Jehova megjutalmazza azokat, akik komoly igyekezettel keresik őt

Jehova megjutalmazza azokat, akik komoly igyekezettel keresik őt

„Aki elébe járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és hogy megjutalmazója lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt” (HÉB 11:6)

ÉNEKEK: 26., 55.

1–2. a) Hogyan függ össze a szeretet és a hit? b) Milyen kérdéseket veszünk nagyító alá?

AZÉRT szeretjük Jehovát, „mert először ő szeretett minket” (1Ján 4:19). A gyengéd szeretetét egyebek közt azzal fejezi ki, hogy megáldja a hűséges szolgáit. Minél jobban szeretjük az Istenünket, annál erősebb lesz az abba vetett hitünk, hogy ő létezik, és hogy mindenképpen megjutalmazza azokat, akiket szeret. (Olvassátok fel: Héberek 11:6.)

2 Jehova személyiségétől elválaszthatatlan, hogy jutalmat ad a szolgáinak. Ha nem lennénk szilárdan meggyőződve arról, hogy Isten megjutalmazza azokat, akik komoly igyekezettel keresik őt, nem lenne teljes a hitünk, mivelhogy „a hit a remélt dolgok biztosítékon alapuló várása” (Héb 11:1). Igen, akinek van hite, az teljesen biztos benne, hogy Isten az ígéretéhez hűen megáldja az imádóit. De vajon miért jó, ha reménykedünk a jutalomban? Hogyan jutalmazta meg Jehova a szolgáit régen, és hogyan teszi ezt ma? Vizsgáljuk meg.

JEHOVA ÍGÉRETET TESZ A JUTALOMRA

3. Milyen ígéret olvasható a Malakiás 3:10-ben?

3 Jehova Isten kötelezettséget vállalt, hogy megjutalmazza a hűséges szolgáit, és arra ösztönöz minket, hogy törekedjünk elnyerni az áldását. „Tegyetek próbára engem – mondja a seregek Jehovája –, hogy nem nyitom-e meg nektek az egek zsilipjeit, és nem árasztok-e reátok áldást megelégedésig” (Mal 3:10). Ha reagálunk erre a felhívásra, azzal az őszinte hálánkat fejezzük ki Jehovának.

4. Miért bízhatunk a Máté 6:33-ban feljegyzett ígéretben?

4 Jézus arról biztosította a tanítványait, hogy ha első helyre teszik a királyságot, Isten támogatni fogja őket. (Olvassátok fel: Máté 6:33.) Azért mondhatta ezt teljes meggyőződéssel, mert tudta, hogy Jehova mindig valóra váltja az ígéreteit (Ézs 55:11). Mi is biztosak lehetünk benne, hogy ha szívből bízunk Jehovában, ő állni fogja a szavát: „Semmi esetre sem hagylak cserben, és el sem hagylak semmiképpen” (Héb 13:5). Ez az ihletett kijelentés jól alátámasztja Jézusnak a Máté 6:33-ban található ígéretét.

Jézus megígérte, hogy a tanítványai jutalmat kapnak az áldozataikért (Lásd az 5. bekezdést.)

5. Miért hiterősítő az, amit Jézus Péternek válaszolt?

5 Péter apostol egyszer ezt kérdezte Jézustól: „Mi mindent elhagytunk, és követtünk téged; mink lesz hát minekünk?” (Máté 19:27). Jézus nem rótta meg ezért Pétert, hanem azt mondta a tanítványainak, hogy jutalmat kapnak majd az áldozataikért. A hűséges apostolok és mások uralkodni fognak vele az égben. De Jézus megígérte, hogy már a földi életük során is számíthatnak jutalomra: „mindaz, aki házakat vagy fivéreket vagy nővéreket vagy apát vagy anyát vagy gyermekeket vagy földeket hagyott el az én nevemért, sokszorta többet kap majd, és örök életet örököl” (Máté 19:29). A tanítványai sokkal nagyobb áldásoknak néztek elébe, mint amekkora áldozatokat kellett hozniuk. Hiszen gondoljunk bele: nem többet érnek a szellemi szülők, testvérek és gyermekek, mint bármi, amiről lemondtunk a királyságért?

A LÉLEK HORGONYA

6. Miért ígér Jehova jutalmat az imádóinak?

6 Jehova azzal, hogy jutalmat ígér az imádóinak, erőt önt beléjük a hitpróbák idején. Isten hűséges szolgái a mostani szellemi áldásokon túl előretekintenek arra az időre, amikor még nagyobb áldásokban lesz részük (1Tim 4:8). Igen, ha teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy Jehova a „megjutalmazója lesz azoknak, akik komoly igyekezettel keresik őt”, akkor könnyebb lesz szilárdan állnunk a hitben (Héb 11:6).

7. Miért hasonlíthatjuk a reményünket egy horgonyhoz?

7 Jézus a hegyi beszédben ezt mondta: „Örvendezzetek és ugrándozzatok örömötökben, mivel nagy a ti jutalmatok az egekben; hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek” (Máté 5:12). De nemcsak az égi élet jutalma ad okot a túláradó örömre, hanem az a kilátás is, hogy valaki örökké élhet a paradicsomi földön (Zsolt 37:11; Luk 18:30). Akár égi, akár földi reménységünk van, „a lélek horgonyaként szolgál nekünk; biztos is, szilárd is” (Héb 6:17–20). Ahogyan egy horgony stabilan tartja a hajót vihar idején, úgy a jutalom biztos reménye is segít nekünk, hogy kiegyensúlyozottak maradjunk érzelmileg, szellemileg és a gondolkodásunkban. Erőt ad, hogy kibírjuk a megpróbáltatásokat.

8. Hogyan képes a reményünk enyhíteni az aggodalmainkat?

8 A Biblián alapuló reménységünk képes enyhíteni az aggodalmainkat. Isten ígéretei hűsítő balzsamként hatnak nyugtalan szívünkre. Milyen vigasztaló, hogy Jehovára vethetjük a terhünket, tudva, hogy ő fenntart minket! (Zsolt 55:22). Biztosak lehetünk benne, hogy Isten „még annál is többet tehet, mint ami jóval meghaladja mindazt, amit kérünk vagy elképzelünk” (Ef 3:20). Tehát olyan rendkívüli mértékben tud nekünk segíteni, hogy az minden képzeletet felülmúl.

9. Miért lehetünk biztosak abban, hogy megkapjuk Jehova áldását?

9 Csak úgy nyerhetjük el a jutalmat, ha megingathatatlanul hiszünk Jehovában, és követjük az utasításait. Mózes ezt mondta Izrael nemzetének: „megáld Jehova azon a földön, melyet Jehova, a te Istened ad neked örökségként, hogy birtokba vedd azt, de csak akkor, ha hallgatsz Jehovának, a te Istenednek szavára, és ügyelsz arra, hogy megcselekedd mindezeket a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked. Mert Jehova, a te Istened megáld téged, ahogy megígérte neked” (5Móz 15:4–6). Teljesen biztos vagy abban, hogy Jehova megáld, ha hűségesen szolgálod őt? Erre minden okod megvan.

JEHOVA MEGJUTALMAZTA ŐKET

10–11. Hogyan jutalmazta meg Jehova Józsefet?

10 Jehova a mi javunkra íratta le a Bibliát. Sok olyan esetről olvashatunk benne, amikor megjutalmazta a hűséges szolgáit (Róma 15:4). Ezek között is kiemelkedő József példája. A testvérei összefogtak ellene, később, Egyiptomban pedig megrágalmazta a gazdájának a felesége, így József börtönbe került. Vajon az Istene megfeledkezett róla, amíg ott volt? Korántsem. „Jehova. . . Józseffel maradt, és szerető-kedvességet mutatott iránta . . . Jehova Józseffel volt, és amihez csak hozzáfogott, Jehova sikeressé tette” (1Móz 39:21–23). József ezekben a nehéz időkben türelmesen várt az Istenére.

11 Évekkel később a fáraó szabadon engedte Józsefet, és a rabszolgasorból kiemelve Egyiptom második uralkodójává tette (1Móz 41:1, 37–43). Amikor Józsefnek született két fia, „az elsőszülöttet Manassénak nevezte el, mert ahogy ő mondta: »Isten feledtette velem minden bajomat, és apám egész házát.« A másodikat Efraimnak nevezte el, mert ahogy ő mondta: »Termékennyé tett engem Isten nyomorúságom földjén«” (1Móz 41:51, 52). Mivel József hű maradt Istenhez, olyan áldásokat kapott jutalmul, melyek révén meg tudta menteni az apja háznépének és az egyiptomiaknak az életét. József felismerte, hogy mindezt Jehovának köszönheti (1Móz 45:5–9).

12. Mi segített Jézusnak, hogy hűséges maradjon a próbákban?

12 Jézus Krisztus is végig feddhetetlen maradt különböző hitpróbák alatt, és ezért Jehova megjutalmazta. Mi segített Jézusnak kitartani? Isten Szava kijelenti: „az eléje helyezett örömért kínoszlopot tűrt kitartással, megvetve a szégyent” (Héb 12:2). Bizonyára örömet szerzett neki, hogy megszentelhette Isten nevét. Az is áldás volt számára, hogy az Atyja helyesli, és sok nagyszerű kiváltsággal tiszteli meg. A Biblia szerint Jézus „leült az Isten trónjának jobbjához”. Egy másik helyen pedig ezt olvashatjuk: „Isten. . . magasabb állásba is emelte, és kedvesen megadta neki a nevet, amely minden más névnek felette áll” (Fil 2:9).

JEHOVA NEM FELEDKEZIK MEG A TETTEINKRŐL

13–14. Hogyan tekint Jehova arra, amit érte teszünk?

13 Biztosak lehetünk benne, hogy Jehova minden erőfeszítést értékel, amelyet a szolgálatában teszünk. Megérti, ha időnként önértékelési gondokkal küzdünk. Akkor is könyörületesen bánik velünk, ha anyagi terhek nyomasztanak minket, vagy az egészségi, illetve az érzelmi állapotunk korlátoz a szent szolgálat végzésében. Bízhatunk abban, hogy Jehova nagyra becsüli, hogy igyekszünk hűségesek maradni hozzá. (Olvassátok fel: Héberek 6:10, 11.)

14 Arról se feledkezzünk meg, hogy az ima meghallgatója elé járulhatunk, azzal a bizalommal, hogy odafigyel a gondjainkra (Zsolt 65:2). „A gyöngéd irgalmasságok Atyja és minden vigasztalás Istene” nagylelkűen megadja nekünk a szükséges érzelmi és szellemi támogatást, és erre gyakran a hittársainkat használja fel (2Kor 1:3). Jehovának örömet szerez, amikor könyörületesen bánunk másokkal. „Aki kegyes az alacsony sorúhoz, az Jehovának ad kölcsön, és Ő majd visszafizeti neki tettét” (Péld 19:17; Máté 6:3, 4). Tehát amikor önzetlenül segítünk a rászorulókon, Jehova úgy tekinti ezt, mintha neki adnánk kölcsön, és ígéretet tesz rá, hogy megjutalmaz minket a kedvességünkért.

ÁLDÁSOK MOST ÉS A JÖVŐBEN

15. Milyen jutalomra tekintesz előre? (Lásd a képet a cikk elején.)

15 A felkent keresztényeknek sok erőt ad az a reménység, hogy megkapják „az igazságosság [koronáját], melyet az Úr, az igazságos bíró, jutalmul ad. . . azon a napon” (2Tim 4:7, 8). De akkor sem leszel megfosztva semmitől, ha Isten neked másmilyen reménységet adott. Jézus más juhainak milliói már alig várják, hogy elnyerjék az örök életet a paradicsomi földön. Ott „gyönyörködnek majd a béke bőségében” (Zsolt 37:11; Ján 10:16).

16. Hogyan nyújt vigaszt az 1János 3:19, 20?

16 Néha úgy érezhetjük, hogy nagyon keveset teszünk, vagy elbizonytalanodhatunk abban, hogy Jehova értékeli a fáradozásunkat. Talán nem is hisszük, hogy rászolgálnánk bármilyen jutalomra. De soha ne felejtsük el, hogy „Isten nagyobb a szívünknél, és mindent tud”. (Olvassátok fel: 1János 3:19, 20.) Ha hittől és szeretettől indíttatva szolgáljuk őt, megjutalmaz bennünket, bármilyen jelentéktelennek tűnjenek is az áldozataink a saját szemünkben (Márk 12:41–44).

17. Milyen áldásokban van részünk már most?

17 Jehova még Sátán gonosz rendszerének ezekben a sötét, utolsó napjaiban is megáldja a népét. Gondoskodik róla, hogy az imádói soha nem látott bőségnek örvendjenek a szellemi paradicsomukban (Ézs 54:13). Jézus ígéretének megfelelően Jehova már most megjutalmaz minket azáltal, hogy egy szerető, nemzetközi testvériséghez tartozhatunk (Márk 10:29, 30). Ezenkívül azok, akik komoly igyekezettel keresik Istent, olyan kivételes áldásokban részesülnek, mint a belső béke, a megelégedettség és a boldogság (Fil 4:4–7).

18–19. Milyen érzés Jehova szolgáinak, hogy az Istenük megáldja őket?

18 Jehova szolgái a világ minden részén tanúsíthatják, hogy milyen csodálatos áldásokat kapnak Istenüktől. Bianca, aki Németországban él, így fogalmaz: „Nem tudom eléggé megköszönni Jehovának, hogy nap mint nap velem van és támogat, amikor gondok nehezednek rám. A világ annyira rideg és zűrzavaros! De miközben szorosan együttműködök Jehovával, biztonságban érzem magam a karjaiban. Bármilyen áldozatot hozok érte, ő százszor annyi áldást ad.”

19 Az is nagyon tanulságos, amit Paula mond Kanadából. Ez a 70 éves testvérnő nyitott gerinccel született. Ezt meséli: „A betegségem a mozgásban korlátoz ugyan, de a szolgálatban nem. Kihasználom a különböző lehetőségeket, például a telefonos és a kötetlen formájú tanúskodást. Van egy füzetem, ahová bibliaverseket és a kiadványainkból származó gondolatokat szoktam beírni. Ha bátorításra van szükségem, előveszem és olvasgatom. Ez az én kis »túlélőfüzetem«. Ha Jehova ígéreteire összpontosítunk, nem maradunk sokáig a hullámvölgyben. Ő mindig kész segíteni nekünk, bármilyenek is a körülményeink.” Lehet, hogy egészen más helyzetben vagy, mint Bianca vagy Paula. De biztosan sok minden eszedbe jut, ha arra gondolsz, hogy hogyan jutalmazott meg Jehova téged, és másokat, akiket ismersz. Ugye milyen jó eltűnődni Jehova jelenlegi és jövőbeli áldásain?

20. Miben reménykedhetünk, ha továbbra is egész lélekkel szolgáljuk Jehovát?

20 Soha ne felejtsd el, hogy az őszinte imáid „nagy jutalommal” járnak. Biztos lehetsz benne, hogy „miután [megcselekedted] az Isten akaratát, [megkapod] az ígéret beteljesedését” (Héb 10:35, 36). Erősítsük hát továbbra is a hitünket, és szolgáljuk egész lélekkel Jehovát, annak tudatában, hogy meg fogjuk tőle kapni a megfelelő jutalmat. (Olvassátok fel: Kolosszé 3:23, 24.)