Idi na sadržaj

Braća su pripremila gotovo 400 stalaka za akciju

6. STUDENOGA 2018.
ARGENTINA

Velika propovjednička akcija u Argentini tijekom ljetnih olimpijskih igara mladih

Velika propovjednička akcija u Argentini tijekom ljetnih olimpijskih igara mladih

Od 6. do 18. listopada 2018. naša braća organizirala su posebnu propovjedničku akciju tijekom ljetnih olimpijskih igara mladih koje su se održale u argentinskom gradu Buenos Airesu.

Sportaši sa Svetog Kristofora i Nevisa razgledavaju literaturu na stalku. Tijekom akcije svakog je dana podijeljeno na stotine publikacija

Više od 4 000 sportaša iz 206 zemalja sudjelovalo je na tim igrama, koje se smatraju najvećim sportskim događajem mladih sportaša u dobi od 15 do 18 godina. Mnogi sportaši iz drugih zemalja, a i turisti, imali su priliku saznati biblijsku poruku zahvaljujući akciji u kojoj je sudjelovalo preko 6 400 Jehovinih svjedoka. Naša braća koristila su 390 stalaka za literaturu na gotovo 100 lokacija.

Budući da je taj događaj bio prvenstveno usmjeren na mlade, braća su nudila knjige Pitanja mladih djelotvorni odgovori i brošuru Mladi pitaju — 10 praktičnih odgovora. Našu se literaturu moglo dobiti na raznim jezicima, naprimjer arapskom, kineskom, engleskom, francuskom, njemačkom, korejskom, portugalskom, ruskom, španjolskom te na argentinskom znakovnom jeziku. Svakog dana akcije podijeljeno je oko 790 publikacija.

Braća i sestre koji su sudjelovali u akciji bili su sretni što su i mladima i starijima mogli govoriti o biblijskoj nadi (Psalam 110:3).