte Jehovát, és megszerette őt, megváltoztak a céljai. Mégis ezt mondja: „Időnként találkozom olyan üzleti lehetőségekkel, amelyekkel sok pénzt kereshetnék, de felborulnának a szellemi szokásaim. Ilyenkor nem könnyű nemet mondanom a neveltetésem miatt. Könyörögnöm kell Jehovához, hogy segítsen ellenállnom a kísértésnek, és elutasítanom az olyan munkát, amely miatt lejjebb adnék az ő szolgálatából” (Máté 6:24).

8. Mit fogunk megvizsgálni a továbbiakban?

8 A Jehovának való alárendeltség a javunkra válik. Azoknak pedig, akik valamekkora hatalommal bírnak, például a véneknek, az apáknak és az anyáknak, van még egy okuk arra, hogy kövessék Isten vezetését: ha így tesznek, azzal mások javát is szolgálják. Most nézzük, mit tanulhatunk néhány bibliai szereplőtől arról, hogy hogyan éljünk a hatalmunkkal Jehovának tetsző módon.

MIT TANULHATNAK A VÉNEK NEHÉMIÁSTÓL?

A vének részt vesznek a királyságteremben végzett munkákban, mint ahogy Nehémiás is segített Jeruzsálem újjáépítésében (Lásd a 9–11. bekezdést.) *

9. Milyen gondokkal került szembe Nehémiás?

9 Jehova azzal a fontos feladattal bízta meg a véneket, hogy törődjenek a szolgáival (1Pét 5:2). A vének sokat tanulhatnak abból, ahogyan Nehémiás bánt Jehova népével. Nehémiásnak Júda kormányzójaként nagy hatalma volt (Neh 1:11; 2:7, 8; 5:14). Gondoljunk bele, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie. Megtudta, hogy helytelen célra használják a templomot, és nem támogatják a lévitákat anyagilag, pedig a törvény ezt követelte volna. A zsidók a sabbat törvényét is megszegték, és néhány férfi idegen nőt vett feleségül. Nehémiás kormányzónak tennie kellett valamit ebben a nehéz helyzetben (Neh 13:4–30).

10. Mit tett Nehémiás, amikor nehézségekkel találkozott?

10 Nehémiás nem élt vissza a hatalmával. Nem erőltette a népre a saját véleményét. Ehelyett őszintén kereste Jehova vezetését imában, és Jehova törvényéből tanította az embereket (Neh 1:4–10; 13:1–3). Alázatosan együttműködött a testvéreivel, és még Jeruzsálem falait is segített nekik újjáépíteni (Neh 4:15).

11. Az 1Tesszalonika 2:7, 8-cal összhangban hogyan kell bánniuk a véneknek a gyülekezettel?

11 A véneknek talán nem kell olyan problémákat megoldaniuk, mint Nehémiásnak kellett, mégis követhetik a példáját több területen is. Például úgy, hogy fáradságot nem kímélve dolgoznak a testvéreik érdekében. Továbbá nem engedik, hogy a rájuk ruházott hatalom büszkévé tegye őket. Inkább gyengéden bánnak a gyülekezettel. (Olvassátok fel: 1Tesszalonika 2:7, 8.) Az őszinte szeretetük és az alázatuk azon is érződik, ahogyan másokkal beszélnek. Andrew, egy tapasztalt vén ezt mondja: „Úgy látom, hogy a testvéreknek és testvérnőknek jólesik, ha egy vén kedves és barátságos velük. Az ilyen tulajdonságok arra ösztönzik őket, hogy együttműködjenek a vénekkel.” Tony, aki szintén régóta szolgál vénként, megjegyzi: „Próbálom alkalmazni a Filippi 2:3 tanácsát, és folyton igyekszem másokat többre tartani magamnál. Ez segít, hogy ne viselkedjek úgy, mint egy diktátor.”

12. Miért fontos, hogy a vének alázatosak legyenek?

12 A véneknek alázatosnak kell lenniük, mint ahogyan Jehova is alázatos. Bár ő a világegyetem legfőbb ura, „lehajol. . ., és fölsegíti az alacsony sorút a porból” (Zsolt 18:35; 113:6, 7). A Bibliából az is kiderül, hogy Jehova utálja a büszke és öntelt embereket (Péld 16:5).

13. Miért kell egy vénnek féken tartania a nyelvét?

13 Ha egy vén szeretné kifejezni, hogy alárendeli magát Jehovának, akkor féken kell tartania a nyelvét. Különben durván reagálhat, ha valaki nem mutat iránta tiszteletet (Gal 5:14, 15; Jak 1:26). Andrew, akit korábban már idéztünk, ezt mondja: „Időnként nem túl kedves válasz jutott eszembe, amikor egy testvér vagy testvérnő látszólag tiszteletlen volt. De elmélkedtem hűséges férfiak példáján, akikről a Bibliában olvastam, és ez segített megérteni, hogy milyen fontos az alázat és a szelídség.” Ha a vének szeretettel és kedvesen beszélnek a hittársaikkal, beleértve a többi vént is, azzal kimutatják a Jehovának való alárendeltségüket (Kol 4:6).

MIT TANULHATNAK AZ APÁK DÁVID KIRÁLYTÓL?

14. Milyen feladatot bízott Jehova az apákra, és mit vár el tőlük?

14 Jehova az apákat bízta meg azzal, hogy családfők legyenek, és elvárja tőlük, hogy tanítsák és fegyelmezzék a gyermekeiket (1Kor 11:3; Ef 6:4). De az apáknak nem korlátlan a hatalmuk. Számadással tartoznak Jehovának, akinek minden család köszönheti a nevét (Ef 3:14, 15). Azzal tudják kimutatni, hogy alárendelik magukat Jehovának, hogy neki tetszően élnek a hatalmukkal. Dávid király életét tanulmányozva értékes tanulságokra lelhetnek.

Egy keresztény apa imáiból érződnie kell, hogy alázatos (Lásd a 15. és 16. bekezdést.) *

15. Miért jó példa Dávid király az apáknak?

15 Jehova Dávidot nemcsak a családja, hanem egész Izrael élére nevezte ki. Dávidnak királyként nagy hatalma volt. Időnként visszaélt ezzel, és súlyos hibákat követett el (2Sám 11:14, 15). De alárendelte magát Jehovának, és ezért elfogadta a fegyelmezést. Kiöntötte a szívét Jehovának imában (Zsolt 51:1–4). Ezenkívül volt benne elég alázat ahhoz, hogy még nők javaslatára is hallgasson (1Sám 19:11, 12; 25:32, 33). Dávid tanult a hibáiból, és Jehova szolgálata volt a legfontosabb az életében.

16. Mit tanulhatnak az apák Dávidtól?

16 Lássunk csupán néhány tanulságot Dávid király példájából, amelyek hasznosak lehetnek az apáknak: Ne élj vissza a hatalommal, amelyet Jehova adott neked. Ismerd el a hibáidat, és fogadd meg a Biblián alapuló tanácsokat. Ha így teszel, a családod tisztelni fog az alázatodért. Amikor együtt imádkozol velük, öntsd ki a szíved Jehovának; így láthatják, hogy teljesen rá támaszkodsz. És ami a legfontosabb, Jehova szolgálata legyen az életed középpontjában (5Móz 6:6–9). A jó példád az egyik legértékesebb ajándék, amelyet adhatsz a családodnak.

MIT TANULHATNAK AZ ANYÁK MÁRIÁTÓL?

17. Milyen szerepet szánt Jehova az anyáknak?

17 Jehova tiszteletre méltó szerepet szánt az anyáknak a családban, és bizonyos mértékű hatalommal ruházta fel őket a gyermekeik felett (Péld 6:20). Valójában az anyák olyan nagy hatással lehetnek a gyermekeikre, hogy az egy életen át elkíséri őket (Péld 22:6). Figyeljük meg, mit tanulhatnak az anyák Máriától, Jézus anyjától.

18–19. Mit tanulhatnak az anyák Mária példájából?

18 Mária jól ismerte az Írásokat. Mélységesen tisztelte Jehovát, és szoros kapcsolatot alakított ki vele. Kész volt alárendelni magát a vezetésének, pedig ez azzal járt, hogy az egész élete megváltozott (Luk 1:35–38, 46–55).

Amikor egy édesanya fáradt vagy mérges, talán még nagyobb erőfeszítésébe kerül, hogy szeretettel bánjon a családjával (Lásd a 19. bekezdést.) *

19 Anyák, több dologban is követhetitek Mária példáját. Először is, őrizzétek meg a barátságotokat Jehovával azáltal, hogy egyedül is tanulmányozzátok a Bibliát, és imádkoztok. Másodszor, készségesen változtassatok az életeteken azért, hogy örömet szerezzetek Jehovának. Például lehet, hogy a szüleid könnyen dühbe gurultak, és durván beszéltek veled gyerekkorodban. Ezért mindig is ezt tartottad természetes viselkedésnek a családon belül. Bár megtanultad, hogy Jehova mit vár el, továbbra is nehéznek érezheted, hogy nyugodt maradj, és türelmesen bánj a gyermekeddel, főleg, ha olyankor rosszalkodik, amikor fáradt vagy (Ef 4:31). Ilyenkor különösen fontos, hogy Jehovára támaszkodj imában. Lydia, egy édesanya ezt mondja: „Néha buzgón kell imádkoznom, hogy ne beszéljek indulatosan a fiammal, amikor nem fogad szót. Akár mondat közben is megállok, hogy magamban Jehova segítségét kérjem. Az ima segít megőriznem a nyugalmamat” (Zsolt 37:5).

20. Milyen nehézséggel küzd néhány édesanya, és hogyan kerekedhetnek felül rajta?

20 Néhány anyának az jelent nehézséget, hogy nem igazán tudja kifejezni a szeretetét a gyermekei iránt (Tit 2:3, 4). Talán úgy nőttek fel, hogy nem volt bensőséges kapcsolatuk a szüleikkel. Ha neked is ilyen a háttered, nem kell hogy elkövesd ugyanazokat a hibákat, mint a szüleid. Ha szeretnéd alárendelni magad Jehova akaratának, talán meg kell tanulnod, hogyan mutasd ki, hogy szereted a gyermekeidet. Nem lehet könnyű megváltoztatni a gondolkodásmódodat, az érzéseidet és a viselkedésedet, de nem is lehetetlen. Az ilyen változás neked is a javadra válik, és a családodnak is.

TOVÁBBRA IS RENDELJÜK ALÁ MAGUNKAT JEHOVÁNAK

21–22. Az Ézsaiás 65:13, 14 szerint milyen áldásokkal jár, ha alárendeljük magunkat Jehovának?

21 Dávid király tudta, milyen előnyökkel jár, ha alárendeli magát Jehovának. Ezt írta: „Jehova utasításai igazságosak, megvidámítják a szívet; Jehova parancsolata tiszta, felragyog tőle a szem.” „Szolgád figyelmeztetést kap általuk; megtartásuk nagy jutalommal jár” (Zsolt 19:8, 11). Jól látszik a különbség azok között, akik alárendelik magukat Jehovának, és azok között, akik elutasítják a szerető vezetését. Akik engedelmeskednek neki, azok „örömmel kiáltanak. . ., mert jó a szívük”. (Olvassátok fel: Ézsaiás 65:13, 14.)

22 Hogyha a vének, az apák és az anyák készségesen alárendelik magukat Jehovának, jobb lesz az életük, a családjuk boldogabbá válik, és a gyülekezet egysége is erősödik. De ami ezeknél is fontosabb, megörvendeztetik Jehova szívét (Péld 27:11). Mi lehet ennél nagyobb jutalom?

43. ÉNEK Maradj ébren, állj szilárdan, erősödj meg!

^ bek. 5 A cikkből megtudjuk, hogy miért kell alárendelnünk magunkat Jehovának. Arról is szó lesz, hogy a vének, az apák és az anyák, vagyis olyanok, akiknek hatalom van a kezükben, mit tanulhatnak Nehémiás kormányzónak, Dávid királynak, és Máriának, Jézus anyjának a példájából.

^ bek. 1 KIFEJEZÉS MAGYARÁZATA: Az alárendeltség szó negatív érzést kelt azokban, akiket kényszerítenek rá, hogy engedelmeskedjenek valakinek. De Istennek önként engedelmeskednek a szolgái, ezért ők nem tartják rossz dolognak az alárendeltséget.

^ bek. 7 A cikkben néhány nevet megváltoztattunk.

^ bek. 62 KÉPLEÍRÁS: Egy vén együtt dolgozik a fiával a királyságterem karbantartásán, mint ahogy Nehémiás is segédkezett a jeruzsálemi falak újjáépítésénél.

^ bek. 64 KÉPLEÍRÁS: Egy apa őszinte imában képviseli a családját Jehova előtt.

^ bek. 66 KÉPLEÍRÁS: Egy kisfiú órák óta videójátékkal játszik, és nem csinálta meg az otthoni vagy az iskolai feladatát. Az anyukája, bár elfáradt a munkában, úgy fegyelmezi őt, hogy nem jön ki a sodrából, és nem beszél vele durván.