Xpring tsu was too trin is

Tsum Sumaario xpringe

Yeehoowa sayn Tsayer

Xprooch raus suuche Hunsrik

 LISIOON 11

Warom tuun mëyer uns in kroose konkrëse fersamle?

Warom tuun mëyer uns in kroose konkrëse fersamle?

Mëksiko

Taytxlant

Potswana

Nikaraakua

Itaalien

Weeche was sin tiise persoone soo froo? Tii sin in eene fon unsere konkrëse fersamelt. In te friirixe tsayte, hon Kot sayn tiiner sich tray mool im yoer fersamelt. Mëyer tuun uns aach fraye wën mëyer uns in soo kroose konkrëse fersamle khëne. (Deuteronômio 16:16) Es këpt tray kroose konkrëse im yoer: tswaay sirkuyt konkrëse woo, yeete eene, een taach tauert, un een rechionaal konkrës woo tray taache tauert. Was fer tswëk hon tii?

Tii tuun ti eenichkheet fon unser pruuterxaft xtërke. Soo wii ti israelite friier, tuun mëyer uns aach fraye wën mëyer uns fersamle fer Yeehoowa aan peete, “tswixich te fersamelte haufe layt”. (Salmo 26:12; 111:1) Konkrëse sin kuute oportuniteete fer Yeehoowa sayn Tsayer fon anere kemaynte orer soo kaar fon anere lënter se khëne. Mitaachs, wën mëyer mitsamer ëse tuun, hon mëyer oportuniteete fer naye froyntxafte se mache. (Atos 2:42) Tat tuun mëyer ti liipe xpiire woo ti eenichkheet fon unser pruuterxaft uf te kanse wëlt xtark halt. — 1 Pedro 2:17.

Tii xtërke uns im klaape. Tiise kroose fersamlunge hon ti israelite keholf ‘ti wërter se ferxteen’ woo in te Xrifte aus keleet waare. (Neemias 8:8, 12) Was mëyer in unsere konkrëse fon te Piipel lërne tuun hot fiil wëyert fer uns. Yeete konkrës halt sich aan een piiplixe theema. In reete, symposiums un interesante foerxtëlunge wërt ketsaycht wii mëyer Kot sayn wile in unser leepe mache khëne. Es xtërkt uns wën mëyer leepes kexichte aan heere, iwer wii unser priiter hayt se taach mit xwirichkheete umkeen un wii troye kristen leepe. In te rechionaal konkrëse këpts theaater foerxtëlunge, woo piiplixe kexichte ins leepe pringe, un torich tii tuun mëyer praktixe lisioone fer tas leepe lërne. In yeete konkrës wëre layt ketaaft, soo tsayche se tas se fer Yeehoowa leepe wole.

  •  Warom sin unsere konkrëse kliikliche keleechenheete?

  •  Was pringt es fer tich uf een konkrës se keen?