Zahvaljujući trudu pučke pravobraniteljice i razumnosti sudaca Jehovini svjedoci u Ruandi izvojevali su pobjedu u dugogodišnjoj pravnoj bici. Vrhovni sud najprije je presudio protiv Jehovinih svjedoka i naložio im da plate odštetu vlasnicima objekata koji su srušeni po nalogu gradskih vlasti u Kigaliju. No pravobraniteljica je uvidjela da je riječ o nepravdi te zatražila od Vrhovnog suda da ponovno razmotri svoju odluku.

Gradske vlasti u Kigaliju zatražile rušenje

U Kigaliju je 2006. pokrenuta opsežna akcija kojoj je cilj bio uređenje grada. U sklopu te akcije gradske su vlasti izdale nalog da se s ulica uklone svi štandovi i kiosci koji se nalaze na gradskom zemljištu. U nalogu je ujedno pisalo da su građani dužni održavati i uređivati javne površine oko svojih zgrada i kuća.

Vlasti su zatražile i da se uklone svi bespravno sagrađeni objekti. Među njima je bio i objekt koji je gospodin Ngayabateranya bez dozvole izgradio na gradskom zemljištu. Osim toga, metode gradnje i materijal koji je koristio nisu bili u skladu s propisima. Kad je nakon 21 dana istekao rok za žalbu, načelnik okruga Gasaba izdao je pismeni nalog za rušenje bespravno podignutih objekata. Nakon što su sporni objekti srušeni, podružnica Jehovinih svjedoka, koja se nalazi u okrugu Gasabu (sektor Remera), na toj je javnoj površini napravila pločnik i zasadila biljke te tako uljepšala okoliš.

Prizivni sud Jehovine svjedoke proglasio krivima

Gospodin Ngayabateranya i njegovi suradnici žalili su se privremenom prizivnom sudu u Gasabu te Jehovine svjedoke optužili za rušenje objekata. Gospodin Ngayabateranya i suradnici tvrdili su da imaju pravo na odštetu zbog rušenja, iako sudu nisu predočili nikakav dokaz kojim bi potvrdili svoje tvrdnje. Jehovini svjedoci priložili su dokumentaciju koja jasno potvrđuje da su zapravo gradske vlasti naredile rušenje objekata. No sud je zanemario dokaze i presudio protiv Jehovinih svjedoka.

Visoki sud mijenja presudu

Jehovini svjedoci uložili su žalbu Visokom sudu kako bi ispravili nedvosmislenu nepravdu. Sud je razmotrio dokaze i zaključio da odluka privremenog prizivnog suda nije utemeljena. Dana 5. studenoga 2010. Visoki je sud ustvrdio da su gospodin Ngayabateranya i suradnici podignuli neosnovanu žalbu te zatražio da plate sudske troškove u iznosu od 800 000 ruandskih franaka (oko 9 000 kuna).

Vrhovni sud zanemario značajne dokaze

Gospodin Ngayabateranya uložio je žalbu Vrhovnom sudu Republike Ruande. Tijekom postupka vlasti sektora Remere svjedočile su da je gospodin Ngayabateranya bespravno sagradio objekte i da je država bila ta koja je naredila njihovo rušenje. Vrhovni je sud zaključio da Jehovini svjedoci očigledno ne snose krivnju za rušenje objekata. Međutim, ustvrdio je da su odgovorni za poticanje rušenja. Sud je zanemario značajne dokaze i kazao da su Jehovini svjedoci nepravedno izvukli korist iz nastale situacije jer su uredili zemljište na kojem su se nekad nalazili objekti gospodina Ngayabateranye. Prema odluci Suda, Jehovini svjedoci morali su tužiteljima platiti odštetu u iznosu od 22 055 242 ruandska franka (oko 220 000 kuna). Jehovini svjedoci su 4. travnja 2013. uz prigovor platili odštetu.

Pravobraniteljica potaknula Vrhovni sud da ispravi nepravdu

Jehovini svjedoci podnijeli su žalbu Uredu pučkog pravobranitelja jer su bili lažno optuženi i nepravedno proglašeni odgovornima za rušenje objekata gospodina Ngayabateranye. Ruandska pravobraniteljica gospođa Aloysie Cyanzayire razmotrila je žalbu i odluku Vrhovnog suda.

Nakon što je ispitala dokaze, zaključila je da je grad srušio objekte gospodina Ngayabateranye zbog nepoštivanja zakona. Također je potvrdila da nema razloga kazniti Jehovine svjedoke što su podržali inicijativu gradskih vlasti i uljepšali javnu površinu pored svoje podružnice. Kazala je da su okoliš učinili privlačnijim i da ga savjesno održavaju te da je njihova gesta “korisno djelo” i “hvalevrijedna podrška uređenju grada”.

Bespravno sagrađeni objekti prije odredbe koju su donijele gradske vlasti iz Kigalija te uređena javna površina nakon rušenja spornih objekata.

Gospođa Cyanzayire je 4. prosinca 2013. zatražila od Vrhovnog suda da ponovno razmotri svoju presudu protiv Jehovinih svjedoka. Slučaj je ispitalo novo sudsko vijeće, koje je 17. listopada 2014. poništilo prvotnu presudu zaključivši da su tvrdnje gospodina Ngayabateranye neutemeljene. Sud mu je naredio da vrati novac koji je nepravedno stekao prilikom prve presude te da plati sudske troškove. Odvjetnici koji zastupaju Jehovine svjedoke i sudski ovršitelj rade na povratu novca.

Zakon pruža zaštitu

Jehovini svjedoci zahvalni su na ukazanoj pomoći gospođi Cyanzayire, ali i Vrhovnom sudu što je promijenio svoju odluku. Svi građani koji poštuju zakon nesumnjivo cijene to što Republika Ruanda ima djelotvorna sredstva za ispravljanje nepravde kojima se ne krši zakon.