U četiri nedavne odluke UN-ov Odbor za ljudska prava zaključio je da su turkmenistanske vlasti nepravedno kaznile muškarce koji su zbog prigovora savjesti odbili služenje vojnog roka. * Također je ustvrdio da su zbog neljudskih uvjeta koji vladaju u zatvorima prekršena druga prava zajamčena Međunarodnim paktom o građanskim i političkim pravima. Odluke UN-ovog Odbora za ljudska prava obvezuju Turkmenistan da poduzme pravne mjere kako bi spriječio kršenje međunarodnih zakona o ljudskim pravima.

Dvaput kažnjen za isto djelo

U ožujku 2015. UN-ov Odbor za ljudska prava razmotrio je slučaj Zafara Abdulajeva, Jehovinog svjedoka i državljanina Turkmenistana, kojeg su vlasti dvaput osudile zbog prigovora savjesti. Na suđenju održanom u travnju 2009. na Gradskom sudu u Daşoguzu gospodin Abdulajev izjavio je da je temeljito proučio Bibliju i zbog toga odlučio ne uzimati oružje u ruke, ne učiti se ratu i ni na koji način ne podupirati vojne aktivnosti. Rekao je i da će umjesto vojnog roka rado prihvatiti civilnu službu. No Sud mu je dosudio uvjetnu kaznu u trajanju od 24 mjeseca * zbog izbjegavanja novačenja.

Jedanaest mjeseci nakon što je pušten na slobodu gospodin Abdulajev na istom se sudu pojavio zbog još jednog poziva na odsluženje vojnog roka. Njegova odluka nije se promijenila, pa ga je Sud ponovno osudio na 24 mjeseca zatvora.

UN-ov Odbor za ljudska prava zaključio je da je dvostrukim suđenjem za isto djelo prekršeno jamstvo koje glasi: “Nitko se ne smije ponovno progoniti ili kažnjavati za djelo za koje je bio konačno osuđen ili oslobođen u skladu sa zakonom i kaznenim postupkom bilo koje zemlje” (Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, članak 14, stavak 7). Što je još važnije, Odbor je utvrdio da se i jednom i drugom presudom prekršilo “pravo na slobodu misli, savjesti i vjere” (Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, članak 18, stavak 1).

“Pravo na ulaganje prigovora savjesti na služenje vojnog roka proizlazi iz prava na slobodu misli, savjesti i vjere. Ono svakom pojedincu jamči izuzeće od služenja vojnog roka ako je ta služba protivna njegovoj vjeri ili vjerskim uvjerenjima” (UN-ov Odbor za ljudska prava)

Zatvorski uvjeti

Čim je gospodin Abdulajev došao u zatvor LBK-12, u Seidiju, poslan je u samicu na deset dana. Ondje su ga zatvorski čuvari tukli i zlostavljali ga na druge načine.

Tijekom 2010. i 2011. još trojica Jehovinih svjedoka, Ahmet Hudajbergenov, Mahmud Hudajbergenov i Sunet Džaparov, dospjela su u zatvor zato što su uložila prigovor savjesti na služenje vojnog roka. Prijavili su da se s njima brutalno postupalo kad su došli u zatvor u Seidiju i da su tijekom služenja kazne nekoliko puta bili pretučeni.

Zafar Abdulajev

Četvorica Jehovinih svjedoka slično su opisala uvjete u zatvoru. Četrdesetak zatvorenika bilo je doslovce natrpano u jednu ćeliju. Nisu mogli održavati ni najosnovniju higijenu, a mogli su sjediti jedino na betonskom podu. Tijekom noći pokrivali su se prljavim dekama, kojih nije bilo dovoljno za sve njih.

U listopadu 2015. UN-ov Odbor za ljudska prava donio je odluke u slučajevima Hudajbergenov, Hudajbergenov i Džaparov. I u tim je slučajevima utvrdio da su vlasti svojim postupcima prekršile jamstvo koje kaže da “nitko ne smije biti podvrgnut mučenju ili okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupku ili kazni” (Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, članak 7). Osim toga, zaključio je da je zatočenjem u bijednim zatvorskim uvjetima prekršeno pravo zatvorenika koje glasi: “Sa svima koji su lišeni slobode mora se postupati čovječno i s poštivanjem prirodnog dostojanstva ljudske osobe” (Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima, članak 10, stavak 1).

Turkmenistan mora poštovati ljudska prava

UN-ov Odbor za ljudska prava zna da su muškarci u Turkmenistanu po zakonu dužni upisati se u popis vojnih obveznika. Međutim, Odbor neovisno o tome smatra da Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima jamči izuzeće od služenja obveznog vojnog roka osobama koje na temelju iskrenih uvjerenja ulože prigovor savjesti. Neosnovano je osuditi nekoga zato što se drži svojih uvjerenja. Time mu se zapravo uskraćuje temeljno pravo na “slobodu misli, savjesti i vjere”.

Odluke UN-ovog Odbor za ljudska prava obvezuju turkmenistanske vlasti da usvoje “pravni okvir kojim će se regulirati i poštovati pravo na ulaganje prigovora savjesti”, da temeljito ispitaju tužbe zbog “okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja” i da kazneno gone svakoga tko je odgovoran za takvo zlostavljanje. Odbor traži da Turkmenistan u potpunosti obešteti osobe čija je prava pogazio, što uključuje i obeštećenje u novcu, te da osobe koje su osuđene zbog prigovora savjesti izbriše iz kaznene evidencije.

Ne smije se stati

Turkmenistanske vlasti sve više uvažavaju osobe koje ulažu prigovor savjesti. Primjerice, u veljači 2015. iz zatvora su pustile zadnjeg Jehovinog svjedoka koji je kaznu služio upravo zato što je htio ostvariti to pravo.

Ipak, na slobodu nisu pušteni svi Jehovini svjedoci. Bahram Hemdemov, Jehovin svjedok koji skrbi za svoju obitelj, još uvijek je u zatvoru. Vlasti su ga privele kad je 14. ožujka 2015. policija upala u njegov dom i prekinula mirno vjersko okupljanje koje se ondje održavalo. Sud ga je kasnije osudio na četiri godine zatvora zbog ispovijedanja vjere. Gospodin Hemdemov zatočen je u zloglasnom radnom logoru u Seidiju. Osim nehumanih životnih uvjeta podnosi i zlostavljanje.

Jehovini svjedoci i ostali građani Turkmenistana nadaju se da će njihove vlasti u potpunosti početi provoditi sve međunarodne odredbe koje jamče poštivanje ljudskih prava, uključujući i temeljne slobode — slobodu misli, savjesti i vjere.

^ odl. 2 Riječ je o sljedećim odlukama UN-ovog Odbora za ljudska prava: Br. 2218/2012, Zafar Abdulajev protiv Turkmenistana, 25. ožujka 2015. (CCPR/C/113/D/2218/2012); Br. 2221/2012, Mahmud Hudajbergenov protiv Turkmenistana, 29. listopada 2015. (CCPR/C/115/D/2221/2012); Br. 2222/2012, Ahmet Hudajbergenov protiv Turkmenistana, 29. listopada 2015. (CCPR/C/115/D/2222/2012); Br. 2223/2012, Sunet Džaparov protiv Turkmenistana, 29. listopada 2015. (CCPR/C/115/D/2223/2012).

^ odl. 4 Uvjetna kazna uključuje rok kušnje tijekom kojeg se počinitelju kaznenog djela odgađa ili potpuno ukida kazna lišavanja slobode. Nakon što je Sud gospodinu Abdulajevu prvi put izrekao tu presudu, on je bio pod stalnom prismotrom policije i nije morao odslužiti zatvorsku kaznu.