Idi na sadržaj

Idi na podizbornik

Jehovini svjedoci

hrvatski

RUSIJA

Sažetak

Sažetak

U Ruskoj Federaciji Jehovini svjedoci prvi su put zakonski registrirani 1992. te su u miru ispovijedali svoju vjeru. Godine 1999. ponovno su registrirani u skladu sa Zakonom o slobodi savjesti i vjerskim zajednicama. Danas diljem Rusije djeluje na stotine registriranih pravnih tijela Jehovinih svjedoka.

No Jehovini svjedoci suočavaju se sa sve većim poteškoćama koje ozbiljno narušavaju njihovu slobodu vjeroispovijedi. Od 2009. širom Rusije pokrenut je pravi progon Jehovinih svjedoka, i to na temelju krivog primjenjivanja Zakona o suzbijanju ekstremizma. Ruski sudovi desetke su izdanja Jehovinih svjedoka, pa i njihovu službenu stranicu jw.org, proglasili ekstremističkima. Policija upada u domove i dvorane Jehovinih svjedoka te vrši premetačine. Jehovini svjedoci završavaju na sudovima samo zato što idu na svoje vjerske sastanke ili ih vode.

Europski sud za ljudska prava i druga međunarodna tijela osudili su progon i diskriminaciju Jehovinih svjedoka u Rusiji. Unatoč međunarodnim kritikama ruske su vlasti poduzele malo toga da bi pomogle Jehovinim svjedocima. Naprotiv, vlasti sve više pokušavaju ograničiti djelovanje Jehovinih svjedoka.