• Broj Jehovinih svjedoka: 171 828

  • Broj skupština Jehovinih svjedoka: 2 315

  • Broj prisutnih na Obilježavanju Kristove smrti: 293 933

  • Omjer Jehovinih svjedoka u odnosu na broj stanovnika: 1 prema 850

  • Broj stanovnika: 146 074 524

  • Broj Jehovinih svjedoka koji su zatvoreni zbog svoje vjere: 1