36. TANULMÁNYOZÁSI CIKK

Miért jó hír, hogy jön Armageddon?

Miért jó hír, hogy jön Armageddon?

„Egybegyűjtötték őket arra a helyre, melyet. . . Armageddonnak neveznek” (JEL 16:16)

49. ÉNEK Jehova a menedékünk

ÁTTEKINTÉS *

1–2. a) Miért jelent jót az emberiségnek az, hogy jön Armageddon? b) Milyen kérdésekről lesz szó ebben a cikkben?

TALÁN te is találkoztál már olyan elképzeléssel, hogy az „Armageddon” szó egy nukleáris háborúra vagy természeti katasztrófára utal. A Biblia azonban jó hírekkel köti össze ezt a kifejezést, olyasmivel, ami örömre ad okot (Jel 1:3). Armageddon háborúja nem elpusztítani fogja az emberiséget, hanem megmenteni! Hogyan?

2 A Bibliából megtudhatjuk, hogy Armageddonkor véget ér az emberi uralom; megsemmisülnek a gonoszok, de életben maradnak az igazságos emberek; és a bolygónk megmenekül a pusztulástól (Jel 11:18). Hogy jobban átlássuk ezeket a gondolatokat, vizsgáljunk meg most négy kérdést: Mi Armageddon? Milyen események előzik meg? Hogyan lehetünk a túlélők között? És hogyan maradhatunk hűségesek Istenhez, amint közeledik Armageddon?

MI ARMAGEDDON?

3. a) Mit jelent az „Armageddon” szó? b) A Jelenések 16:14, 16 alapján miért mondhatjuk, hogy Armageddon nem egy szó szerinti hely?

3 (Olvassátok fel: Jelenések 16:14, 16.) Az „Armageddon” szó mindössze egyszer fordul elő a Szentírásban, és a ’Megiddó hegye’ jelentésű héber kifejezésből származik (Jel 16:16; lábj.). Megiddó egy város volt az ókori Izraelben (Józs 17:11). Armageddon viszont nem egy szó szerinti hely. Szigorúan véve arra a helyzetre utal, amikor egybegyűjtik az egész lakott föld királyait, akik szemben állnak Jehovával (Jel 16:14). De ebben a cikkben az „Armageddon” kifejezéssel arra a háborúra is utalunk, amely közvetlenül a föld királyainak egybegyűjtése után következik. Honnan tudjuk, hogy Armageddon egy jelképes helyre utal? Először is, nem létezik olyan földrajzi hely, hogy Megiddó hegye. Másodszor, Megiddó környékén nem férnének el az egész lakott föld királyai a seregeikkel és a fegyvereikkel. Harmadszor, ahogy később még látni fogjuk, Armageddon háborúja akkor kezdődik el, amikor a világ „királyai” megtámadják Isten népét, amelynek tagjai a föld számos pontján élnek.

4. Miért kapcsolta össze Isten a végső, nagy háborúját Megiddóval?

4 Miért kapcsolta össze Jehova a végső, nagy háborút Megiddóval? Megiddó és a közeli Jezréel völgye számos csata helyszíne volt. Némelyikbe Jehova közvetlenül bele is avatkozott. Például az izraelita Bárák bírót győzelemre segítette „Megiddó vizeinél” a kánaánita sereg felett, amelynek Sisera volt a vezére. Bárák és Debóra prófétanő Jehovának mondott köszönetet a csoda útján szerzett győzelemért. Így énekeltek: „Az égből harcoltak a csillagok. . . Sisera ellen. Kison patakja elmosta őket” (Bír 5:19–21).

5. Milyen lényeges különbség lesz Armageddon háborúja és Bárák csatája között?

5 Bárák és Debóra a következő szavakkal fejezték be az éneküket: „Így vesszen el minden ellenséged, ó, Jehova, de akik szeretnek, legyenek olyanok, mint a nap, mikor felkel, és fényesen ragyog!” (Bír 5:31). Armageddonkor is ez fog történni: Isten ellenségei elvesznek, de akik szeretik őt, megmenekülnek. Ám van egy fontos különbség a két összecsapás között. Armageddonkor Isten népe nem fog harcolni. Még csak fegyvereik sem lesznek! Az erejük „abban mutatkozik meg, hogy nyugodtak [maradnak]”, és bíznak Jehovában és az égi seregeiben (Ézs 30:15; Jel 19:11–15).

6. Hogyan fogja Jehova legyőzni az ellenségeit Armageddonkor?

6 Hogyan fogja Isten legyőzni az ellenségeit Armageddonkor? Sokféle módszert bevethet. Például felhasználhat földrengést, jégesőt és villámlást (Jób 38:22, 23; Ez 38:19–22). Lehet, hogy egymás ellen fordítja az ellenségeit (2Krón 20:17, 22, 23). És az angyalainak is adhat olyan utasítást, hogy öljék meg a gonoszokat (Ézs 37:36). Bárhogy lesz is, az biztos, hogy teljes győzelmet fog aratni. Minden ellenségét elsöpri, és az összes igazságos embert megmenti majd (Péld 3:25, 26).

MILYEN ESEMÉNYEK ELŐZIK MEG ARMAGEDDONT?

7–8. a) Az 1Tesszalonika 5:1–6 szerint milyen szokatlan bejelentést tesznek majd a világ vezetői? b) Miért lesz ez egy veszélyes hazugság?

7 Jehova napját megelőzi a „béke és biztonság” bejelentése (1Tessz 5:1–6). Az 1Tesszalonika 5:2-ben a „Jehova napja” kifejezés a nagy nyomorúságra utal (Jel 7:14). Honnan fogjuk tudni, hogy mikor kezdődik el ez a nyomorúság? A Bibliában egy igen szokatlan bejelentésről olvashatunk, amely azt jelzi majd, hogy hamarosan elkezdődik a nagy nyomorúság.

8 A „béke és biztonság” megjövendölt bejelentéséről van szó. Miért tesznek ilyen nyilatkozatot a világ vezetői? Nem tudjuk biztosan. Vajon a vallási vezetők is csatlakoznak hozzájuk? Lehetséges. Mindenesetre ez csak egy újabb démoni ihletésű hazugság lesz. Azért lesz különösen veszélyes, mert az embereket hamis biztonságérzetbe ringatja majd közvetlenül azelőtt, hogy kitör az emberi történelem legnagyobb nyomorúsága. Igen, „hirtelen pusztulás jön rájuk egy szempillantás alatt, mint ahogy a szülési fájdalmak a terhes asszonyra”. De mi lesz Jehova hűséges szolgáival? Talán őket is meglepi majd, hogy milyen hirtelen kezdődik el Jehova napja, de fel lesznek rá készülve.

9. Milyen sorrendben pusztítja el Isten Sátán világának a különböző részeit?

9 Jehova nem egyszerre törli el Sátán egész világát, mint Noé idejében tette. Két szakaszban hozza el a pusztulást. Először Nagy Babilont, a hamis vallás világbirodalmát semmisíti meg, utána pedig, Armageddonkor Sátán világának a többi részét, beleértve a politikai, katonai és kereskedelmi rendszerét. Vizsgáljuk meg közelebbről ezt a két fő eseményt.

10. A Jelenések 17:1, 6 és 18:24 szerint miért fogja Jehova elpusztítani Nagy Babilont?

10 Végrehajtják az ítéletet „a nagy prostituálton” (Jel 17:1, 6; 18:24). Nagy Babilon óriási szégyent hoz Isten nevére. Hazugságokat tanít Istenről. Mint egy prostituált, hűtlen hozzá, mivel emberi uralkodókkal kötött szövetséget. A hatalmával és befolyásával visszaélve kizsákmányolja a híveit. Ezenkívül rengeteg vért ontott, és még Isten szolgáit is megölte (Jel 19:2). Hogyan fogja Jehova elpusztítani Nagy Babilont?

11. Mit jelképez a skarlátszínű vadállat, és milyen szerepe lesz Isten szándékában?

11 Jehova egy „skarlátszínű vadállat” „tíz szarvát” fogja felhasználni „a nagy prostituált” elpusztítására. A vadállat az Egyesült Nemzetek Szervezetét jelképezi, a tíz szarv pedig a fennálló politikai hatalmakat, amelyek ezt a szervezetet támogatják. Az Isten által meghatározott időben ezek a politikai hatalmak rátámadnak a jelképes Babilonra. „Kifosztják és meztelenné teszik”, vagyis elveszik a vagyonát, és leleplezik a gonoszságát (Jel 17:3, 16). A támogatói megdöbbennek majd, hogy milyen hirtelen pusztul el, mintha csak egy nap alatt történne az egész. Azért lepődnek meg, mert már régóta így kérkedik: „Királynőként ülök, és nem vagyok özvegy, és soha nem fogok keseregni” (Jel 18:7, 8).

12. Mit nem fog megengedni Jehova a nemzeteknek, és miért?

12 Isten nem fogja megengedni a nemzeteknek, hogy elpusztítsák a népét. A szolgái büszkén viselik a nevét, és a parancsának eleget téve kimenekültek Nagy Babilonból (Csel 15:16, 17; Jel 18:4). Emellett másoknak is buzgón segítenek megtenni ezt a lépést. Ezért Jehova szolgái nem fognak „kapni [Nagy Babilon] csapásaiból”. De a hitük így is próbára lesz téve.

Bárhol legyenek is a földön, Jehova szolgái bízni fognak Istenükben, amikor elindul ellenük a támadás (Lásd a 13. bekezdést.) *

13. a) Ki Góg? b) Az Ezékiel 38:2, 8, 9 szerint hogyan jut el Góg az Armageddonnak nevezett helyre?

13 Góg támadása. (Olvassátok fel: Ezékiel 38:2, 8, 9.) Miután az összes hamis vallás megsemmisült, Isten népe olyan lesz, mint egy magányos fa, amely túlélt egy heves vihart. Sátán természetesen forr majd a dühtől. Ezért tisztátalan ihletett kijelentésekkel, vagyis démoni propagandával arra indít majd egy nemzetekből álló szövetséget, hogy támadjon Jehova szolgáira (Jel 16:13, 14). Ezt a szövetséget úgy hívják, hogy a „Magóg földjének Gógja”. Azzal, hogy a nemzetek elindítják a támadásukat, eljutnak az Armageddonnak nevezett jelképes helyre (Jel 16:16).

14. Mit fog felismerni Góg?

14 Góg emberi erőben fog bízni, vagyis a saját katonai erejében (2Krón 32:8). Mi viszont Jehova Istenünkbe vetjük majd a bizalmunkat. Ez a nemzetek szemében ostobaság lesz, hiszen az egykor oly hatalmas Nagy Babilont sem mentették meg az istenei a vadállattól és annak tíz szarvától (Jel 17:16). Góg tehát könnyű győzelemre számít majd. Rátámad Jehova népére, „mint ahogy a felhők beborítják a földet” (Ez 38:16). De aztán hamar rájön, hogy csapdába került. Mint a fáraó a Vörös-tengernél, ő is felismeri, hogy valójában Jehova ellen harcol (2Móz 14:1–4; Ez 38:3, 4, 18, 21–23).

15. Hogyan fog Krisztus teljes győzelmet aratni?

15 Krisztus és az égi seregei megvédik Isten népét, és szétzúzzák Góg hordáit (Jel 19:11, 14, 15). És mi lesz Jehova fő ellenségével, Sátánnal, aki a hazug propagandájával előidézte, hogy a nemzetek eljussanak Armageddonig? Jézus a mélységbe dobja őt és a démonait, és ezer évre bezárja őket oda (Jel 20:1–3).

HOGYAN ÉLHETJÜK TÚL ARMAGEDDONT?

16. a) Mivel bizonyíthatjuk, hogy ismerjük Istent? b) Miért lesz jelentősége Armageddonkor, hogy ismerjük Jehovát?

16 Akár mostanában ismertük meg az igazságot, akár régebben, csak úgy élhetjük túl Armageddont, ha bebizonyítjuk, hogy ismerjük Istent, és engedelmeskedünk „a Jézusról, a mi Urunkról szóló jó hírnek” (2Tessz 1:7–9). Akkor mondhatjuk el magunkról, hogy ismerjük Istent, ha tudjuk, mi tetszik neki, és mi nem, továbbá ha szeretjük őt, engedelmeskedünk neki, és kizárólagos odaadással vagyunk iránta (1Ján 2:3–5; 5:3). Ha kimutatjuk, hogy ismerjük Istent, abban a kiváltságban lehet részünk, hogy ő is ismer minket, és így életben maradhatunk Armageddonkor (1Kor 8:3). Miért? Mert az, hogy ismer minket, azt jelenti, hogy örömét leli bennünk.

17. Mit jelent engedelmeskedni a Jézusról szóló jó hírnek?

17 A Jézusról szóló jó hír mindazt magában foglalja, amit Jézus tanított, és ami fel van jegyezve Isten Szavában. Engedelmeskedni a jó hírnek azt jelenti, hogy alkalmazzuk az életünkben ezt a tanítást. Hozzátartozik, hogy elsőbbséget biztosítunk Isten szolgálatának, az ő igazságos alapelvei szerint élünk, és hirdetjük a királyságát (Máté 6:33; 24:14). Ezenkívül támogatnunk kell Krisztus felkent testvéreit a rájuk bízott fontos munkában (Máté 25:31–40).

18. Hogyan fogják meghálálni Krisztus felkent testvérei az irántuk kimutatott kedvességet?

18 Isten felkent szolgái hamarosan viszonozhatják a más juhok kedvességét (Ján 10:16). Hogyan? Mire elkezdődik Armageddon háborúja, már mind a 144 000-en fel lesznek támasztva az égbe mint halhatatlan szellemek. Ott lesznek abban az égi seregben, amely elpusztítja Gógot, és megvédi a juhokhoz hasonló emberek nagy sokaságát (Jel 2:26, 27; 7:9, 10). Micsoda öröm lesz a nagy sokaságnak, hogy támogathatta Jehova felkent szolgáit, amíg azok a földön éltek!

HOGYAN MARADHATUNK HŰSÉGESEK ISTENHEZ, AMINT KÖZELEDIK A VÉG?

19–20. Hogyan maradhatunk hűségesek Istenhez?

19 Ezekben a válságos utolsó napokban sokan próbákat élünk át. Ennek ellenére képesek vagyunk örömmel kitartani (Jak 1:2–4). Ebben sokat segít az, ha állhatatosak vagyunk az imában (Luk 21:36). Ezenkívül naponta tanulmányoznunk kell Isten Szavát, és elmélkednünk kell rajta, beleértve a mi időnkre vonatkozó lenyűgöző próféciákat is (Zsolt 77:12). Ha így teszünk, és buzgón végezzük a szolgálatot, erős marad a hitünk, és élő lesz a reménységünk.

20 Gondolj bele, milyen izgatott leszel, amikor Nagy Babilon eltűnik, és amikor Armageddon véget ér! És ami még fontosabb, mennyire boldog leszel, hogy meg lesz szentelve Isten neve, és bebizonyosodik az uralkodáshoz való joga! (Ez 38:23). Igen, az, hogy jön Armageddon, jó hír azoknak, akik ismerik Istent, engedelmeskednek a Fiának, és mindvégig kitartanak (Máté 24:13).

32. ÉNEK Legyetek rendíthetetlenek, tántoríthatatlanok!

^ bek. 5 Jehova népe már régóta várja Armageddont. Ez a cikk rámutat, hogy mi Armageddon, milyen események előzik meg, és hogyan maradhatunk hűségesek Istenhez, amint közeleg a vég.

^ bek. 71 KÉPLEÍRÁS: Drámai események fognak történni körülöttünk. Eközben 1. folytatjuk a szolgálatunkat, amíg csak lehet, 2. ragaszkodunk a tanulmányozási szokásainkhoz, és 3. szilárdan bízunk Isten védelmében.

^ bek. 85 KÉPLEÍRÁS: Rendőrök készülnek behatolni egy keresztény család otthonába. A testvérek bíznak benne, hogy Jézus és az angyalai látják, mi történik.