Državne agencije i dužnosnici mnogih zemalja izrazili su svoje mišljenje o odluci ruskog Vrhovnog suda kojom je djelovanje Jehovinih svjedoka proglašeno protuzakonitim. U svojim su izjavama kritizirali nepravednu i pretjeranu kaznu koju su ruske vlasti izrekle vjerskoj manjini poznatoj po miroljubivoj vjerskoj aktivnosti.

Dana 17. srpnja 2017. tročlano Prizivno vijeće Vrhovnog suda Ruske Federacije podržalo je odluku Suda od 20. travnja da se “raspusti vjerska organizacija ‘Administrativni centar Jehovinih svjedoka u Rusiji’ i pravna tijela koja su dio te organizacije te da se Ruskoj Federaciji preda sva imovina koja pripada tim pravnim tijelima”. Tom je odlukom zabranjeno djelovanje Jehovinih svjedoka u cijeloj Rusiji

Reakcije nakon odluke Prizivnog vijeća (17. srpnja 2017)

Navest ćemo izvatke izjava koje su neki dužnosnici dali nakon odluke Prizivnog vijeća ruskog Vrhovnog suda. Tom odlukom, koja je donesena 17. srpnja 2017, podržava se presuda od 20. travnja.

“Jako smo zabrinuti što je ruski Vrhovni sud odbacio žalbu Jehovinih svjedoka koju su oni uložili zato što ih se proglašava ekstremistima. Prema toj odluci, miroljubiva vjerska aktivnost 175 000 građana Rusije proglašena je protuzakonitom. Ona ih lišava prava na vjersku slobodu koju štiti ruski Ustav” (lord Ahmad od Wimbledona, ministar ljudskih prava i vanjskih poslova, Velika Britanija). https://www.gov.uk/government/news/minister-for-human-rights-statement-on-russian-supreme-court-ruling

“Odluka koju je ovaj tjedan ruski Vrhovni sud donio protiv Jehovinih svjedoka najnoviji je potez koji otkriva uznemirujući trend u Rusiji — progon vjerskih manjina. Upućujemo apel ruskim vlastima da ukinu zabranu Jehovinih svjedoka u svojoj zemlji, da ponovno otvore njihov Administrativni centar i da puste na slobodu sve članove vjerskih manjina koji su nepravedno zatvoreni zbog takozvanih ekstremističkih aktivnosti” (Heather Nauert, glasnogovornica američkog Ministarstva vanjskih poslova). https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/07/272679.htm

“Jehovinim svjedocima te svim ostalim vjerskim zajednicama treba omogućiti da bez ometanja i u miru održavaju vjerske skupove, što i jamči Ustav Ruske Federacije, međunarodni sporazumi koje je Rusija potpisala te međunarodni standardi o ljudskim pravima” (glasnogovornik Europske službe za vanjsko djelovanje). https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/30022/statement-spokesperson-upheld-ban-activities-jehovahs-witnesses-russia_en

“Nažalost, odluka Vrhovnog suda pokazuje da vlasti mirnu vjersku aktivnost uporno izjednačavaju s ekstremizmom. Jehovini svjedoci nisu ekstremistička skupina; treba im dopustiti da svoju vjeru ispovijedaju otvoreno i slobodno te bez državne represije” (Daniel Mark, predsjedatelj Američkog povjerenstva za promicanje slobode vjeroispovijedi). http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/russia-jehovah-s-witnesses-banned-after-supreme-court-rejects-appeals

“Jako sam zabrinut zato što je Sud podržao odluku o zabrani Jehovinih svjedoka u Rusiji. Ona je donesena unatoč tome što smo se žalili raznim instancijama. Njome se miroljubivim građanima oduzima pravo na slobodu vjeroispovijedi, a njihova vjerska aktivnost proglašava se kaznenim djelom” (Gernot Erler, koordinator suradnje s Rusijom, središnjom Azijom i istočnim zemljama partnericama, Ministarstvo vanjskih poslova Republike Njemačke). http://www.auswaertiges-amt.de/sid_5DAC942B7DE50BCC4AFCDFC864C2E383/EN/Infoservice/Presse/Meldungen/2017/170719-Ko_RUS-Zeugen_Jehovas.html

“Ruskom nečuvenom odlukom o zabrani Jehovinih svjedoka kao priznate religije potpuno se krši sloboda vjeroispovijedi i vjerskih uvjerenja, koja je zajamčena 18. člankom Opće deklaracije o ljudskim pravima. (...) Dobronamjerni ljudi iz svih vjerskih zajednica te svi koji cijene slobodu savjesti moraju podržati Jehovine svjedoke u Rusiji” (dr. Katrina Lantos Swett, predsjednica fondacije Lantos). https://www.lantosfoundation.org/news/2017/7/17/lantos-foundation-condemns-russias-outrageous-decision-to-ban-jehovahs-witnesses

Reakcije nakon odluke Vrhovnog suda (20. travnja 2017)

Prije nego što je Prizivno vijeće donijelo svoju odluku mnoge državne agencije te razni dužnosnici osudili su presudu koju je ruski Vrhovni sud donio 20. travnja.

“Od predsjednika Vladimira Putina zatražila sam da iskoristi svoj utjecaj kako bi sve manjine, među njima i Jehovini svjedoci, dobili svoja prava” (njemačka kancelarka Angela Merkel, izjavu dala tijekom press konferencije s predsjednikom Putinom). http://uk.reuters.com/article/uk-russia-germany-putin-syria-idUKKBN17Y1JZ

“Nedavna odluka Vrhovnog suda kojom je Administrativni centar Jehovinih svjedoka u Ruskoj Federaciji proglašen ekstremističkim i zatvoren, zajedno s 395 pravnih tijela kojima se Jehovini svjedoci u toj zemlji koriste, izaziva veliku zabrinutost u vezi s poštivanjem slobode vjeroispovijedi u Rusiji. Ta je odluka samo još jedan primjer kako se zakonom o suzbijanju ekstremizma građanima uskraćuje sloboda izražavanja i okupljanja” (Theodora Bakoyannis i Liliane Maury Pasquier, reporterke Nadzornog odbora zaduženog za Rusku Federaciju [Parlamentarna skupština vijeća Europe]). http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=6599

“Rusko nepoštivanje slobode vjeroispovijedi još je jedno neoprostivo kršenje obaveza propisanih OESS-om koje je Moskva preuzela na sebe. Osobe koje miroljubivo ispovijedaju svoju vjeru ne bi se smjelo maltretirati, novčano kažnjavati niti lišavati slobode. Sudski nalog da se imovina vjerske zajednice Jehovinih svjedoka zaplijeni dodatna je uvreda nakon već nanesene nepravde. Nadam se da će ovaj slučaj završiti na Europskom sudu za ljudska prava” (senator Roger Wicker, predsjedatelj Povjerenstva za europsku sigurnost i suradnju). http://csce.emailnewsletter.us/mail/util.cfm?gpiv=2100141660.2454.614

“Jučerašnja odluka Vrhovnog suda Ruske Federacije kojom je djelovanje Administrativnog centra Jehovinih svjedoka u Rusiji zabranjeno zbog optužbe za ekstremizam može poslužiti kao temelj da se Jehovine svjedoke kazneno goni isključivo zbog njihove vjeroispovijedi. Jehovinim svjedocima, kao i svim ostalim vjerskim zajednicama, treba omogućiti da se sastaju bez ometanja. To je i zajamčeno Ustavom Ruske Federacije, međunarodnim sporazumima koje je Rusija potpisala te međunarodnim standardima o ljudskim pravima” (glasnogovornik Europske službe za vanjsko djelovanje). https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/24870/statement-ban-activities-jeho

“Jako sam zabrinut zbog neopravdane kriminalizacije miroljubivih aktivnosti Jehovinih svjedoka u Rusiji. Time se ugrožava opstanak te zajednice u Rusiji. Odluka Vrhovnog suda prijetnja je vrijednostima i načelima na kojima bi demokratska, slobodna, otvorena, pluralistička i tolerantna društva trebala počivati” (Michael Georg Link, direktor OESS-ovog Ureda za demokratske institucije i ljudska prava). http://www.osce.org/odihr/313561

“Ova zabrana, koja omogućuje da se miroljubive osobe progoni samo zbog ispovijedanja vjere, krši temeljno pravo na vjersku slobodu, a time i međunarodne standarde o ljudskim pravima koje jamči i Ustav Ruske Federacije. Zato je treba promijeniti što je prije moguće” (profesorica Ingeborg Gabriel, osobna zastupnica predsjednika OESS-ovog Ureda za borbu protiv rasizma, ksenofobije i diskriminacije). http://www.osce.org/odihr/313561

“Jako me zabrinjava odluka ruskog Vrhovnog suda kojom su Jehovini svjedoci proglašeni ekstremistima. Njome je čak 175 000 ruskih građana, koji u miru štuju Boga, proglašeno počiniteljima kaznenog djela. Tom se odlukom ujedno uskraćuje sloboda vjeroispovijedi koju štiti ruski Ustav. Ujedinjeno Kraljevstvo upućuje apel ruskim vlastima i traži od njih da poštuju međunarodne obaveze koje štite ovu temeljnu slobodu” (barunica Joyce Anelay, nekadašnja ministrica vanjskih poslova). https://www.gov.uk/government/news/minister-for-human-rights-criticises-russian-supreme-court-ruling-for-labelling-jehovahs-witnesses-as-extremist

Međunarodna zajednica osudila odluku ruskog Vrhovnog suda

Dana 20. srpnja 2017. Stalno vijeće OESS-a usvojilo je izjavu Europske unije kojom se od Rusije traži da Jehovinim svjedocima omogući “da bez ometanja i u miru održavaju svoje skupove, što je zajamčeno Ustavom Ruske Federacije, međunarodnim obavezama koje je Rusija preuzela na sebe te međunarodnim standardima o ljudskim pravima”. Izjavu je u Beču jednoglasno usvojilo svih 28 članica Europske unije te još neke zemlje koje nisu članice Unije, naprimjer Australija, Kanada i Norveška. https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pc_1155_eu_jehovahs_witnesses_in_russia.pdf

Jehovini svjedoci iz svih krajeva svijeta duboko su razočarani nepravednom odlukom ruskog Vrhovnog suda kojom je njihova religija zabranjena u Rusiji. Državne agencije i dužnosnici mnogih zemalja osudili su Rusiju zbog nepravde koja je nanesena Jehovinim svjedocima time što su pripadnici te vjerske zajednice proglašeni ekstremistima i time što Rusija ignorira vlastiti Ustav i međunarodne obaveze koje štite slobodu vjeroispovijedi. Europski sud za ljudska prava tek treba razmotriti ovaj slučaj. Nadamo se da će preinačiti odluku o zabrani Jehovinih svjedoka u Rusiji.