Maradj közel Jehovához, mialatt idegen nyelvű területen szolgálsz

Maradj közel Jehovához, mialatt idegen nyelvű területen szolgálsz

„Kincsként rejtettem szívembe beszédedet” (ZSOLT 119:11)

ÉNEKEK: 142., 47.

1–3. a) Mire fontos mindannyiunknak odafigyelnünk? b) Milyen sajátos kihívásokkal néznek szembe azok, akik nyelvet tanulnak, és milyen kérdések vetődnek fel? (Lásd a képet a cikk elején.)

TÖBB ezer Jehova Tanúja vesz részt annak a látomásnak a beteljesítésében, amely szerint a jó hírt „minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek” hirdetni fogják (Jel 14:6). Te is próbálsz elsajátítani egy idegen nyelvet? Misszionáriusként szolgálsz? Külföldre költöztél, ahol nagyobb a szükség? Vagy esetleg egy idegen nyelvű gyülekezet összejöveteleit látogatod?

2 Isten szolgáiként mindannyiunknak fontos odafigyelnünk arra, hogy erős maradjon a mi hitünk is, és a családtagjainké is (Máté 5:3). De a sok tennivaló miatt néha talán nehéz időt szakítanunk az elmélyült tanulmányozásra. Azok pedig, akik idegen nyelvű területen szolgálnak, más kihívásokkal is szembesülnek.

3 Amellett, hogy egy új nyelvet tanulnak, nekik is rendszeresen szilárd szellemi táplálékot kell magukhoz venniük (1Kor 2:10). Hogyan valósíthatják ezt meg, ha a gyülekezetükben használt nyelvet még nem értik teljesen? És miért fontos, hogy a szülők mindent megtegyenek azért, hogy Isten Szava a gyermekeik szívére hasson?

EGY VALÓS VESZÉLY

4. Mi veszélyeztetheti a Jehovával ápolt kapcsolatunkat? Mondj egy példát.

4 Ha idegen nyelvű területen szolgálunk, de nem tudjuk felfogni a Bibliában olvasottakat azon a nyelven, veszélybe kerülhet a Jehovával ápolt kapcsolatunk. Az i. e. ötödik században Nehémiás aggódott, amikor megtudta, hogy a Babilonból visszatért zsidók gyermekei közül jó néhányan már nem beszélnek héberül. (Olvassátok fel: Nehémiás 13:23, 24.) Mivel nem értették teljesen Isten Szavát, tulajdonképpen az forgott kockán, hogy Isten népéhez tartozónak érzik-e magukat (Neh 8:2, 8).

5–6. Mit tapasztal néhány szülő, és mi ennek az oka?

5 Néhány, idegen nyelvű területen szolgáló családban a szülők azt tapasztalják, hogy a gyermekeik már nem olyan lelkesek az igazságban. Nem értenek mindent, ami az összejöveteleken elhangzik, ezért nincsenek rájuk nagy hatással a programok. „A szellemi témák megértésében az érzelmek is szerepet kapnak” – mondja Pedro 1, aki a családjával Dél-Amerikából Ausztráliába költözött (Luk 24:32).

6 Amikor egy idegen nyelven olvasunk valamit, az talán nem érint meg minket annyira, mint ha az anyanyelvünkön olvasnánk. És ha nem tudunk jól kommunikálni egy másik nyelven, az kimeríthet, és rossz hatással lehet a szellemiségünkre. Ezért nem elég, ha igyekszünk buzgón szolgálni Jehovát egy idegen nyelvű területen, hanem a vele ápolt kapcsolatunkat is meg kell óvnunk (Máté 4:4).

KÖZEL MARADTAK JEHOVÁHOZ

7. Mit tettek a babilóniaiak azért, hogy Dániel átvegye a kultúrájukat és a vallásukat?

7 Amikor Dániel és a társai száműzetésben voltak Babilonban, megpróbálták beolvasztani őket a helyi kultúrába, ezért a káldeusok nyelvére tanították ezeket a fiatalokat. Sőt, a nevelésükért felelős udvari tisztviselő babiloni neveket adott nekik (Dán 1:3–7). Dániel új nevében benne volt Bélnek, Babilon főistenének a neve. Nabukodonozor király valószínűleg azt akarta Dánielbe sulykolni, hogy Babilon istene hatalmasabb az ő Istenénél, Jehovánál (Dán 4:8).

8. Mi segített Dánielnek közel maradni Jehovához Babilonban?

8 Dánielnek felkínálták, hogy egyen a királynak készített ínyencfalatokból, de ő „elhatározta szívében, hogy nem szennyezi be magát” (Dán 1:8). Mivel az anyanyelvén tanulmányozta a szent iratokat, egy idegen földön is közel tudott maradni Jehovához (Dán 9:2). Ennek köszönhetően még 70 évvel a Babilonba érkezése után is a héber nevén ismerték (Dán 5:13).

9. Milyen hatással volt Isten szava a 119. zsoltár írójára?

9 A 119. zsoltár írójának el kellett viselnie a királyi udvar néhány tagjának a gúnyolódását. Ám ő erőt merített Isten szavából, hogy más tudjon lenni, mint a környezetében élők (Zsolt 119:23, 61). Engedte, hogy Isten kijelentései mélyen megérintsék. (Olvassátok fel: Zsoltárok 119:11, 46.)

MARADJ KÖZEL JEHOVÁHOZ

10–11. a) Mi legyen a célunk, amikor a Bibliát tanulmányozzuk? b) Hogyan érhetjük el a célunkat? Szemléltesd!

10 Bármennyire lefoglalnak is a gyülekezeti és az egyéb feladataink, időt kell szentelnünk a személyes és a családi tanulmányozásnak (Ef 5:15, 16). De ne csupán az legyen a célunk, hogy átveszünk egy bizonyos mennyiségű anyagot, vagy felkészülünk a hozzászólásainkra. Engedjük, hogy Isten Szava ösztönzően hasson ránk, és erősítse a hitünket.

11 Ezt a célt úgy érhetjük el, ha kiegyensúlyozottak vagyunk. Tanulmányozás közben ne csak másokra gondoljunk, hanem a saját szükségleteinkre is (Fil 1:9, 10). Fontos észben tartanunk, hogy amikor a szolgálatra, az összejövetelekre vagy egy előadásra készülünk, nem mindig szoktuk magunkra alkalmazni az anyagot. Ezt úgy szemléltethetnénk, hogy egy szakácsnak meg kell kóstolnia az ételt, mielőtt az a vendégek elé kerül, de nem élhet pusztán azon, amit megkóstol. Ha szeretne egészséges maradni, neki is fogyasztania kell tápláló ételeket. Ugyanígy nekünk is olyan szellemi táplálékot kell magunkhoz vennünk, amely a mi hitünket erősíti.

12–13. Miért érzik úgy sokan az idegen nyelvű területen szolgáló testvérek közül, hogy jó, ha az anyanyelvükön tanulmányoznak?

12 Sokan, akik idegen nyelvű területen szolgálnak, úgy érzik, hogy a javukra válik, ha az anyanyelvükön tanulmányozzák a Bibliát (Csel 2:8). Még misszionáriusok is elismerik, hogy ha szeretnének stabilan kitartani a megbízatásukban, nem elégedhetnek meg azzal, hogy nagyjából értik az összejöveteleken elhangzó programokat.

13 Alain, aki nyolc éve tanul perzsául, őszintén elmondja: „Amikor perzsául készülök az összejövetelekre, hajlamos vagyok a nyelvre összpontosítani. Mivel nagyon oda kell figyelnem magára a szövegre, nem érint meg olyan mélyen az, amit olvasok. Ezért rendszeresen szánok rá időt, hogy az anyanyelvemen tanulmányozzam a Bibliát és a kiadványokat.”

ERŐSÍTSD MEG A GYERMEKED HITÉT

14. Mire kell odafigyelniük a szülőknek, és miért?

14 A keresztény szülők minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy Isten Szava hatással legyen a gyermekeik gondolkodására és érzéseire. Serge már több mint három éve szolgált a feleségével, Muriellel egy idegen nyelvű területen, amikor észrevették, hogy a 17 éves fiuk nem élvezi a szolgálatot és az összejöveteleket. „Nem szívesen ment szolgálatba, pedig azelőtt az anyanyelvén, franciául nagyon szeretett prédikálni” – meséli Muriel. Serge hozzáteszi: „Amikor felismertük, hogy emiatt nem tud fejlődni, úgy döntöttünk, hogy visszamegyünk az előző gyülekezetünkbe.”

Tegyél meg mindent azért, hogy az igazság megérintse a gyermeked szívét (Lásd a 14. és 15. bekezdést.)

15. a) Miért dönthetnek úgy a szülők, hogy visszamennek egy anyanyelvi gyülekezetbe? b) Mire szólítja fel a szülőket az 5Mózes 6:5–7?

15 Milyen okok miatt dönthetnek úgy a szülők, hogy visszamennek egy olyan gyülekezetbe, ahol azt a nyelvet használják, amelyet a gyermekeik a legjobban értenek? Először is, gondolják át, hogy van-e elég idejük és energiájuk arra, hogy Jehova szeretetére neveljék a gyermekeiket, miközben egy idegen nyelvet is tanítanak nekik. Másodszor, talán azt látják, hogy a gyermekeiknek nincs kedvük a keresztényi tevékenységekhez, és már nem is szeretnének idegen nyelvű területen szolgálni. Ilyen esetben megfontolhatják, hogy visszamenjenek-e egy anyanyelvi gyülekezetbe, amíg a gyermekek meg nem erősödnek az igazságban. (Olvassátok fel: 5Mózes 6:5–7.)

16–17. Hogyan erősíti az idegen nyelvű területen szolgáló szülők némelyike a gyermekei hitét?

16 Vannak olyan szülők is, akik egy idegen nyelvű csoport vagy gyülekezet összejöveteleit látogatják, de közben az anyanyelvükön tanítják a gyermekeiket. Charles, akinek a lányai 9, 12 és 13 évesek, egy lingala nyelvű csoportba jár a családjával. Ezt mondja: „Úgy döntöttünk, hogy a gyerekekkel a saját nyelvünkön fogunk tanulmányozni. De a családi imádatba egy kis gyakorlást és játékos feladatokat is beiktatunk lingala nyelven, hogy a lányoknak élvezetes legyen a nyelvtanulás.”

Igyekezz megtanulni a nyelvet és hozzászólni az összejöveteleken (Lásd a 16. és 17. bekezdést.)

17 Kevin, egy 5 és egy 8 éves kislány apukája megpróbálja ellensúlyozni, hogy a gyerekek nem mindent értenek az idegen nyelvű összejöveteleken. Így beszél erről: „A feleségem és én franciául tanulmányozunk a lányokkal, mert ez az anyanyelvük. Azt is kitűztük célul, hogy havonta egyszer elmegyünk egy francia összejövetelre, és szabadságot veszünk ki, hogy ott lehessünk egy francia kongresszuson.”

18. a) Hogyan segíthet a Róma 15:1, 2-ben található alapelv szem előtt tartani a gyermekeid érdekeit? b) Mit tanácsolnak még más szülők? (Lásd a jegyzetet.)

18 Természetesen minden szülőnek magának kell eldöntenie, hogy mi lenne a legjobb a gyermekeinek (Gal 6:5). 2 Muriel, akit korábban már idéztünk, elmondta, hogy a férjével fel kellett adniuk az idegen nyelvű gyülekezet támogatását a fiuk kedvéért. (Olvassátok fel: Róma 15:1, 2.) Visszatekintve Serge úgy érzi, hogy helyesen döntöttek. Ezt mondja: „Attól kezdve, hogy visszamentünk a francia gyülekezetbe, a fiunk szépen előrehaladt, és végül megkeresztelkedett. Most általános úttörő, sőt, azt tervezi, hogy újra egy idegen nyelvű csoportban fog szolgálni!”

ENGEDD, HOGY ISTEN SZAVA HATÁSSAL LEGYEN RÁD

19–20. Hogyan fejezhetjük ki, hogy szeretjük Isten Szavát?

19 Jehova szeret minket, ezért több száz nyelven elérhetővé tette a Bibliát, hogy „mindenfajta ember megmentésben részesüljön, és az igazság pontos ismeretére jusson” (1Tim 2:4). Tisztában van vele, hogy könnyebb közelednünk hozzá, ha az anyanyelvünkön olvashatjuk a gondolatait.

20 Bármilyenek is a körülményeink, határozzuk el, hogy szilárd szellemi táplálékkal fogjuk erősíteni a hitünket. Ha a családunkkal együtt rendszeresen tanulmányozzuk a Szentírást az anyanyelvünkön, az hozzájárul, hogy szoros kapcsolatban maradjunk Jehovával. És így azt is kifejezhetjük, hogy nagy becsben tartjuk Isten kijelentéseit (Zsolt 119:11).

^ 1 5. bekezdés: A neveket megváltoztattuk.

^ 2 18. bekezdés: Az Őrtorony 2002. október 15-ei számában a „Gyermeknevelés egy idegen országban – Nehézségek és áldások” című cikk olyan bibliai alapelveket fejteget, amelyek hasznosak lehetnek a családodnak.