5Mózes 2:1-37

  • A pusztai vándorlás 38 éve (1–23.)

  • Legyőzik Szihont, Hesbon királyát (24–37.)

2  Majd megfordultunk, és útnak indultunk a pusztába a Vörös-tenger útján, ahogy Jehova mondta nekem.+ Sok napon át vándoroltunk a Szeir-hegy környékén.  Jehova végül így szólt hozzám:  »Már elég régóta vándoroltok ennek a hegynek a környékén. Most forduljatok észak felé.  Parancsold meg a népnek: ’El fogtok vonulni a testvéreitek, Ézsau leszármazottainak+ a határa mellett, akik a Szeiren laknak.+ Félni fognak tőletek,+ mégis nagyon vigyázzatok.  Ne legyetek velük ellenségesek,* mert egy talpalatnyi földet sem adok a földjükből nektek, ugyanis a Szeir-hegyet Ézsaunak adtam.+  Fizessétek ki nekik az élelmet, amit esztek, és a vizet, amit isztok,+  mert Jehova, a ti Istenetek megáldott titeket mindenben, amit tettetek. Jól tudja, merre vándoroltatok ebben a nagy pusztában. Jehova, a ti Istenetek veletek volt ez alatt a 40 év alatt, és semmiben sem szenvedtetek hiányt.+’«  Így hát elmentünk a testvéreink, Ézsau leszármazottai mellett,+ akik a Szeiren laknak, és kikerültük az arabai utat, Elátot és Ecjon-Gebert+. Utána rátértünk a Moáb+ pusztájába vezető útra.  Jehova ekkor ezt mondta nekem: »Ne legyetek ellenségesek Moábbal, és ne harcoljatok velük, ugyanis nem adok nektek a földjükből, mert Lót leszármazottainak+ adtam Art*. 10  (Korábban az emiták+ laktak ott, akik sokan voltak, és erősek meg magasak voltak, mint az anákok. 11  A refaitákat+ is olyanoknak tartották, mint az anákokat+, és a moábiták emitáknak nevezték őket. 12  Korábban a horiták+ laktak a Szeiren, de Ézsau leszármazottai elvették a földjüket, megölték őket, és a helyükön telepedtek le.+ Ugyanezt fogják tenni az izraeliták is azon a földön, amely az övék lesz, mert Jehova nekik adja.) 13  Most pedig menjetek, és vonuljatok át a Zered völgyén.« És mi átmentünk a Zered völgyén.+ 14  Kádes-Barneától indulva 38 évig vándoroltunk, míg átmentünk a Zered völgyén. Ez idő alatt a hadköteles férfiaknak az az egész nemzedéke meghalt, és nem maradt belőlük egy sem a táborban, ahogy Jehova megesküdött nekik.+ 15  Jehova* ellenük fordult, míg egytől egyig meg nem haltak.+ 16  Miután ezek a hadköteles férfiak mind meghaltak,+ 17  Jehova ismét szólt hozzám: 18  »Ma elvonultok Moáb területe, vagyis Ar mellett. 19  Amikor az ammoniták közelébe értek, ne dühítsétek fel őket, mert nem adok nektek az ammoniták földjéből, mivel Lót leszármazottainak adtam azt.+ 20  Régebben ezt is a refaiták+ földjének tekintették. (Korábban a refaiták laktak ott, az ammoniták pedig zamzummoknak nevezték őket. 21  Ők sokan voltak, és erősek meg magasak voltak, mint az anákok+. Jehova azonban legyőzte őket az ammoniták előtt, azok pedig elűzték őket, és letelepedtek a helyükön. 22  Ugyanezt tette Ézsau leszármazottaiért is, akik most a Szeiren+ laknak. Legyőzte a horitákat+ előttük, így Ézsau leszármazottai el tudták venni a földjüket, és a helyükön laknak mind a mai napig. 23  Az avvitákat pedig, akik falvakban laktak Gáza+ környékén, a kaftoriak*+ győzték le, és letelepedtek a helyükön.) 24  Induljatok el, és menjetek át az Arnon+ völgyén. A segítségemmel legyőzitek az amorita Szihont+, Hesbon királyát. Harcoljatok hát vele, és vegyétek birtokba a földjét. 25  Gondoskodom róla, hogy a mai naptól fogva minden nép, aki csak hall rólatok, féljen és rettegjen tőletek. Zaklatottak lesznek és reszketni* fognak miattatok.+« 26  Ekkor békés szándékkal+ követeket küldtem Kedemót+ pusztájából Szihonhoz, Hesbon királyához, ezzel az üzenettel: 27  »Hadd vonuljunk át a földeden! Csak az úton megyünk. Nem térünk le se jobbra, se balra.+ 28  Az ételért, amit eszünk, és a vízért, amit iszunk, fizetünk neked. Csak hadd mehessünk át gyalog 29  – mint ahogyan a Szeiren lakó Ézsau leszármazottai és az Arban lakó moábiták is megengedték ezt –, míg át nem kelünk a Jordánon arra a földre, melyet Jehova, a mi Istenünk ad nekünk.« 30  Ám Szihon, Hesbon királya, nem engedte meg, hogy átvonuljunk a területén. Jehova, a mi Istenünk* hagyta, hogy konokká váljon,+ és megmakacsolja magát*, hogy így Istenünk segítségével legyőzhessük őt, ahogy le is győztük.+ 31  Jehova ekkor ezt mondta nekem: »Nézd, mostantól kiszolgáltatom neked Szihont és a földjét. Láss hozzá, hogy birtokba vedd a földjét.«+ 32  Amikor Szihon kijött, és vele együtt az egész népe, hogy megütközzön velünk Jahácnál,+ 33  akkor Jehova, a mi Istenünk nekünk adta őt, úgyhogy vereséget mértünk rá, a fiaira és az egész népére. 34  Abban az időben elfoglaltuk valamennyi városát, és elpusztítottunk minden várost, a férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel együtt. Nem hagytunk életben senkit sem.+ 35  Csak a háziállatokat zsákmányoltuk magunknak, valamint amit a bevett városokból szereztünk. 36  Az Arnon völgyének szélén fekvő Aróertől+ és a völgyben levő várostól Gileádig egyetlen város sem volt bevehetetlen nekünk. Jehova, a mi Istenünk nekünk adta mindet.+ 37  De nem mentetek közel az ammoniták földjéhez+, a Jabbók+ völgyének széléhez, sem a hegyvidéki városokhoz, és egyetlen olyan helyhez sem, melyről Jehova, a mi Istenünk azt parancsolta, hogy ne menjünk oda.

Lábjegyzetek

Vagy: „ne provokáljátok őket”.
Moábi város, valószínűleg Moáb fővárosa.
Szó szerint: „Jehova keze”.
Vagyis a krétaiak.
Vagy: „olyan fájdalmaik lesznek, mintha vajúdnának”.
Szó szerint: „a te Istened”.
Vagy: „megkeményítse a szívét”.