Idi na sadržaj

19. RUJNA 2019.
GABON

Posebna propovjednička akcija u Gabonu

Posebna propovjednička akcija u Gabonu

Kamerunska podružnica Jehovinih svjedoka organizirala je posebnu propovjedničku akciju na rijetko obrađivanim područjima u Gabonu. Akcija je trajala od 1. lipnja do 31. kolovoza 2019. Cilj akcije bio je propovijedati u deset najvećih gradova: Francevilleu, Koulamoutouu, Lambarénéu, Librevilleu, Makokouu, Moandi, Mouili, Oyemu, Port-Gentilu i Tchibangi. Bila je to prava međunarodna propovjednička akcija jer je u njoj sudjelovalo 400 volontera iz Belgije, Francuske, Kanade i SAD-a.

U Gabonu živi preko dva milijuna ljudi. Prema procjenama, 80 posto stanovništva govori francuski, koji je i službeni jezik, no oko 30 posto stanovnika kao svoj materinji jezik navodi jezik fang. Zato se ljudima propovijedalo i na francuskom i na fangu.

U Bissegueu, četvrti Librevillea, Jehovini svjedoci naišli su na jednog čovjeka koji govori jezik fang i koji se zainteresirao za Bibliju. On je rekao: “Ovo je prvi put da sam čuo nešto o Bogu na svom jeziku!”

Jedna naša sestra koja je sudjelovala u akciji kazala je: “Akcija je zaista dokaz ljubavi i jedinstva koji vladaju u Jehovinoj organizaciji. Braća i sestre bili su srdačni, gostoljubivi, velikodušni, pozitivni, susretljivi i puni ljubavi. To me podsjetilo na ono što je Pavao rekao skupštini u Filipima: ‘Budite složni u razmišljanju i imajte istu ljubav, budite jednodušni, jednako razmišljajte’” (Filipljanima 2:2).