1Sámuel 22:1-23

  • Dávid Adullámban és Micpében (1–5.)

  • Saul megöleti Nób papjait (6–19.)

  • Abjátár megmenekül (20–23.)

22  Dávid tehát elment onnan,+ és elmenekült Adullám barlangjába+. Amikor a testvérei és apjának egész háza meghallotta ezt, lementek oda hozzá.  Mindenki, aki bajban volt, akinek tartozása volt, és minden megkeseredett ember hozzá gyűlt, ő pedig a vezérük lett. Mintegy 400 ember volt vele.  Dávid később elment onnan a moábi Micpébe, és így szólt Moáb+ királyához: „Kérlek, hadd lakjon nálatok apám és anyám, míg meg nem tudom, mit tesz velem Isten.”  Így hát otthagyta őket Moáb királyánál, és nála maradtak addig, amíg Dávid a rejtekhelyen+ volt.  Idővel Gád+ próféta így szólt Dávidhoz: „Ne maradj a rejtekhelyen! Menj el Júda földjére+!” Dávid tehát elment, és eljutott a hereti erdőségbe.  Saul hallotta, hogy rátaláltak Dávidra és a vele levő emberekre. Saul ekkor Gibeában+ a tamariszkuszfa alatt ült a magaslaton, lándzsájával a kezében, és a szolgái mind ott álltak körülötte.  Akkor ezt mondta Saul a körülötte álló szolgáinak: „Figyeljetek csak, benjáminiták! Hát Isai fia+ majd mindnyájatoknak földeket és szőlőket ad? Vajon ezred- meg századparancsnokká+ nevez ki mindegyikőtöket?  Mind összeesküdtetek ellenem. Senki sem szólt nekem, hogy a fiam szövetséget kötött Isai fiával+. Senki sincs közöttetek, aki együttérezne velem, és tudatná velem, hogy a saját fiam lesbe állította ellenem a szolgámat; márpedig ez a helyzet.”  Akkor megszólalt+ az edomita Doég+, aki ott állt mint Saul szolgáinak a felettese: „Én láttam, amikor Isai fia Nóbba érkezett Ahimélekhez, Ahitub fiához+. 10  Az megkérdezte felőle Jehovát, és ellátta őt élelemmel. Még a filiszteus Góliát kardját+ is odaadta neki.” 11  A király erre tüstént hívatta Ahimélek papot, Ahitub fiát, és apja házának összes papját, akik Nóbban voltak. Meg is jelentek mindnyájan a király előtt. 12  Saul ekkor így szólt: „Figyelj csak, Ahitub fia!”, mire ő ezt mondta: „Itt vagyok, uram.” 13  Saul így szólt hozzá: „Miért esküdtetek össze ellenem, te meg Isai fia? Kenyeret és kardot adtál neki, és megkérdezted felőle Istent. Ő szembeszegül velem, és lesben áll ellenem; bizony így van ez.” 14  Ahimélek erre így válaszolt a királynak: „Összes szolgád közül ki olyan megbízható*, mint Dávid?+ A király veje,+ testőrséged parancsnoka, és tisztelet övezi házadban+. 15  Talán ma kérdeztem meg először felőle Istent?+ Elképzelni sem tudom, hogy olyasmit tegyek, amit mondtál! Ne tulajdonítson semmi ilyet a király az ő szolgájának, se apám egész házának, mert semmit sem tudott erről a te szolgád.+ 16  A király azonban így szólt: „Meg kell halnod,+ Ahimélek! Neked és apád egész házának+!” 17  Azzal a király odaszólt a körülötte álló őröknek*: „Rajta, öljétek meg Jehova papjait, mert Dávid oldalán állnak! Tudták, hogy szökésben van, mégsem mondták el nekem!” A király szolgái azonban nem akartak kezet emelni Jehova papjaira, hogy bántalmazzák őket. 18  A király akkor így szólt Doéghoz+: „Menj, és támadj rá te a papokra!” Az edomita+ Doég már ment is, és rátámadt a papokra. Megölt azon a napon 85 embert, akik lenvászon efódot viseltek.+ 19  Nóbot,+ a papok városát is kardélre hányta; megölt férfit és nőt, gyermeket és csecsemőt, bikát, szamarat és juhot. 20  Mindamellett Ahitub fiának, Ahiméleknek az egyik fia, név szerint Abjátár+, megmenekült, és elfutott, hogy Dávidot kövesse. 21  Abjátár elmondta Dávidnak: „Saul megölte Jehova papjait.” 22  Dávid erre így szólt Abjátárhoz: „Tudtam azon a napon+, amikor az edomita Doég ott volt, hogy biztosan el fogja mondani Saulnak. Én vagyok a felelős mindenkinek* a haláláért apád házában. 23  Maradj nálam. Ne félj, hiszen aki a te életedre* tör, az az én életemre* tör. Nálam védelmet találsz.+

Lábjegyzetek

Vagy: „hűséges”.
Szó szerint: „kengyelfutóknak”.
Vagy: „minden léleknek”.
Vagy: „lelkedre”.
Vagy: „lelkemre”.