Šri Lanka

21. PROSINCA 2018.

Prvi posebni kongres na Šri Lanki

Na tisuće Jehovinih svjedoka iz sedam zemalja okupilo se sa svojim suvjernicima na prvom posebnom kongresu na Šri Lanki.