5Mózes 13:1-18

  • Mit kell tenni a hitehagyottakkal? (1–18.)

13  Ha valaki próféta vagy álomlátó lesz közöttetek, és jelet vagy előjelet mutat nektek,  aztán a jel vagy az előjel, melyről beszélt nektek, valóra válik, és ezt mondja: »Kövessünk más isteneket, akiket nem ismertek, és szolgáljuk azokat«,  ne hallgassatok annak a prófétának vagy álomlátónak a szavára,+ mert Jehova, a ti Istenetek tesz próbára titeket,+ hogy kiderüljön, szeretitek-e Jehovát, a ti Isteneteket teljes szívetekkel és teljes lelketekkel*.+  Jehovát, a ti Isteneteket kövessétek, őt imádjátok*, az ő parancsait tartsátok meg, az ő szavára hallgassatok, őt szolgáljátok, és őhozzá ragaszkodjatok.+  Azt a prófétát vagy álomlátót pedig meg kell ölni,+ mert lázadást szított Jehova, a ti Istenetek ellen – aki kihozott titeket Egyiptom földjéről, és megváltott titeket a rabszolgaságból* –, illetve mert le akart téríteni benneteket arról az útról, amelyről Jehova, a ti Istenetek megparancsolta, hogy azon járjatok. Távolítsátok el magatok közül, ami gonosz.+  Ha a testvéred, anyádnak a fia, a fiad, a lányod, a feleséged, akit nagyon szeretsz, vagy a legjobb barátod* próbál titokban elcsábítani, és ezt mondja: »Menjünk, és szolgáljunk más isteneket«,+ akiket te sem ismersz, és az ősapáid sem ismertek,  a körülötted élő népek isteneit, legyenek azok a népek közel vagy távol tőled, a föld bármelyik részén,  ne engedj a kérésének, ne hallgass rá,+ ne sajnáld, ne könyörülj rajta, és ne is védd meg.  Mindenképpen öld meg!+ Te legyél az első, aki követ dob rá, hogy megöld, aztán az egész nép kövezze őt meg.+ 10  Kövezd őt halálra,+ mert el akart fordítani Jehovától, a te Istenedtől, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, a rabszolgaságból*. 11  Így hallani fog erről egész Izrael, megijed, és soha többé nem tesz ilyen rossz dolgot közöttetek senki.+ 12  Tegyük fel, hogy azt halljátok, hogy valamelyik városban, melyet Jehova, a ti Istenetek lakhelyül ad nektek, 13  semmirekellő emberek elfordítják a városuk lakóit Istentől, és azt mondják nekik, hogy menjenek, és szolgáljanak más isteneket, akiket nem ismernek. 14  Ilyen esetben alaposan vizsgáljátok meg a helyzetet, és kérdezősködjetek.+ Ha bebizonyosodik, hogy ez igaz, és hogy ilyen utálatos dolog történt közöttetek, 15  akkor öljétek meg a város lakóit karddal.+ Pusztítsátok el a várost, és mindent, ami benne van, még a háziállatokat is.+ 16  Minden zsákmányt gyűjtsetek össze a város közterének a közepén, és legyen az égőáldozat Jehovának, a ti Isteneteknek. Égessétek fel a várost, és legyen örökre romhalmaz. Ne építsék fel soha többé. 17  Ne vegyetek el semmit abból, ami pusztulásra van szánva,*+ hogy lecsillapodjon Jehova lángoló haragja, és irgalmas legyen hozzátok, könyörüljön rajtatok, és sok utódot adjon nektek, ahogy megesküdött ősapáitoknak.+ 18  Engedelmeskedjetek hát Jehovának, a ti Isteneteknek,* tartsátok meg minden parancsát, melyet ma parancsolok nektek, és tegyétek azt, amit Jehova, a ti Istenetek helyesnek tart.+

Lábjegyzetek

Szó szerint: „féljétek”.
Szó szerint: „a rabszolgák házából”.
Vagy: „a társad, aki olyan neked, mint a saját lelked”.
Szó szerint: „a rabszolgák házából”.
Vagy: „ami szent, mert tilalom alá van helyezve”.
Vagy: „hallgassatok hát Jehovának, a ti Isteneteknek a szavára”.