• Broj Jehovinih svjedoka: 10 498

  • Broj skupština Jehovinih svjedoka: 169

  • Broj prisutnih na Obilježavanju Kristove smrti: 19 545

  • Omjer Jehovinih svjedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 2 244

  • Broj stanovnika: 23 556 169