Dana 11. prosinca 2012, nakon što je okončana četrnaestogodišnja pravna bitka između Francuske i Jehovinih svjedoka, francuska je vlada Jehovinim svjedocima vratila 6 373 987,31 euro.

Godine 1998. francuska je vlada Jehovinim svjedocima nametnula 60-postotni retroaktivni porez na dobrovoljne priloge. Pet godina kasnije vlada je zatražila djelomičnu isplatu tog iznosa. Europski sud za ljudska prava presudio je da je Francuska nezakonitim oporezivanjem priloga prekršila vjersku slobodu Jehovinih svjedoka. Da su Jehovini svjedoci bili prisiljeni platiti taj porez, njihova bi podružnica u Francuskoj vjerojatno morala biti zatvorena, a to bi omelo njihovo djelovanje u toj zemlji. Budući da je Europski sud presudio u korist Jehovinih svjedoka, francuska vlada morala je, prema sudskoj presudi, vratiti Jehovinim svjedocima oduzeti novac, i to uz kamate. Usto je trebala pokriti i sudske troškove.

Kontakt:

J. R. Brown, Služba za odnose s javnošću, tel: +1 718 560 5000

Francuska: Guy Canonici, tel: +33 2 32 25 55 55