7. TANULMÁNYOZÁSI CIKK

Törekedj a szelídségre, és szerezz örömet Jehovának!

Törekedj a szelídségre, és szerezz örömet Jehovának!

„Keressétek Jehovát, mind, ti föld szelídei . . .törekedjetek a szelídségre!” (SOF 2:3)

1. ÉNEK Jehova tulajdonságai

ÁTTEKINTÉS *

1. Hogyan jellemzi a Biblia Mózest, és miket tett ő?

A BIBLIA azt mondja Mózesről, hogy „mindenkinél szelídebb volt a földön” (4Móz 12:3). Ez vajon azt jelenti, hogy gyenge, határozatlan és konfliktuskerülő volt? Sokan így jellemeznének egy szelíd embert. De ez bizony távol áll az igazságtól! Mózes szilárd, határozott és bátor jellem volt. Jehova támogatásával szembeszállt Egyiptom hatalmas uralkodójával, feltehetően 3 millió embert vezetett keresztül a pusztán, és segített Izrael nemzetének legyőzni az ellenségeit.

2. Mi ösztönöz minket, hogy törekedjünk a szelídségre?

2 Persze nekünk nem kell ilyen hatalmas feladatokkal megbirkóznunk, de naponta találkozunk olyan emberekkel vagy helyzetekkel, amelyek megnehezítik, hogy szelíden viselkedjünk. Azonban van egy igen erőteljes ösztönző erő, mégpedig Jehova ígérete, amely így szól: „a szelídek öröklik a földet” (Zsolt 37:11). Hogy látod, te szelíd vagy? Mások mit gondolnak rólad? Mielőtt válaszolnál, fontos tisztában lenned azzal, hogy mit jelent a szelídség.

MIT JELENT A SZELÍDSÉG?

3–4. a) Mihez hasonlíthatjuk a szelídséget? b) Milyen tulajdonságokra van szükségünk ahhoz, hogy szelídek legyünk, és miért?

3 A szelídség * olyan, mint egy gyönyörű festmény. Ahogyan egy művész több kellemes színt használ fel egy képhez, úgy nekünk is több vonzó tulajdonságra van szükségünk ahhoz, hogy szelídek legyünk. Ezek között van az alázat, az engedelmesség, a kedvesség és a bátorság. Miért fontos, hogy jellemezzenek minket ezek a tulajdonságok, ha szeretnénk örömet szerezni Jehovának?

4 Csak egy alázatos ember engedelmeskedik Istennek. És Jehova azt akarja, hogy kedvesek legyünk (Gal 5:22; 2Tim 2:24). Amikor Isten akaratával összhangban cselekszünk, feldühítjük Sátánt. Ezért hiába vagyunk alázatosak és kedvesek, sokan, akik Sátán világának a részét alkotják, gyűlölnek minket (Ján 15:18, 19). Tehát bátornak kell lennünk, hogy szembe tudjunk szállni Sátánnal.

5–6. a) Miért gyűlöli Sátán a szelíd embereket? b) Milyen kérdésekre keressük a választ?

5 A szelídség ellentéte az, ha valaki gőgös, nem fogja vissza magát, amikor dühös, és nem engedelmeskedik Jehovának. Ez a leírás tökéletesen ráillik Sátánra. Nem csoda, hogy ő gyűlöli a szelíd embereket, hiszen a viselkedésükkel rávilágítanak a hiányosságaira. És az még inkább felbőszíti, hogy a szelíd emberek bebizonyítják, hogy ő hazug. Hogyan? Úgy, hogy Sátán tehet és mondhat, amit akar, nem tudja elérni, hogy a szelídek felhagyjanak Jehova szolgálatával! (Jób 2:3–5).

6 Mikor lehet nehéz szelídnek lennünk? És miért fontos, hogy mindig törekedjünk a szelídségre? Megtaláljuk a válaszokat, ha megvizsgáljuk Mózes, a három héber férfi és Jézus példáját.

MIKOR KERÜLHET PRÓBA ALÁ A SZELÍDSÉGÜNK?

7–8. Hogyan reagált Mózes, amikor tiszteletlenül bántak vele?

7 Ha hatalom van a kezünkben. Amikor bizonyos fokú hatalmunk van mások felett, nehéz lehet megőrizni a szelídségünket, különösen, ha tiszteletlenül bánnak velünk, vagy kritizálják egy döntésünket. Történt már veled ilyesmi, esetleg a családon belül? Hogyan reagáltál? Figyeld meg, mit tett Mózes egy ilyen helyzetben.

8 Jehova kinevezte Mózest, hogy Izrael vezetője legyen, és azzal a feladattal is megtisztelte, hogy ő írhatta le a törvényt, amely a nemzet életét irányította. Semmi kétség sem volt afelől, hogy Jehova támogatja Mózest. Ennek ellenére a saját testvérei, Mirjam és Áron bírálták őt a felesége miatt. Mózes helyében néhányan dühbe gurultak volna, és bosszúra vágytak volna. De Mózest nem lehetett egykönnyen megsérteni. Még könyörgött is Jehovához, hogy gyógyítsa meg Mirjamot, akit leprával sújtott (4Móz 12:1–13). Miért viselkedett így?

Mózes könyörgött Jehovához, hogy gyógyítsa meg Mirjamot (Lásd a 8. bekezdést.)

9. Mit segített megérteni Jehova Mózesnek?

9 Mózes engedte, hogy Jehova képezze őt. Mintegy 40 évvel korábban, amikor még a királyi család tagja volt Egyiptomban, egyáltalán nem viselkedett szelíden. Sőt, annyira hirtelen természetű volt, hogy megölt egy férfit, amiért az szerinte igazságtalanul bánt valakivel. Mózes azt hitte, hogy Isten szemében jó az, amit tesz. Jehova 40 éven át segített a szolgájának megérteni, hogy nem pusztán bátorságra van szüksége az izraeliták vezetéséhez, hanem szelídségre is. És ehhez alázatosnak, engedelmesnek és kedvesnek kell lennie. Mózes remekül elsajátította ezeket a tulajdonságokat, és kitűnő vezető lett (2Móz 2:11, 12; Csel 7:21–30, 36).

10. Mit tanulhatnak a családfők és a vének Mózestől?

10 Fontos, hogy a családfők és a vének kövessék Mózes példáját. Amikor valaki tiszteletlen velük szemben, ne sértődjenek meg hamar. Alázatosan ismerjék el, ha hibáztak (Préd 7:9, 20). A gondok megoldásában engedelmesen kövessék Jehova útmutatását. És mindig szelíden válaszoljanak (Péld 15:1). Ha a családfők és a felvigyázók így viselkednek, azzal örömet szereznek Jehovának, hozzájárulnak a békéhez, és jó példát mutatnak a szelídségben.

11–13. Miben mutatott jó példát a három héber férfi?

11 Ha üldöznek minket. A történelem során mindig voltak olyan uralkodók, akik üldözték Jehova népét. Különböző „bűncselekményekkel” vádolnak minket, de igazából az zavarja őket, hogy inkább Istennek engedelmeskedünk, „semmint embereknek” (Csel 5:29). Lehet, hogy gúnyolnak, bebörtönöznek vagy tettlegesen bántalmaznak minket. Azonban Jehova segítségével szelídek maradunk a próbák során, és nem állunk bosszút.

12 Most nézzük meg, hogyan mutatott jó példát három héber, akiket Babilonba száműztek: Hanánia, Misáel és Azária *. A király azt parancsolta nekik, hogy boruljanak le egy hatalmas aranyszobor előtt. Ők szelíden elmagyarázták, hogy miért nem imádják a szobrot. Engedelmeskedtek Istennek, annak ellenére, hogy a király megfenyegette őket, hogy egy tüzes kemencében fognak elégni. Jehova úgy döntött, hogy azonnal a segítségükre siet ezeknek a férfiaknak, bár ők nem voltak benne biztosak, hogy meg fognak szabadulni. Készek voltak elfogadni bármit, amit Jehova megenged (Dán 3:1, 8–28). A viselkedésükkel bebizonyították, hogy a szelídséghez igazi bátorság párosul. Nincs olyan király, fenyegetés vagy büntetés, amely megtörhetné a szilárd elhatározásunkat, hogy kizárólagos odaadással fogjuk imádni Jehovát (2Móz 20:4, 5).

13 Hogyan követhetjük ennek a három héber férfinak a példáját, amikor próba alá kerül az Isten iránti hűségünk? Alázatosan bízzunk abban, hogy Jehova mellettünk lesz (Zsolt 118:6, 7). Amikor megvádolnak minket, szelíden és tisztelettel válaszoljunk (1Pét 3:15). És semmiképp se tegyünk olyat, amivel ártanánk az égi Atyánkhoz fűződő barátságunknak.

Azokkal is tisztelettel bánunk, akik ellenségesek velünk (Lásd a 13. bekezdést.)

14. Hogyan viselkedhetünk, amikor stressz ér minket?

14 Ha stressz ér minket. Mindannyian élünk át stresszt különböző okokból. Talán izgulunk egy iskolai dolgozat vagy egy munkahelyi feladat miatt. Már pusztán egy orvosi kezelés gondolatától is idegesek lehetünk. Amikor ilyen érzelmi nyomás alatt vagyunk, nehéz szelíden viselkednünk. Ilyenkor olyasmi is felingerelhet minket, ami máskor nem zavar. Talán nyers vagy rideg hangnemben beszélünk. Ha már te is éltél át ilyesmit, figyeld meg Jézus példáját.

15. Az Ézsaiás 53:7, 10 alapján miért mondhatjuk, hogy Jézus a legkiemelkedőbb példa arra, hogy valaki nyomás alatt is képes szelíd maradni?

15 Jézus a földi élete utolsó hónapjaiban nagy nyomás alatt volt. Tudta, hogy borzalmas szenvedés vár rá, és ki fogják végezni (Ján 3:14, 15; Gal 3:13). A halála előtt néhány hónappal azt mondta, hogy gyötrődik (Luk 12:50). És néhány nappal a kivégzése előtt is hasonlóan fogalmazta meg az érzéseit. Az imájából láthatjuk, hogy mennyire alázatos és engedelmes volt: „Atyám, ments meg attól, aminek meg kell történnie! De hiszen ezért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a nevedet!” (Ján 12:27, 28). Amikor eljött az idő, Jézus bátran engedte, hogy Isten ellenségei elfogják őt, és kegyetlenül, megalázóan kivégezzék. A stressz és a szenvedés ellenére szelíden eleget tett Isten akaratának. Kétség sem fér hozzá, hogy Jézus a legkiemelkedőbb példa arra, hogy valaki nyomás alatt is képes megőrizni a szelídségét. (Olvassátok fel: Ézsaiás 53:7, 10.)

Jézus mutatta a legjobb példát a szelídségben (Lásd a 16–17. bekezdést.) *

16–17. a) Hogyan tették próbára Jézus szelídségét a barátai? b) Hogyan követhetjük Jézus példáját?

16 Jézus földi életének utolsó estéjén a meghitt barátai próbára tették a szelídségét. Gondoljunk bele, mekkora nyomás volt akkor Jézuson. Vajon mindhalálig hűséges marad? Több millió ember élete forgott kockán (Róma 5:18, 19). És ami még fontosabb, az Atyja hírneve is érintve volt (Jób 2:4). Amikor utoljára étkezett együtt az apostolaival, a tanítványok beszélgetése heves vitává fajult „arról, hogy melyikük a legnagyobb”. Jézus már számtalanszor helyreigazította a gondolkodásukat ebben a témában, legutóbb éppen azon az estén. Mégsem lett ingerült, hanem szelíden beszélt a barátaival. Kedvesen és határozottan újra elmagyarázta nekik, hogy hogyan kell gondolkodniuk. Utána megdicsérte őket, amiért ragaszkodtak hozzá (Luk 22:24–28; Ján 13:1–5, 12–15).

17 Te mit tennél egy hasonló helyzetben? Mi is olyanok lehetünk, mint Jézus, ha még nyomás alatt is szelídek maradunk. Készségesen engedelmeskedjünk Jehova parancsának, és továbbra is viseljük el egymást (Kol 3:13). Így fogunk tenni, ha észben tartjuk, hogy mindannyian mondunk és teszünk olyasmit, amivel felbosszantunk másokat (Péld 12:18; Jak 3:2, 5). És mindig dicsérjünk meg másokat a jó tulajdonságaikért (Ef 4:29).

MIÉRT TÖREKEDJÜNK TOVÁBBRA IS A SZELÍDSÉGRE?

18. Hogyan segít Jehova jó döntéseket hozni, de mit kell tennünk nekünk?

18 Jobb döntéseket tudunk hozni. Amikor az élet nehéz döntések elé állít minket, Jehova segít, de csak akkor, ha szelídek vagyunk. Azt ígéri, hogy „a szelídek kérését” meghallgatja (Zsolt 10:17). De ennél többet is tesz. „Az igazságosság útján vezeti a szelídeket, és megtanítja őket útjára” (Zsolt 25:9). Jehova a Biblián keresztül nyújt vezetést, illetve a kiadványok *, videók és összejövetelek által, amelyekről „a hű és értelmes rabszolga” gondoskodik (Máté 24:45–47). Nekünk is meg kell tennünk a magunk részét. Alázatosan el kell ismernünk, hogy segítségre van szükségünk, tanulmányoznunk kell azokat az anyagokat, amelyekkel Jehova ellát, és engedelmesen alkalmaznunk kell, amit tanulunk.

19–20. Milyen hibát követett el Mózes Kádesnél?

19 Elkerülhetjük, hogy hibázzunk. Gondoljunk újra Mózesre. Évtizedeken át jellemző volt rá a szelídség, és ezzel örömet szerzett Jehovának. De egyszer, a 40 éves pusztai vándorlás vége felé nem viselkedett szelíden. A nővére – nagy valószínűséggel az, aki megmentette az életét Egyiptomban –, meghalt, és eltemették Kádesben. Nem sokkal ezután az izraeliták újra háborogtak amiatt, hogy nem kapják meg azt, amire szükségük van. „A nép veszekedett Mózessel” a vízhiány miatt. Panaszkodtak, pedig több csodát is láttak, amelyeket Jehova Mózes által hajtott végre, és Mózes már régóta az önzetlen vezetőjük volt. Ők mégis Mózest hibáztatták, mintha ő tehetett volna arról, hogy szomjasak (4Móz 20:1–5, 9–11).

20 Mózes dühében nem tudott szelíden viselkedni. Ahelyett, hogy Jehova parancsának engedelmeskedve beszélt volna a sziklához, megkeseredetten szólt a néphez, és magára irányította a figyelmet. Aztán kétszer ráütött a sziklára, és temérdek víz tört elő. A büszkeség és a harag odavezetett, hogy súlyos hibát követett el (Zsolt 106:32, 33). Bár csak egy időre veszítette el a szelídségét, nem mehetett be az ígéret földjére (4Móz 20:12).

21. Milyen tanulságokat vonhatunk le ebből a történetből?

21 Értékes tanulságokat vonhatunk le ebből a történetből. Először is, folyamatosan dolgoznunk kell azon, hogy szelídek legyünk. Ha csak egy pillanatig nem figyelünk, a büszkeség felülkerekedhet rajtunk, és emiatt ostobaságot mondhatunk vagy tehetünk. Másodszor pedig, a stressz megnehezítheti, hogy szelíden viselkedjünk. Ezért még akkor is törekedjünk a szelídségre, ha nyomás alatt vagyunk.

22–23. a) Miért fontos, hogy továbbra is törekedjünk a szelídségre? b) Mire utal a Sofóniás 2:3-ban olvasható kijelentés?

22 Védelemben fogunk részesülni. Hamarosan Jehova minden gonosz embert el fog tüntetni a földről, és csak a szelídek maradnak meg. Akkor a földünk igazán békés lesz majd (Zsolt 37:10, 11). Te is a szelídek között leszel? Mindenképp, ha megteszed azt, amire Jehova szeretettel felszólít a Sofóniás 2:3-ban.

23 Mit jelent a versben az a rész, hogy „valószínűleg rejtve lesztek”? Nem azt, hogy Jehova képtelen megvédeni azokat, akiket szeret, és akik szeretnének a kedvére tenni. Inkább arra utal, hogy nekünk is tennünk kell azért, hogy Jehova megmentsen minket. Életben maradhatunk „Jehova haragjának napján”, és örökké élhetünk, ha már most erőfeszítést teszünk, hogy szelídek legyünk, és örömet szerezzünk Jehovának.

21. ÉNEK Boldogok az irgalmasok

^ bek. 5 Senki sem születik szelídnek, dolgoznunk kell azért, hogy ez a szép tulajdonság jellemző legyen ránk. Talán úgy érezzük, hogy ha nyugodt emberekkel van dolgunk, akkor könnyű szelídnek lennünk. De nehezebb a helyzet, ha valaki büszkén viselkedik velünk szemben. Ebből a cikkből megtudhatjuk, milyen akadályokat kell leküzdenünk, hogy szelídek tudjunk lenni.

^ bek. 3 KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA: Szelídség: Aki szelíd, az kedvesen bánik másokkal, és még akkor is nyugodt marad, ha megpróbálják felbosszantani. Alázat: Aki alázatos, abban nincs büszkeség vagy önteltség. Többre tart másokat, mint saját magát. Amikor Jehova alázatáról beszélünk, az azt jelenti, hogy ő szeretettel és irgalmasan bánik azokkal, akik hozzá képest alsóbbrendűek.

^ bek. 12 A babilóniaiak a következő neveket adták nekik: Sidrák, Misák és Abednegó (Dán 1:7).

^ bek. 18 Például lásd „A döntéseink dicsőítsék Istent” című cikket (Őrtorony, 2011. április 15.).

^ bek. 63 KÉPLEÍRÁS: A tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb, Jézus mégis szelíd marad, és higgadtan helyreigazítja a gondolkodásukat.