U Palestinskom Području Jehovini svjedoci djeluju od 1919. U Ramallahu su 1920. osnovali prvu skupštinu, a 1942. još jednu u blizini Betlehema. Nakon rata koji se na tom području vodio 1948. zemlja je podijeljena na dva dijela: jedan je postao država Izrael, a drugi potpao pod vlast Jordana. Gotovo 20 godina Jehovini svjedoci u Izraelu i Palestinskom Području nisu mogli međusobno komunicirati. Nakon Šestodnevnog rata 1967. ponovno je bila moguća komunikacija između tih dvaju područja, pa su se Jehovini svjedoci mogli u miru sastajati i vršiti svoje vjerske aktivnosti na Zapadnoj obali.

Iako Jehovini svjedoci u Palestinskom Području već dugo pokušavaju dobiti zakonsku registraciju, vlasti odbijaju njihove zahtjeve. Oni se mogu sastajati i prenositi svoja uvjerenja svojim bližnjima, ali osporavaju im se građanska prava zato što nisu zakonski priznata religija. Oni i dalje nastoje ostvariti svoja temeljna prava i dobiti zakonsko priznanje.