Francuska

25. PROSINCA 2012.

Pogledajte: Francuska vlada vratila novac Jehovinim svjedocima

Predstavnik Jehovinih svjedoka u Francuskoj objašnjava zašto je francuska vlada vratila Jehovinim svjedocima više od 6 milijuna eura.

12. PROSINCA 2012.

Francuska vlada Jehovinim svjedocima vratila nezakonito oduzet novac

Dana 11. prosinca 2012, nakon što je okončana četrnaestogodišnja pravna bitka između Francuske i Jehovinih svjedoka, francuska je vlada Jehovinim svjedocima vratila 6 373 987,31 euro.