1. Was saan ti kuute aatere fon te toote?

Wii Yeesus in Petaania khom is, ticht aan Yeruusalëm, waare xon fier taache rom kang woo Laasaro toot waar. Yeesus is aan tëm sayn kraap kang, mit Marta un Maria, woo Laasaro sayn xwëstere waare. Klaych, hot tat een folek sich kesamelt. Khanst tuu tas teer foer xtële, wii Marta un Maria froo këp sin wii Yeesus, Laasaro ins leewe tsurik prung hot? —Lees João 11:21-24, 38-44.

Marta hat xon ti kuute aatere iwer ti toote kekhënt. Tas wust tas Yeehoowa ti toote fom toot uf ruufe teet, fer noch mool uf te Ëyert se leepe. —Lees Jó 14:14, 15.

2. In was fer situatsioon sin ti toote?

Kot hot fer Aatam kesaat: “Tuu pist xtaap un tsum xtaap tuust tuu tsurik keen.” — GÊNESIS 3:19.

Ti mënxe sin fom xtaap kemacht. (Gênesis 2:7; 3:19) Mëyer sin khee kayster woo in een mënxe khërwer leepe. Mëyer sin fon flayx un pluut kemacht, un tës weeche, is khee teel fon uns woo te toot iwerleept. Wën mer xtërpe, tuut unser kehërn aach xtërpe un was mëyer tënke un xpeere keet aus. Tës weeche, hot Laasaro niks kesaat wiis im toot waar, wayl ti toote niks mee wise. — Lees Eclesiastes 9:5, 6, 10.

Wën ti layt xtërpe, tuut Kot se mit fayer kweele? Wayl ti Piipel seet tas ti toote niks mee wise, wayst, tas ti fayer hël een falx lërnung is woo te kretit fon Kot wëch hoolt. Tas keet nët torich Kot sayn ketanke, tas tee wil ti layt im fayer kweele. — Lees Jeremias 7:31.

 3. Khëne ti toote mit uns xprëche?

Ti toote khëne nët xprëche un nët heere. (Salmo 115:17) Awer ëtliche xlëchte ëngele, tuun sich wii toote mënxe aan xtële fer mit te layt se xprëche. (2 Pedro 2:4) Yeehoowa ferpiit tas mëyer fersuuche fer mit te toote se xprëche. —Lees Deuteronômio 18:10, 11.

4. Weer tuut noch mool leepe?

Milioone layt woo kextorep sin tuun noch mool uf te Ëyert leepe. Soo kaar ëtliche woo nët Kot khëne kelërnt hon, un woo xlëcht tings kemacht hon, wëre fom toot uf keruuf. —Lees Lucas 23:43; Atos 24:15.

Tii woo fom toot uf keruuf wëre, khëne ti woerheet iwer Kot lërne un khëne erer klaawe aan Yeesus tsayche wayl se an aan heere. (Apocalipse 20:11-13) Tii woo noch mool leepe un tuun kuut tings mache, kriin es eewich leewe uf te Ëyert. —Lees João 5:28,29.

5. Was tuuts ufxtayung fom toot uns fon Yeehoowa in lërne?

Wayl Kot sayn soon kexikt hot, fer sayn leewe fer uns se këpe, hot Ëyer es meechlich kemacht tas een hofnung fer ti toote weer. Soo, tas ufxtayung fom toot tuut uns lërne iwer Yeehoowa sayn liip un kuutheet woo mer nët fertiint hon. Wën ti toote noch mool leepe, weer teest tuu kërn aan trëfe? —Lees João 3:16; Romanos 6:23.