Idi na sadržaj

2. SRPNJA 2013.
RUSIJA

Europski sud za ljudska prava presudio u korist Jehovinih svjedoka

Europski sud za ljudska prava presudio u korist Jehovinih svjedoka

NEW YORK: U četvrtak 6. lipnja 2013. Europski sud za ljudska prava odredio je da Rusija mora platiti odštetu u iznosu od 5 000 eura Valentini Žukovoj te isto toliko Jekaterini Avilkinoj. Medicinska dokumentacija tih dviju Jehovinih svjedokinja bez njihove je suglasnosti bila dostavljena državnim službenicima. Sud je utvrdio da je time prekršeno njihovo pravo na privatnost, koje spada u temeljne slobode zajamčene Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava.

Presuda je donesena nakon pet godina sudskih postupaka. Kako je uopće došlo do kršenja prava tih Jehovinih svjedokinja? U Sankt Peterburgu je zamjenik gradskog tužitelja 2007. izdao nalog svim zdravstvenim ustanovama u gradu da uredu tužitelja proslijede medicinsku dokumentaciju “svakog Jehovinog svjedoka koji odbije primiti transfuziju pune krvi ili krvnih komponenti”. U nalogu je bilo navedeno da zdravstvene ustanove nisu dužne o tome informirati pacijenta niti od njega tražiti suglasnost. Stoga su Jehovini svjedoci 9. ožujka 2009. na Europskom sudu za ljudska prava podnijeli tužbu Avilkina i drugi protiv Ruske Federacije. Sud je postupke Ruske Federacije proglasio grubim kršenjem ljudskih prava. U presudi je stajalo da nije bilo valjanog ni dostatnog razloga za otkrivanje povjerljive medicinske dokumentacije predstavnicima vlasti.

Komentirajući povoljnu presudu, Grigorij Martinov, glasnogovornik Jehovinih svjedoka u Rusiji, kazao je: “Ova sudska presuda osigurat će zaštitu temeljnih ljudskih prava, kako ruskim građanima tako i onima koji žive u zemljama članicama Vijeća Europe.”

Kontakt:

Međunarodni: James Richard Brown, Služba za odnose s javnošću, tel: +1 718 560 5000

Rusija: Grigorij Martinov, tel: +7 812 702 2691