Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

A7-A

Jézus földi életének főbb eseményei – Jézus szolgálatának a kezdetéig

A négy evangélium beszámolója időrendben

A következő táblázatokhoz tartozó térképeken látható, merre járt Jézus, és hol prédikált. A térképeken a nyilak csak az irányt mutatják, és nem a pontos útvonalat.

Jézus szolgálatának a kezdetéig

IDŐ

HELY

ESEMÉNY

MÁTÉ

MÁRK

LUKÁCS

JÁNOS

I. e. 3

Jeruzsálemi templom

Gábriel angyal bejelenti Zakariásnak Keresztelő János születését

   

1:5–25

 

Kb. i. e. 2

Názáret; Júdea

Gábriel angyal bejelenti Máriának Jézus születését; Mária meglátogatja a rokonát, Erzsébetet

   

1:26–56

 

I. e. 2

Júdeai hegyvidék

Megszületik Keresztelő János, majd nevet kap; Zakariás prófétál; János a pusztában marad

   

1:57–80

 

I. e. 2. kb. okt. 1.

Betlehem

Megszületik Jézus; a Szó „testté lett”

1:1–25

 

2:1–7

1:1–5, 9–14

Betlehem közelében; Betlehem

Egy angyal bejelenti a jó hírt a pásztoroknak; angyalok dicsérik Istent; a pásztorok meglátogatják a csecsemőt

   

2:8–20

 

Betlehem; Jeruzsálem

Jézust körülmetélik (8. nap); a szülei bemutatják a templomban (40. nap után)

   

2:21–38

 

I. e. 1 vagy i. sz. 1

Jeruzsálem; Betlehem; Egyiptom; Názáret

Asztrológusok látogatják meg a gyermeket; a család Egyiptomba menekül; Heródes megöleti a kisfiúkat; a család visszatér Egyiptomból, és letelepedik Názáretben

2:1–23

 

2:39, 40

 

I. sz. 12 pászkája

Jeruzsálem

A 12 éves Jézus a templomban kérdezgeti a tanítókat

   

2:41–50

 
 

Názáret

Visszatér Názáretbe; továbbra is alárendeli magát a szüleinek; ácsmesterséget tanul; Máriának még négy fia születik, és lányai is (Mt 13:55, 56; Mr 6:3)

   

2:51, 52

 

29 tavasza

Puszta, Jordán

Keresztelő János megkezdi a szolgálatát

3:1–12

1:1–8

3:1–18

1:6–8, 15–28